Tävlingsregler för Dora 2022

Dora 2022Schlagerpinglan: Kroatiens TV-bolag HRT tar emot bidrag till Dora 2022 mellan den 27:e oktober och 25:e november 12:e december, vilket ni kan läsa mer om här.

Här nedan ser ni reglerna för Dora 2022 i en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från eurovision.tv)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


I enlighet med artikel 21, punkt 1 i den kroatiska radio- och TV-lagen (Officiell tidning, nr 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17. och 94/18) och artikel 15.1 i stadgan Kroatisk radio och TV (Officiell tidning, nr 14/13), Kroatiens generaldirektör av radio och tv antogs den 27 oktober 2021:

REGLER FÖR VAL AV EN KROATIANSK REPRESSENTANT OCH EN SÅNG FÖR EUROVISIONSÅNGEN – “DORA 2022”

Artikel 1.

(1) Dessa regler reglerar tävlingsförfarandet “DORA 2022” (nedan: DORA 2022).
– val av originallåten (text och musik) och den kroatiska representanten för “SÅNG EUROVISION 2022 ”(nedan: Urval till Eurovision Song Contest 2022).

(2) DORA 2022 ska organiseras av den kroatiska radion och tv (nedan kallad HRT) i enlighet med med EBU Eurovision Song Contest: “2022 ESC Official Rules”

(3) Termer som används i dessa regler för fysiska personer av maskulint kön, hänvisar till
lika sätt som män och kvinnor.

Artikel 2.

(1) Tävlingen om DORA 2022 består av en kväll som hålls direkt sänds på HTVs första kanal och på webbplatsen hrt.hr i februari 2022.

(2) I händelse av en ändring i programschemat förbehåller sig HRT rätten att ändra programmet och villkoren för att sända utsläppen från föregående stycke.

(3) Låtarna till tävlingen för DORA 2022 kommer att väljas ut av en expertjury sammansatt
från representanterna för HGU, HDS och HRT, (nedan: expertjuryn) vald av HRT.

(4) Expertjuryn ska på grundval av ett offentligt anbud offentliggöras i ett officiellt anbud HRT-webbplatsen, som kommer att vara öppen från 27 oktober till 25 november 2021. välj 14 originallåtar och 4 reservlåtar.

(5) Kriteriet för urvalet av låtar är uteslutande konstnärligt värde med tonvikt på kvalitet
musik och texter och hela verket.

Artikel 3.

(1) Endast sånger som inte har framförts offentligt eller på på något sätt offentligt tillkännagivna, och för vilka upphovsmännen till musiken och texterna har rättigheterna enligt anbudstexten.

(2) Författare, utövande artister, fonogramproducenter och andra kan ansöka om det offentliga anbudet personer som lämnar bevis (samtycke) att upphovsmannens, artistens och fonografiska rättigheter för den inskickade låten.

(3) Om kompositören och textförfattaren inte är samma person, är kompositören skyldig att inhämta ett skriftligt utlåtande textförfattare för att tillåta användning av text att gälla under denna tävling, respektive se till att HRT sluter avtal med textförfattaren om användning av författarens verk i enlighet med krävs i anbudet.

(4) Entreprenörer – deltagare i tävlingen DORA 2022 på dagen för ansökan om det offentliga anbudet får inte vara under 16 år. Mindre tävlande måste lämna ett skriftligt utlåtande av det juridiska ombudet om samtycke till deltagande i DORA 2022-tävlingen.

(5) Entreprenörerna måste vara medborgare i Republiken Kroatien och är skyldiga att uppvisa bevis för till samma HRT som en del av ansökan om det offentliga anbudet.

(6) Kompositionen får vara högst 3 minuter, inklusive ekot från den sista tonen.

Artikel 4.

(1) Sökande är skyldiga att skicka in ansökningar via onlineformuläret som finns på den officiella webbplatsen HRT hemsida.

