Tävlingsregler för Dora 2023

Dora 2023Schlagerpinglan: Kroatiens TV-bolag HRT tar emot bidrag till Dora 2023 mellan den 20:e september och 20:e november, vilket ni kan läsa mer om här.

Här nedan ser ni reglerna för Dora 2023 i en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från HRT)

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2023

På grundval av artikel 21, punkt 1 i lagen om kroatisk radio och TV (“Narodne novine”, nr 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 och 94/18) och Artikel 15, stycke 1 i stadgan för kroatisk radio och TV (“Narodne novine”, nr 14/13), utfärdade chefsdirektören för kroatisk radio och TV den 20 september 2022:

REGLER FÖR URVALET AV DEN KROATISKA REPRESSENTANTEN OCH SÅNGEN TILL SÅNGEN EUROVISION – “DORA 2023.”

Artikel 1.

Dessa regler styr förfarandet för tävlingen “DORA 2023”. (vidare: DORA 2023) – urval av originallåt (text och musik) och kroatisk representant för “Eurovision Song Contest 023.” (nedan: Eurovision Song Contest 2023).

DORA 2023 arrangeras av kroatisk radio och tv (nedan: HRT) i enlighet med EBU:s regler för Eurovision Song Contest: “2023 ESC Official Rules”

De termer som används i dessa regler för fysiska personer av manligt kön avser lika mycket manliga och kvinnliga personer.

Artikel 2.

Tävlingen om DORA 2023 kommer att sändas live på HTV:s första program och på HRT:s hemsida www.hrt.hr i februari 2023.

Vid ändring av programschemat förbehåller sig HRT rätten att ändra program och sändningstider för programmen från föregående stycke.

Låtarna till tävlingen DORA 2023 kommer att väljas ut av en expertjury (nedan: Expertjury) utvald av HRT.

Baserat på det offentliga anbudet, publicerat på den officiella webbplatsen för HRT, som kommer att vara öppen från 20 september 2022 till 20 november 2022, kommer expertjuryn att välja ut minst 14 och högst 28 låtar och 4 reserver.

Kriteriet för val av låtar är uteslutande konstnärligt värde med betoning på kvaliteten på musiken och texterna samt det övergripande arbetet.

Artikel 3.

Endast sånger som inte har framförts offentligt eller publicerats på något sätt, och för vilka upphovsmännen till musiken och texten har rättigheterna enligt tävlingens text, kan lämnas in till den offentliga tävlingen.

Upphovsmän, artister, framställare av fonogram och andra personer som lämnar bevis (samtycke) om att upphovsmannens, artistens och fonogramrättigheterna har ordnats för den registrerade låten kan ansöka om det offentliga anbudet.

Om tonsättaren och textförfattaren inte är samma person, är tonsättaren skyldig att inhämta ett skriftligt utlåtande från textförfattaren att han tillåter användning av texten för ansökan under denna tävling, det vill säga för att säkerställa att HRT sluter avtal med textförfattaren om användningen av författarens verk i enlighet med tävlingens krav.

Entreprenörer – deltagare i tävlingen DORA 2023 får inte vara yngre än 16 år på dagen för ansökan till det offentliga anbudet. Minderåriga tävlande måste bifoga ett skriftligt uttalande från sitt juridiska ombud om samtycke till att delta i DORA 2023-tävlingen.

Entreprenörerna måste vara medborgare i Republiken Kroatien och är skyldiga att visa upp bevis på detsamma för HRT som en del av ansökan till det offentliga anbudet.

Kompositionen kan vara högst 3 minuter, inklusive ekot från den sista tonen.

Artikel 4.

Sökande måste skicka in sina ansökningar via ett onlineformulär som finns på HRT:s officiella webbplats.

