Reglerna vid Greklands Eurovision-val 2022

ERTSchlagerpinglan: Från den 7:e september till den 10:e oktober tar TV-bolaget ERT emot lämpliga bidrag från skivbolag som är intresserade av att låta sina artister tävla för Grekland i Eurovision Song Contest 2022, vilket ni kan läsa mer om här.

Originalinbjudan (på grekiska) hittar ni hos ERT medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska (samt en på engelska för bättre förståelse). OBS! Det finns inga garantier för att dessa versioner är korrekt översatta.
(Grafik lånad från ERT.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


INBJUDAN

INLEDNING AV FÖRSLAG FÖR DEN 66:e EUROVISIONENS SÅGT TÄVLING

I samband med ERT:s deltagande i den 66:e Eurovision Song Contest, som kommer att äga rum i maj 2022 i Italien inbjuder Hellenic Radio Television från idag till företag att producera eller distribuera inspelningar för att lämna förslag för i år vårt lands deltagande, med en tidsfrist söndagen den 10 oktober 2021.

Varje mening ska vara komplett: det vill säga den ska innehålla en tolk eller grupp med högst sex medlemmar, enligt bestämmelserna, och även en till tre låtar, som de inte har släppt eller presenterat hittills antingen i Grekland eller utomlands på något sätt, mycket eller delvis. Valet av deltagande kommer också att ta hänsyn till vilken konstnärlig grupp som helst av artisten och idéer (koncept) för främjande och presentation av låten.

Avdelning för företagskommunikation
Institutionen för internationella relationer
Information: 210-607.54.05


INVITATION

SUBMISSION OF PROPOSALS FOR THE 66TH EUROVISION SONG COMPETITION

In the context of ERT’s participation in the 66th Eurovision Song Contest, which will take place in May 2022 in Italy, Hellenic Radio Television invites from today to companies to produce or distribute recordings to submit proposals for this year participation of our country, with a deadline on Sunday, October 10, 2021.

Each sentence should be complete: that is, it should include an interpreter or group with a maximum of six members, according to the regulations, and also one to three songs, which they do not have released or presented to date either in Greece or abroad in any way, lot or in part. The selection of the participation will also take into account any artistic group of the performer and ideas (concept) for the promotion and presentation of the song.

Corporate Communication Department
Department of International Relations
Information: 210-607.54.05


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 66ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ EUROVISION

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΡΤ στον 66o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022 στην Ιταλία, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση απευθύνει από σήμερα πρόσκληση σε εται-ρίες με δραστηριότητα την παραγωγή ή και διανομή ηχογραφημάτων να υποβάλουν προτάσεις για τη φετινή συμμετοχή της χώρας μας, με καταληκτική προθεσμία την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη: δηλαδή να περιλαμβάνει ερμηνευτή ή ερμηνεύτρια ή γκρουπ με έξι κατ’ ανώτατον μέλη, σύμφωνα με τους κανονισμούς, και επίσης ένα έως τρία τραγούδια, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ή παρουσιαστεί μέχρι σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ολό-κληρα ή εν μέρει. Στην επιλογή της συμμετοχής θα συνεκτιμηθούν, επίσης, τυχόν καλλιτεχνική ομάδα πλαισίω-σης του ερμηνευτή ή της ερμηνεύτριας και ιδέες (concept) για την προώθηση και παρουσίαση του τραγουδιού.

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Πληροφορίες: 210-607.54.05

(Källa: Google Translates tolkning av ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 66ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ EUROVISION – 2021-09-07)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se