(2) Ansökan måste innehålla:

1. ifyllt ansökningsformulär med uppgifter om författare och utövande(n) (namn, efternamn, bostads- eller vistelseadress och kontakt) som innehåller en bekräftelse på att den sökande förstår och accepterar bestämmelserna i reglerna för val av den kroatiska representanten och sången för sången EUROVISION – “DORA 2022” och samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda med avseende på genom att behandla personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om att placera dem utanför ikraftträdande av direktiv 95/46/EG av den 27 april 2016 (Europeiska unionens officiella tidning, L119 / 1),

2. studio FINAL MASTERED inspelning av kompositionen genom onlineregistrering i mp3-format, med samma artist som kommer att framföra den på DORA 2022, sjungen på kroatiska eller någon annan på ett annat officiellt europeiskt språk, såväl som texten i den inlämnade sammansättningen,

3. bevis (samtycke) i enlighet med artikel 3, punkt 2 i dessa regler,

4. ett uttalande från författaren till texten i enlighet med artikel 3.4 i dessa regler, om tillämpligt,

5. uttalande från det juridiska ombudet om samtycke till att delta i DORA-tävlingen 2022 i enlighet med artikel 3, punkt 4 i dessa regler, om tillämpligt (i ansökningsformuläret),

6. Bevis på entreprenörens kroatiska nationalitet (kopia av födelsebevis eller identitetskort)

(3) De formulär som krävs för att ansöka om det offentliga anbudet finns på HRT- och www.hrt.hr/prijave/dora.

Artikel 5.

(1) Sökande vars sånger har valts ut av expertjuryn i enlighet med Artikel 2, punkt 4 i dessa regler är skyldiga att underkasta sig HRT NON-MAXIMIZED inspelning i stammar (enligt exakta instruktioner som kommer att publiceras på nätverket sidor) UTAN HUVUDVOKAL, men MED MEDFÖLJANDE SÅNG som ska användas att uppträda “live” på DORA 2022 och göra en scenplan – markera ungefärliga positioner för artisterna på scenen, med hänsyn till att antalet artister på scenen begränsat till sex personer och skicka in det till HRT senast den 22 december 2021.

(2) Artister vars sånger har valts ut av expertjuryn i enlighet med artikel 2. punkt 4 i dessa regler är skyldiga att närvara vid alla repetitioner för deltagande i DORI 2022, enligt HRT-planen.

(3) Den artist vars sånger har valts ut av expertjuryn måste ha dem redo officiella fotografier och biografi på kroatiska och engelska för användning på digital kanaler inom en vecka efter tillkännagivandet av resultatet av anbudet.

Artikel 6.

(1) Totalt 14 original kommer att delta i livesändningen av DORA 2022-tävlingen sånger.

(2) Den bästa låten väljs av åskådarnas röster (teljröstning) och juryns röster.

(3) HRT förbehåller sig rätten att bestämma ordningen för framförande av låtar på “DORI 2022”.

(4) Juryns sammansättning och urval, sättet att se tittarna (televoting) och HRT-juryn ska
regleras av särskilda regler senast den 20 januari 2022.

Artikel 7.

HRT kommer att tillhandahålla artisterna av den vinnande låten, på egen bekostnad (resa och boende) framträdande vid semifinalen i Eurovision Song Contest 2022 i Turin (Italien) den 10:e eller 12:e. maj 2022, och i händelse av passage, och till final14. maj 2022

Artikel 8.

(1) Entreprenörer som undertecknar ett kontrakt och accepterar en prestation på DORI 2022 är skyldiga att svara att delta i presskonferenser som en del av tävlingen DORA 2022, i enlighet med med HRT-arbetsplanen. HRT och artisterna kommer att harmonisera datumen så mycket som möjligt, men slutgiltigt schemat förbereds och bekräftas av HRT.