Ansökan ska innehålla:

en ifylld ansökningsblankett med information om upphovsmännen och utövaren/utövarna (namn, efternamn, bostadsadress eller bostadsort samt kontakt), som innehåller en bekräftelse på att den sökande förstår och accepterar bestämmelserna i Valreglerna – “DORA 2023 “och samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd av enskilda i samband med behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 EG av den 27 april 2016 (Europeiska unionens officiella tidning, L119/1) ,

– Studios FINAL MASTERED-inspelning av kompositionen genom online-inlämning i mp3-format, med samma artist som kommer att framföra den på DORA 2023, sjungen på kroatiska eller annat officiellt europeiskt språk, samt texten till den inskickade kompositionen,

-bevis (samtycke) i enlighet med artikel 3, punkt 2 i dessa regler,

– uttalandet från författaren till texten i enlighet med artikel 3, punkt 4 i dessa regler, om tillämpligt,

– uttalande från det juridiska ombudet om samtycke att delta i DORA 2023-tävlingen i enlighet med artikel 3, stycke 4 i dessa regler, om tillämpligt (i ansökningsformuläret),

– Bevis på entreprenörens kroatiska medborgarskap (kopia av uppehållskort eller identitetskort).

– De formulär som krävs för att ansöka om det offentliga anbudet finns tillgängliga på HRT:s webbplats

Artikel 5.

Sökande vars låtar har valts ut av expertjuryn i enlighet med artikel 2, stycke 4 i dessa regler är skyldiga att till HRT lämna in en OMAXIMERAD inspelning i stammar enligt reglerna för DORA 2023-tävlingen, som är i enlighet med reglerna för Eurovision Song Contest 2023, som kommer att användas för “live”-framträdandet på DORA 2023 och göra en scenplan – markera de ungefärliga positionerna för artisterna på scenen, med hänsyn till att antalet artister på scenen är begränsat till sex personer och lämna in det till HRT senast den 10 december 2022.

Artisten vars låtar valdes ut av expertjuryn måste ha officiella bilder och en biografi på kroatiska och engelska redo för användning på digitala kanaler inom 15 dagar efter tillkännagivandet av tävlingsresultaten.

DORA 2023-tävlingen är ingen politisk händelse. Alla tävlingsdeltagare kommer att ansvara för att värna om DORA 2023:s intressen och integritet och att säkerställa att DORA 2023 inte politiseras och/eller instrumentaliseras och/eller på annat sätt sättas i vanrykte.

(4) Alla deltagare i DORA 2023-tävlingen kommer att säkerställa:

att ingen organisation, institution, politisk eller annan sak, företag, varumärke, produkt eller tjänst kommer att marknadsföras, lyftas fram eller nämnas direkt eller indirekt under DORA 2023-tävlingen (inklusive vid föreställningar, under shower eller repetitioner och i reklamfilmer);

att ingen medlem i deras team beter sig på ett olagligt, oetiskt, olämpligt eller kränkande sätt i ljuset av deras deltagande i DORA 2023.

(5) Inga meddelanden som främjar någon organisation kommer att tillåtas vid föreställningarna och inom någon officiell plats och/eller event för DORA 2023-tävlingen (dvs. plats, presscenter (inklusive virtuellt presscenter), presskonferens, etc.), institution, politisk sak eller annat företag, varumärke, produkter eller tjänster). Brott mot denna regel kan leda till diskvalifikation och/eller utvisning.

(6) Under tävlingen DORA 2023 kommer texter, tal och/eller gester av politisk, kommersiell eller liknande karaktär inte att tillåtas. Inga svordomar eller annat oacceptabelt språk eller kränkande, olagligt eller oetiskt beteende är tillåtet.

(7) Ovanstående inkluderar förbud mot meddelanden när som helst för ovanstående syften och/eller olagligt, oetiskt, olämpligt eller stötande beteende eller någon annan typ av meddelanden eller beteende som kan skada DORA 2023-tävlingens integritet eller rykte . och/eller sätta DORA 2023-tävlingen i vanrykte när som helst och att:

– före tävlingen DORA 2023 (dvs. från sista ansökningsdag och under alla förberedande steg);

– under själva DORA 2023-tävlingen (dvs. inklusive men inte begränsat till alla officiella lokaler för DORA 2023-tävlingen eller vid evenemang (som på platsen, i presscentret (inklusive i det virtuella presscentret och under presskonferenser), i delegationsområdet, bakom scenen, etc.);

– som en del av föreställningen, under någon del av showerna (antingen på eller utanför luften) eller repetitioner (oavsett om de sänds/spelas in;

– i reklamfilmer;

– och/eller i någon stödjande kommunikation antingen som en del av deltagandet i DORA 2023-tävlingen eller före och/eller som en del av den tävlandes valda konstnärliga uttryck.