(2) HRT är skyldigt att bära kostnaderna för artisterna, deltagare i DORA 2022-tävlingen
resa från bosättnings- eller vistelseorten i Republiken Kroatien till platsen underhåll av DORA 2022 och tillbaka, samt kostnader för vistelse enligt arbetsplanen för HRT, i i enlighet med HRT:s allmänna lagar och är skyldig att ge lika till alla deltagare i tävlingen behandling.

(3) Skådespelare och upphovsmän till HRT ska etablera exklusiva rättigheter till TV-inspelning och -sändning, vilket innebär att det fram till slutet av DORA 2022-tävlingen inte kommer att finnas några låtar avsedda för programmet HRT för att uppträda i offentliga framträdanden eller på video- eller ljudinspelning på annan TV eller radiostationer i landet och utomlands, samt på sociala nätverk, dvs på alla linjära och icke-linjära plattformar utan särskilt skriftligt tillstånd från HRT. HRT förbehåller sig rätten att publicera en minuts klipp av låtar före DORA 2022, i marknadsföringssyfte.

(4) Låten ska framföras på Eurovision Song Contest 2022 i samma form som den är
vann på DORA 2022 (inklusive språket som låten framförs på). De är tillåtna endast mindre ändringar vid behov och endast med godkännande av HRT

(5) Prestanda på DORA 2022 kommer att registreras som en officiell video för ESC 2022, förutom om artisten inte skickar in den inspelade videon (som uppfyller kriterierna eller om videon uppfyller de vanliga tekniska egenskaperna och innehåller ingen sponsring eller reklam meddelanden) före deadline för att skicka in material till EBU (början av mars 2022).

(6) En staty av Dora tilldelas den vinnande artisten, solisten eller gruppen duetter av i övrigt oberoende artister där var och en får en staty). De får också en staty författare till musik och texter. Oavsett hur många författare det finns så delas det ut för varje kategori en staty.

Artikel 9.

(1) Musikframförande av vinnarlåten DORA 2022 vid Eurovision Song Contest 2022. enligt Eurovisions regler för tävlingen, kommer att vara med huvudsången framförd LEVA med MULTICANEL instrumentell matris i stjälkar.

(2) Ackompanjerande sång måste spelas in på matrisen, och samplade effekter som är påminner om den mänskliga rösten.

Artikel 10.

(1) Författare, utvalda artister och rättighetsinnehavare av fonogramproducenter för DORU 2022. kommer att upprätta ett skriftligt kontrakt för HRT att förfoga över rättigheterna till låten och dess framförande i enlighet med EBU:s regler för Eurovision Song Contest (2022 ESC Officiella regler) som inkluderar rätten att publicera en komposition på en diskografisk samling genomförs av EBU.

(2) HRT har rätt att släppa en inhemsk CD och/eller digital upplaga, oberoende eller i samproduktion med några av de inhemska diskograferna.

(3) HRT förbehåller sig den exklusiva rätten att välja artist, samt rätten att ändra den redan valda artister av enskilda låtar fram till starten av DORA 2022-tävlingen, och särskilt i i händelse av omöjlighet att prestera eller uppnå bättre prestationskvalitet.

(4) I händelse av att entreprenören som vinner DORA 2022-tävlingen inte kan utföra vid Eurovision Song Contest 2022 har HRT rätt att ändra sitt val artister.

Artikel 11.

(1) Deltagare i tävlingen om valet av kompositionen DORA 2022 – låtskrivare, kompositörer, tävlande, artister, mästare på (ljud)inspelningar, medföljande inspelningar instrument och sång och alla andra möjliga rättighetsinnehavare över den valda låtar/inspelningar är de skyldiga att sluta avtal med HRT och upprätta följande för HRT rättigheter till den vinnande låten (nedan: låten):

a) den exklusiva och obestämda rätten att framföra Låten offentligt;

b) den exklusiva och obestämda rätten att direkt sända och spela in framförandet. Låtar som en del av DORA 2022-tävlingen eller separat (ljud och video) i din egen produktion eller samproduktion med tredje part, alla nu kända tekniska procedurer eller sådana som kommer att utvecklas i framtiden, den obegränsade rätten att sända en inspelning av låten (som en del av tävlingar DORA 2022. eller separat), i alla sina TV- och radioprogram, via marksänd, satellit- eller kabel-tv, internet, mobiltelefoner, mobila mottagare, etc., i vilken teknisk standard som helst (analog, digital, HD);

c) den exklusiva och obegränsade rätten att använda inspelningen av framförandet av låten av DORA 2022-tävlingen (ljud och video) med ett olinjärt system – on demand alla nuvarande eller framtida tekniska system (markbaserade, kabel-, satellit, telefonlinje, mobiltelefon, internet, mobilmottagare etc.) för mottagning och sändning på alla typer av enheter (TV, stor skärm, datorskärm, mobiltelefon, etc.) på valfri teknisk standard (analog, digital, HD), inklusive ett interaktivt system;

d) exklusiv rätt att publicera låten som en del av DORA 2022-utgåvan i egen produktion eller i samproduktion med en annan utgivare på ljud- och/eller bildbärare (ljudkassetter, videokassetter, CD-skivor, digitala utgåvor, etc.), rätten att trycka texten till sången i grafisk form;

e) exklusiv rätt att sälja Songen, dvs programmet (showen) som innehåller RTV Song:en organisationer eller tredje parter hemma och utomlands och rätten att utbyta sådana program med RTV organisationer hemma och utomlands;

f) exklusiv rätt att använda inläggen till framförandet av låten från tävlingen DORA 2022 i andra audiovisuella verk och TV- och radioprogram;

g) rätten att översätta texten till sången genom ljudbehandling eller undertextning till främmande språk;

h) rätten att använda låten i sponsrade program och alla reklamprogram program relaterade till DORA 2022-tävlingen, inklusive uppladdningar till sociala nätverk;

i) den exklusiva och obestämda rätten till inspelning och obegränsad sändning, och kommersiell användning av en speciell TV-spot med låten eller om det inte kommer till realisering av TV-spot, obegränsad rätt att använda TV-inspelningen av sången samt modifieringar och inspelningar för användning av EBU i samband med sångtävlingen Eurovision 2022;

j) exklusiv rätt att använda, reproducera, trycka och publicera namn, bild, röst,
biografier och fotografier gjorda i samband med marknadsföringen av Låten i samband med tävlingen DORA 2022 på obestämd tid;

5) rätten att använda sånger för ringsignaler, verkliga toner, polyfoniska melodier, tapeter och MP3-nedladdning på mobiltelefoner.

Artikel 12.

(1) Låtskrivare, kompositörer, tävlande, artister, mästare av (ljud) inspelningar, inspelningar av medföljande instrument och sång och alla andra möjliga rättighetsinnehavare över med den utvalda låten som vinner på DORA 2022. de är skyldiga att bekanta sig med reglerna Av Eurovision Song Contest 2022, acceptera reglerna och upprätta dem för HRT i enlighet med dem åtminstone följande rättigheter till låten:

a) den exklusiva och obegränsade rätten till offentligt framförande inom tävlingen Eurovision Song Contest 2022;

b) den exklusiva och obestämda rätten att spela in, sända och regissera sända ett framförande av låten (både ljud och audiovisuellt), oavsett om det är ett liveframträdande, inklusive repetitionsinspelning eller annan inspelning inom församlingen Val för 2022 Eurovision Song Contest eller separat (ljud och video), alla nu kända tekniska procedurer eller de som kommer att utvecklas i framtiden, obegränsad rätt sända en inspelning av låten (som en del av Eurovision Song Contest 2022 eller separat), i TV- och radioprogram, sändningar offentligt och inomhus, allt tekniskt medel (via marksänd tv, satellit, kabel, tråd, fiber, telefonlinje, bredband, internet, mobiltelefoni eller någon kombination av av det föregående, inklusive samtidig, oförkortad och oförändrad återsändning genom sådan medel), i valfri teknisk standard (analog, digital, HD), för mottagning och visning på alla typer av enheter (som TV-apparater, stora skärmar, videoväggar, skärmar datorer, handdatorer, bärbara enheter och mobiltelefoner), oavsett metod finansiering av denna tjänst.