Brott mot denna regel kan leda till diskvalifikation och/eller utvisning.

Artikel 6.

Livesändningen av DORA 2023-tävlingen kommer att innehålla originallåtar utvalda av expertjuryn.

Den bästa låten väljs av tittarnas röster (televoting) och expertjuryns röster.

HRT förbehåller sig rätten att bestämma ordningen för framförande av kompositioner på DORA 2023.

Beslutet om antalet semifinalkvällar i direktsändning och/eller finalkvällen, sammansättning och metod för urval av juryn, system och metod för att rösta av tittare (teljröstning) och expertjuryn kommer att regleras av särskilda regler av HRT senast den 10 januari 2023.

Artikel 7.

Det musikaliska framförandet av låtarna vid tävlingen DORA 2023, i enlighet med reglerna för den 67:e Eurovision Song Contest, kommer att vara med huvudsången framförd LIVE med en MULTI-CHANNEL instrumental matris i stammarna.

Matrisen kan valfritt innehålla bakgrundssång. Matrisen får dock inte innehålla (i) huvudsångaren, (ii) huvudsångaren och/eller (iii) någon annan lösning som har effekten av eller är avsedd att ersätta eller otillåtet assistera sångaren under ett liveframträdande på skede. Samplade effekter som påminner om den mänskliga rösten är också tillåtna på matrisen.

Till de tävlande på scenen (oavsett om huvudsångare eller bakgrundssångare eller dansare). det är inte tillåtet att läppsynka (Lipsync) på ett sådant sätt att det verkar som om de sjunger hela eller större delen av låten när de faktiskt inte är det.

Den ursprungliga mixen av backing-spåret och stamspåren levereras av alla deltagare inom materialleveransdeadline och är föremål för godkännande av musikproducenten och projektledaren. HRT har rätten att ta bort eller begära borttagning av alla bakgrundssångare som syftar till att ersätta eller otillbörligt assistera huvudsångaren under ett liveframträdande på scenen.

Musikproducenten för DORA 2023-projektet kommer att ansvara för att följa reglerna som beskrivs i punkt 4 i denna artikel.

Rekvisitan som de tävlande kommer att använda måste följa EBU:s regler och uppfylla scenprestanda och tekniska krav. Rekvisitan ska kunna monteras på scen och demonteras inom 30 sekunder och med max 12 personer tillgängliga. HRT har rätt att neka användning av all rekvisita som inte uppfyller de förväntade kraven.

Artikel 8.

HRT kommer att tillhandahålla artisterna av den vinnande låten, på egen bekostnad (resor och boende), ett framträdande vid semifinalen av Eurovision Song Contest 2023, och i händelse av godkänd även vid finalen av Eurovision Song Contest i maj 2023.

Artikel 9.

(1) Artister som undertecknar ett kontrakt och accepterar ett framträdande på DORA 2023 är skyldiga att:

att uppträda vid alla repetitioner av DORE 2023, i enlighet med HRT:s plan,

svara på deltagande i presskonferenser som en del av tävlingen DORA 2023, i enlighet med HRT:s arbetsplan. HRT och entreprenörerna kommer att samordna datumen så mycket som möjligt, men det slutliga schemat utarbetas och bekräftas av HRT.

(2) HRT förbinder sig gentemot artisterna, deltagarna i DORA 2023-tävlingen, att stå för resekostnaderna från deras hemort, dvs. bosättning i Republiken Kroatien till platsen för DORA 2023 och tillbaka, samt kostnaderna för deras vistelse. stanna enligt HRT:s arbetsplan, i enlighet med HRT:s allmänna lagar, och är skyldig att ge likabehandling till alla deltagare i tävlingen.

(3) Skådespelare och upphovsmän till HRT etablerar exklusiva inspelnings- och sändningsrättigheter för tv, vilket innebär att de fram till slutet av DORA 2023-tävlingen inte kommer att framföra låtar avsedda för HRT-programmet vid offentliga uppträdanden eller på video- eller ljudinspelningar på annan tv eller radiostationer i landet och utomlands, samt på sociala nätverk, det vill säga på alla linjära och icke-linjära plattformar utan särskilt skriftligt tillstånd från HRT. HRT förbehåller sig rätten att publicera låtar i sin helhet eller i förkortad form före DORA 2023, i marknadsföringssyfte.