c) den exklusiva och obestämda rätten att använda inspelningen av framförandet av låten (inklusive generalrepetition och livesändning) från Eurovision Song Contest 2022. (ljud och video) olinjärt system – på begäran alla aktuella eller framtida tekniska system (marksända, kabel, satellit, telefon). linje, mobiltelefon, Internet, mobilmottagare etc.) för mottagning och sändning på ev vilken typ av enhet (TV, storbildsskärm, datorskärm, mobiltelefon etc.) till någon vilken teknisk standard (analog, digital, HD), inklusive det interaktiva systemet;

d) exklusiva och obegränsade rättigheter för offentligt framförande av låten (inklusive repetitioner) och offentliga visningar helt eller delvis i offentliga utrymmen, s med eller utan betalning;

e) icke-exklusiva och obegränsade rättigheter att använda låten i tillkännagivandena eller delvis), inklusive användning på begäran, inkludering i andra audiovisuella arbete, officiell DVD-samling eller digitala utgåvor;

f) obegränsad rätt att utfärda, distribuera, sälja och annan användning framföranden av sången (inklusive repetitioner) på ljud- och/eller bild- och ljudbärare – CD- och DVD-skivor eller liknande (inklusive karaokeversionen) samt den digitala utgåvan tillsammans med andra låtar till deltagare i Eurovision Song Contest 2022 samt användning framförande av låten för marknadsföring av dessa utgåvor och användningen av TV-spoten som avses i artikel 12, punkt 1. punkt i) i denna artikel samt annat inspelat videomaterial inspelat för valets ändamål för Eurovision Song Contest 2022 i syfte att publicera en DVD;

g) icke-exklusiva och obegränsade rättigheter att använda framförandet, dvs. sången Urval till Eurovision Song Contest 2022 i andra audiovisuella verk samt TV och radio program (hela eller i bilagor), inklusive alla deltagare i Eurovision Song Contest 2022 och alla EBU-medlemmar;

h) icke-exklusiva och obegränsade rättigheter att använda inspelningen av framförandet av låten nationell tävling (helt eller delvis) i alla deltagares och medlemmars program EBU (inklusive sändning på begäran);

i) obegränsad rätt att reproducera texten till sången och översätta den till engelska, Franska och alla andra EBU-medlemsspråk och tillgängliggörande för allmänheten inklusive publicering på en informationsbroschyr eller broschyr med ljud- och/eller bildbärare, och använda i kommentarer, talesmans uttalanden och stödjande material inom Eurovision Song Contest 2022 för alla EBU-medlemmar som deltar i Song Contest Eurovision 2022;

j) obegränsad rätt att använda, reproducera, trycka och publicera namn, bilder,
röst, fotografi (inklusive fotografi bakom kulisserna) och biografi om den tävlande, artist artister och andra rättighetshavare och användningen av Eurovision Song Contest-material 2022, och relaterat till marknadsföring, sändningar och/eller kommersiellt utnyttjande genom alla resurser och i alla medier, oavsett om de redan är kända eller kommer att utformas i framtiden. Detta inkluderar användning av inspelningar av tävlande i syfte att rösta ansökningar, fotografier tagna under repetitioner och bakom kulisserna, audiovisuellt material för sammanställning på CD, DVD, den officiella webbplatsen för Eurovision Song Contest 2022 och andra medier produkter och användning av film eller andra filmer och fotografier som tagits under generalrepetitioner och/eller presskonferenser, ceremonier på röda mattan eller annat evenemang som en del av Eurovision Song Contest 2022, för något av ovanstående ändamål.

k) obegränsad rätt att reproducera och publicera ljud- och/eller audiovisuella inspelningar Låtar för behoven i onlinekaraokespelet som en del av Eurovision Song Contest 2022. (verser av en sång med eller utan en inspelning av de medföljande instrumenten och sången för den sången, av
någon person som kommer att delta i onlinetävlingen) om någon upprätthålls och att en audiovisuell inspelning av den låten gjordes tillgänglig gratis offentliga (t.ex. streaming och/eller nedladdning) och sänds över hela världen ett obegränsat antal gånger och med alla tekniska medel;

l) rätten att spela in under Eurovision Song Contest 2022, inklusive alla medföljande låtar evenemang och filmning bakom kulisserna för alla ackrediterade journalister och fans, och TV organisationer som deltar i tävlingen och EBU för dokumentärer, tidskrifter, rapporter etc., samt rätt att direkt sända och spela in öppningsceremonin och konferensen för journalister (där alla artister måste delta), allt för obegränsad användning i alla media inklusive CD/DVD-samlingar;

m) obegränsad rätt till mångfaldigande och distribution av digitala ljudutgåvor (nedladdning för PC eller mobila enheter) via Internet eller mobila enheter, tillsammans med andra låtar som deltar i Eurovision Song Contest 2022;

n) den obegränsade rätten att reproducera och distribuera den digitala ljudupplagan av Performancen individuellt (nedladdning för PC eller mobila enheter) via Internet eller mobila enheter;

o) obegränsad rätt till mångfaldigande och distribution av audiovisuella digitala utgåvor (nedladdning för PC eller mobila enheter) via Internet eller mobila enheter, tillsammans med andra deltagare i Eurovision Song Contest 2022 eller separat;

p) rätten att bearbeta data relaterade till organisationen av låtvalet Eurovision 2022, inklusive alla tidigare och efterföljande evenemang relaterade till tävling (t.ex. presskonferenser, röda mattan-ceremoni, social program eller marknadsföringsaktiviteter) och eventuella medföljande evenemang förutsatt att informerad om typen, syftet och formerna för databehandling.

(2) HRT har rätt att ytterligare fastställa för tredje part alla rättigheter att utnyttja Verket enligt detta artikel, och särskilt för att organisera Eurovision Song Contest 2022. Europeisk Broadcast Union (EBU).

Artikel 13.

(1) Utövaren/utövarna av den valda låten är skyldiga att delta i all press konferenser relaterade till Eurovision Song Contest 2022, särskilt vid ceremonin öppna och ge samtycke till att presskonferenserna sänds live och spelas in och att det inspelade materialet används i alla media obegränsat för hela världen inklusive användning på ljud- och/eller bildbärare.

(2) Om entreprenörerna inte presterar i semifinalen eller vid ytterligare fel placeringar i finalen i Eurovision Song Contest 2022 eller inte uppfyller sina åtaganden enligt HRT eller enligt arrangören av tävlingen och EBU är de skyldiga att kompensera HRT all egendoms- och icke-egendomsskada som har uppstått.

Artikel 14.

(1) Genom att lämna in en ansökan om ett offentligt anbud – DORA 2022. författare, artister och producenter fonogram bekräftar att de till fullo har förstått och accepterat reglerna för urval av kroatiska
representanter och låtar för Eurovision Song Contest – “DORA 2022”.

(2) HRT förbehåller sig rätten att inte välja någon låt eller artist.

(3) Dessa regler ska publiceras på HRT WEB-sidor och HRT Text-TV.

KROATISK RADIO-TV
Generaldirektör för HRT
Robert Šveb

(Källa: Google Translates tolkning av P R A V I L A ZA IZBOR HRVATSKOG PREDSTAVNIKA I PJESME ZA PJESMU EUROVIZIJE – „DORA 2022.“ – 2021-10-28)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se