(4) Artister som väljs ut till tävlingen DORA 2023 måste skicka in musikvideor för utvalda låtar eller textvideor till HRT senast den 20 december 2022. år.

(5) Framträdandet på DORI 2023 kommer att registreras som en officiell video för Eurovision Song Contest 2023, såvida inte artisten skickar in en inspelad video (som uppfyller kriterierna, d.v.s. om videon uppfyller de vanliga tekniska egenskaperna och inte innehåller någon sponsring eller reklammeddelanden) före deadline för inlämning av material till EBU (början av mars 2023).

(6) En staty av Dora tilldelas den vinnande artisten, solisten eller gruppen (undantaget är duetter av i övrigt oberoende artister där var och en får en staty). Även författare till musik och text får statyn. Oavsett antal författare delas en staty ut för varje kategori.

(7) Metoden för att framföra den vinnande låten i DORA 2023-tävlingen vid Eurovision Song Contest 2023 kommer att bestämmas exklusivt av HRT. Metoden för framförande inkluderar scenframträdande (koreografi), användning av rekvisita och pyroteknik, val av design och kostymdesigner, och det språk som den vinnande låten kommer att framföras på.

Artikel 10.

hRT har rätt att ge ut en inhemsk CD/DVD och/eller digital utgåva, oberoende eller i samproduktion med någon av de inhemska diskograferna.

HRT förbehåller sig den exklusiva rätten att välja artist, samt rätten att ändra den redan valda artisten för en viss låt fram till starten av DORA 2023-tävlingen, speciellt i händelse av omöjlighet att uppträda eller uppnå bättre prestandakvalitet.

I händelse av att vinnaren av DORA 2023-tävlingen inte kan uppträda i Eurovision Song Contest 2023, eller samarbete med honom äventyrar HRT:s prestation vid Eurovision Song Contest 2023, har HRT rätt att byta artist efter eget gottfinnande.

Författare, utvalda artister och rättighetsinnehavare av fonogramproducenter för DORA 2023 kommer att upprätta ett skriftligt kontrakt för HRT att förfoga över rättigheterna till låten och dess framförande i enlighet med EBU:s regler för den 67:e Eurovision Song Contest (2023 ESC Official Rules).

Förläggare, ägare av fonogram och master (ljud)inspelningar, inspelningar av ackompanjerande instrument och sång och alla andra möjliga innehavare av rättigheter till den vinnande låten DORE 2023 är skyldiga att underteckna ett kontrakt med den officiella utgivaren av Eurovision Song Contest för den obegränsade rätten att reproducera och distribuera digitala ljudutgåvor (nedladdning för PC eller mobila enheter) via Internet eller mobila enheter, tillsammans med andra deltagande låtar och för obegränsad användning i alla medier, vilket inkluderar rätten att publicera låten på en diskografisamling (CD/ DVD) utförd av EBU.

Vinnaren av tävlingen DORA 2023 är skyldig att uppträda på DORA 2024 i HRT-showprogrammet.

Artikel 11.

(1) Deltagare i den ursprungliga låtvalstävlingen (text och musik) och kroatisk representant för DORA 2023 – låtskrivare, kompositörer, tävlande, utövande artister, ägare av master (ljud)inspelningar, inspelningar av ackompanjerande instrument och sång och alla andra möjliga innehavare av rättigheter över de valda låtarna/inspelningarna är de skyldiga att ingå ett avtal med HRT och upprätta följande rättigheter för HRT:

den exklusiva och tidsbegränsade rätten till offentligt framförande av låten;

den exklusiva och tidsbegränsade rätten till direkt sändning och inspelning av framförandet. Låtar som en del av DORA 2023-tävlingen eller separat (ljud och video) i egen produktion eller samproduktion med tredje part, alla för närvarande kända tekniska procedurer eller de som kommer att utvecklas i framtiden, obegränsad rätt att sända en inspelning av låten (som en del av DORA 2023-tävlingen eller separat), i alla dess TV- och radioprogram, via marksänd, satellit eller kabel-tv, Internet, mobiltelefoner, mobila mottagare, etc., i valfri teknisk standard (analog, digital, HD );

exklusiv och tidsbegränsad rätt att använda inspelningen av framförandet av låten från tävlingen DORA 2023 (ljud och video) av ett icke-linjärt system – på begäran (på begäran) av vilket nuvarande eller framtida tekniskt system (marksända, kabel) , satellit, telefonlinje, mobiltelefon, Internet, mobila mottagare, etc.) för mottagning och sändning på alla typer av enheter (TV-mottagare, storbildsskärm, datorskärm, mobiltelefon, etc.) på valfri teknisk standard (analog, digital , HD), inklusive ett interaktivt system;

ensamrätten att publicera Låten som en del av DORA 2023-utgåvan i egen produktion eller i samproduktion med annat förlag på ljud- och/eller bildbärare (ljudkassetter, videokassetter, CD-skivor, digitala utgåvor etc.), rätten att skriva ut sångens text i grafisk form;

ensamrätten att sälja låten, det vill säga programmet (showen) som innehåller låten till RTV-organisationer eller tredje part i landet och utomlands och rätten att utbyta sådana program med RTV-organisationer i landet och utomlands;

exklusiv rätt att använda inlägg från framförandet av sången från tävlingen DORA 2023 i andra audiovisuella verk och TV- och radioprogram;

rätten att översätta texten till sången genom ljudbehandling eller undertextning till främmande språk;

rätten att använda låten i sponsrade program och alla reklamprogram relaterade till DORA 2023-tävlingen, inklusive uppladdning till sociala nätverk;

den exklusiva och tidsbegränsade rätten att spela in och obegränsad sändning och kommersiell användning av en speciell TV-spot med låten eller, om TV-spoten inte realiseras, den obegränsade rätten att använda TV-inspelningen av Songen samt redigering av denna inspelning i syfte att användas av EBU i samband med Eurovision Song Contest 2023;

exklusiv rätt att använda, reproducera, trycka och publicera namn, bild, röst, biografi och fotografier skapade i samband med marknadsföringen av Låten i samband med DORA 2023-tävlingen under en obegränsad tidsperiod;

rätten att använda Songs för ringsignaler, riktiga toner, polyfoniska melodier, tapeter och MP3-nedladdningar på mobiltelefoner.

den exklusiva och tidsbegränsade rätten till direkt och/eller fördröjd linjär överföring och/eller överföring på begäran och/eller kommunikation till allmänheten av föreställningen, helt eller delvis, eller på annat sätt tillgängliggörande (användning på begäran kostnadsfritt eller mot en avgift) Prestanda, genom något av de ovan nämnda sätten, inklusive placering på ras

Artikel 12.

(1) Författare till sånger, kompositörer, tävlande, utövande artister, ägare till master(ljud)inspelningar, inspelningar av ackompanjerande instrument och sång samt alla andra möjliga innehavare av rättigheter över den valda låten som vinner på DORA 2023 är skyldiga att bekanta sig med reglerna för den 67:e tävlingen för Eurovision-låten. och acceptera dessa regler och, i enlighet med dem, upprätta för HRT åtminstone följande rättigheter till låten:

exklusiv och tidsbegränsad rätt till offentligt framförande av låten som en del av Eurovision Song Contest 2023;

den exklusiva och tidsbegränsade rätten att spela in och sända framförandet av låten/föreställningen (både ljud och audiovisuellt) oavsett om det utförs live vid föreställningar, inklusive vid varje repetition och generalrepetition eller på annat sätt inspelat (nedan kallat framförande), allt efter omständigheterna vara och sända dem och/eller deras inspelningar som en del av sändningar och/eller som en del av andra audiovisuella verk och/eller på oberoende (individuell) basis, delvis eller i sin helhet ett obegränsat antal gånger, för samtidig mottagning av allmänheten , på privata och offentliga platser antingen på något tekniskt sätt (såsom marksändare, satellit, radio, kabel-tv, fiberoptik, telefonlinjer, bredband, internet och mobiltelefoni eller någon kombination därav (inklusive samtidig, oförkortad och oförändrad vidaresändning av sådana innebär), till någon teknisk standard (som analog, digital eller högupplöst, 4K, 5K eller någon annan teknisk standard som skulle kan utvecklas i framtiden), för mottagning och visning på vilken typ av enhet som helst (såsom tv-apparater, jätteskärmar, videoväggar, datorskärmar, handdatorer, bärbara enheter och mobiltelefoner eller vilken typ av enhet som helst som kan komma att utvecklas i framtiden ), och oavsett hur tjänsten finansieras, till exempel gratis eller betald;

den exklusiva och tidsbegränsade rätten till direkt och/eller fördröjd linjär sändning och/eller överföring på begäran och/eller kommunikation till allmänheten av föreställningen, helt eller delvis, eller på annat sätt tillgängliggörande (användning på begäran kostnadsfritt eller mot en avgift) föreställningen, på något av ovanstående sätt, inklusive tillgängliggörande som en del av showen och/eller inspelning av föreställningen på fristående basis via alla media och plattformar, inklusive men inte begränsat till några medietjänster, sociala nätverk, medieplattformar, onlinestreamingplattformar och genom officiella plattformar för Eurovision Song Contest 2023 inklusive rätten att ladda upp inspelningen av framförandet till vilken internetplattform som helst för att därefter distribueras som nedladdningar och/eller tjäna pengar och äganderätten till framförandet på sådana plattformar bekräftas);

den exklusiva och tidsbegränsade rätten att presentera föreställningen vid alla repetitioner (inklusive generalrepetitioner) och vid framträdanden på platsen, samt att sända föreställningarna och deras inspelningar (inklusive generalrepetitioner för juryomröstning), i sin helhet. eller delvis, såväl som förhandsgranskning av videor och alla klipp från den nationella tävlingen, live eller försenade på alla offentliga platser (som biografer, teatrar och offentliga utställningar), oavsett om de är biljettförsedda eller inte, ett obegränsat antal gånger;

den icke-exklusiva och tidsbegränsade rätten att sända eller på annat sätt göra tillgänglig (användning på begäran) eller inkludera i något audiovisuellt verk videoinspelningen av den eller de tävlande som framför låten som valts ut för Eurovision Song Contest 2023 (“Preview video” ), helt eller delvis, på tv och/eller via Internet eller trådlös teknik (inklusive via mobiltelefoner eller någon bärbar mottagare) och/eller via de officiella plattformarna för Eurovision Song Contest 2023. Dessa förhandsvisningsvideor kan också inkluderas på den officiella DVD-samlingen och/eller erbjuds som digitala utgåvor;

tidsbegränsad rätt att publicera ljudinspelningar av låten (fullversion och karaokeversion) och audiovisuella inspelningar av showerna (liksom generalrepetitionerna) inklusive alla deltagande låtar som framförs i showerna och under generalrepetitionen som delar av samlings-cd-skivor och DVD-skivor (eller liknande media) Eurovision Song Contest 2023 och andra digitala medieprodukter på separat eller kollektiv basis (“Digital Releases”). CD-, DVD-samlingar och andra digitala medieprodukter från Eurovision Song Contest 2023 publiceras över hela världen av EBU eller en tredje part som endast utsetts av EBU, enligt beskrivningen i Eurovision Song Contest 2023-reglerna;

den icke-exklusiva och tidsbegränsade rätten att inkludera en ljud- eller videoinspelning av föreställningen, som en del av framträdanden eller som en del av generalrepetitioner, såväl som alla delar av framförandet som helhet (d.v.s. framförandet av den valda låten på oberoende (individuell) basis) eller delvis, i andra medietjänster eller produkter som tillhandahålls av radio och tv som deltar i Eurovision Song Contest 2023 och/eller EBU på uppdrag av dess medlemmar (inklusive media)

tidsbegränsade inspelningsrättigheter till presskonferenserna och den turkosa mattan/öppningsceremonin, de officiella presskonferenserna som hålls efter de två semifinalerna och finalen. samt rätten att återsända live och/eller försenad sändning av presskonferenser och den turkosa sagan/öppningsceremonin och användningen av alla inspelningar därav, i vilket medium som helst (inklusive sändning och streaming genom vilket medium som helst och tillgängliggörande på Internet, t.ex. virtuellt presscenter, alla medietjänster, sociala medieplattformar, onlinestreamingplattformar och genom de officiella plattformarna för Eurovision Song Contest 2023 samt för inkludering av sådant material i CD-DVD-samlingen);

tidsbegränsad rätt till filmevenemang (inklusive backstage, bubbeldelegationer och under sociala aktiviteter, vid sagan/öppningsceremonin, presskonferenser och i allmänhet alla rapporteringsaktiviteter relaterade till Eurovision Song Contest 2023 där den filmas) av ackrediterade internationella och nationella sponsorer, partners i syfte att kommunicera sitt sponsring/partnerskap från Eurovision Song Contest 2023 på vilket sätt och i vilket medium som helst (inklusive i sitt PR-material och i de inlägg de kommer att använda på sina sociala mediekonton), media, press och fans i syfte att producera tidskrifter, dokumentärer, nyhetsreportage och liknande som kommer att produceras i enlighet med reglerna för tillgång till reportage, deltagande radio- och tv-stationer, värdradio- och tv-stationerna för Eurovision Song Contest 2023 och/eller EBU i syfte att använda och godkänna användningen av allt sådant inspelat material genom vilket media som helst och på vilken plattform som helst, inkl. inklusive Internet, officiella plattformar för Eurovision Song Contest 2023, egna medietjänster och sociala medieplattformar utan tidsbegränsning och i syfte att producera tidskrifter, dokumentärer, nyhetsrapporter, andra audiovisuella verk och liknande (inklusive inkludering av sådant material på CD DVD-sammanställning, innehåll för officiella plattformar för Eurovision Song Contest 2023 eller annat audiovisuellt verk enligt beslut av EBU, deltagande sändningsföretag och/eller värdsändare) för användning i alla medier och plattformar som beskrivs här över hela världen. Ovanstående inkluderar rätten att använda namn, utseende, röst, foton och biografi för varje tävlande för de angivna ändamålen;

rätten att behandla data relaterade till anordnandet av Eurovision Song Contest 2023, inklusive alla tidigare och efterföljande evenemang relaterade till tävlingen (t.ex. inklusive eventuella tidigare eller efterföljande evenemang relaterade till tävlingen, t.ex. alla presskonferenser, röda mattan-ceremoni, sociala program eller reklamaktiviteter ) och alla åtföljande evenemang förutsatt att de är informerade om typen, syftet och modaliteterna för databehandling.

(2) HRT har rätt att för tredje part upprätta alla utnyttjanderättigheter för verken från denna artikel, särskilt för organisationen av European Broadcast Union (EBU) Eurovision Song Contest 2023.

Artikel 13.

Som en del av Eurovision Song Contest 2023 är artisterna av den valda låten skyldiga att delta i presskonferenserna och den turkosa mattan/öppningsceremonin och de officiella presskonferenserna som kommer att äga rum efter de två semifinalerna och slutlig.

Om artisterna misslyckas med att uppträda i semifinalen eller vid en ytterligare placering i finalen av Eurovision Song Contest 2023 på grund av eget fel eller underlåter att uppfylla sina skyldigheter gentemot HRT eller mot tävlingsarrangören och EBU, de är skyldiga att ersätta HRT för all egendoms- och icke-egendomsskada som därmed uppstått.

Artisten/artisterna för den valda låten är skyldiga, om de vinner den aktuella upplagan, att delta i nästa upplaga för att framföra vinnarlåten från Eurovision Song Contest 2023 vid den stora finalen av Eurovision Song Contest 2024 (och delta i alla associerade repetitioner, inklusive generalrepetitionen, överlämna trofén till nästa vinnare och (inklusive alla relevanta rättighetsinnehavare) samtycker till att ge samma rättigheter och auktorisationer i förhållande till deras bidrag till följande års Eurovision Song Contest 2023. Vinnarna av Eurovision Song Contest 2023 deltar i nästa upplaga om inte annat meddelas av EBU .

Artikel 14.

Genom att skicka in en ansökan till den offentliga tävlingen – DORA 2023, bekräftar författare, artister och producenter av fonogram att de till fullo har förstått och accepterat reglerna för valet av den kroatiska representanten och låten till Eurovision Song Contest – “DORA 2023.”

HRT förbehåller sig rätten att inte välja någon låt eller artist.

Dessa regler kommer att publiceras på HRT:s WEB-sidor och HRT:s text-tv.

KROATISK RADIO-TV
Generaldirektör för HRT
Robert Šveb

(Källa: Google Translates tolkning av Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – “Dora 2023.” – 2022-09-20)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se