Tävlingsregler för Benidorm Fest 2023

Benidorm FestSchlagerpinglan: TVE tar emot bidrag till Benidorm Fest 2023 från den 1:a september till den 10:e oktober, vilket ni kan läsa mer om här.

Det fullständiga regelverket (på spanska) hittar ni hos rtve.es medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska.
(Grafik lånad från RTVE.)

OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt, se den spanska originaltexten längst ner på sidan.


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2023


Benidorm Festival 2023 Så deltar du i Benidorm Fest 2023: Kolla grunderna för förvalet för Eurovision

För andra året i rad lanserar RTVE Benidorm Fest , det spanska förvalet för att välja låten som kommer att representera Spanien i den 67:e upplagan av Eurovision Song Contest 2023 , organiserad av European Broadcasting Union (UER), och som kommer att vara hölls i maj från 2023.

Benidorm kommer återigen att stå värd för musikevenemanget som kommer att hållas i början av 2023 och som kommer att bestå av tre galor, som RTVE kommer att sända live genom La 1 och RTVE Play. Staden Alicante bevittnade framgången för den första upplagan av Benidorm Fest där Chanel utropades till vinnare med låten “SloMo”, det första stoppet på en väg full av framgångar som kulminerade på tredje plats vid Eurovision 2022

Vem blir hans efterträdare? Vi kommer att få reda på det om några månader, men först måste de klara urvalsprocessen som RTVE lanserar för att hitta de tävlande till Benidorm Fest 2023. Tävlingen styrs av de nuvarande reglerna publicerade på www.rtve.es , samt av något annat som UER kan kräva. Blotta faktumet av deltagande, på något av de sätt som övervägs i dessa baser, innebär ett ovillkorligt accepterande av detsamma..

RTVE förbehåller sig rätten att utesluta alla deltagare från tävlingen som inte följer reglerna när som helst under processen. I händelse av att RTVE finner att de har gjorts intrång, om någon skada orsakas, kan den begära skadestånd, inklusive skada på anseendet. Dessa är grunderna för deltagande:

1. Objekt:

RTVE lanserar en tävling för val av artist (eller grupp) och låt som kommer att representera Spanien i Eurovision Song Contest 2023 (nedan kallat “Eurovision”) som anordnas av European Broadcasting Union (UER) och som kommer att hållas i maj 2023.

För att genomföra detta urval har RTVE träffat överenskommelser med Generalitat Valenciana och Benidorm City Council för anordnandet av Benidorm Fest 2023 (nedan Benidorm Fest), och att artisten (eller gruppen) och låten blir vinnaren. som beskrivs i dessa baser, vem som kan hålla en sådan representation av Spanien i Eurovision.

Tävlingen styrs av dessa regler publicerade på www.rtve.es, såväl som av alla andra som RTVE och UER kan kräva.

Blotta faktumet att delta, på något av de sätt som avses i dessa baser, innebär ett ovillkorligt accepterande av detsamma.

RTVE förbehåller sig rätten att utesluta alla deltagare från tävlingen som inte följer reglerna när som helst under processen. I händelse av att RTVE finner att de har gjorts intrång, om någon skada orsakas, kan den begära skadestånd, inklusive skada på anseendet.

2. Deltagandekrav.

a) Av deltagarna:
Varje fysisk person (författare/kompositör och/eller artist) som uppfyller följande krav kan delta i tävlingen:

Ålder: vara minst 16 år före den 1 maj 2023, det vill säga ha fötts före den 1 maj 2007. Om du inte är 18 år vid tidpunkten för deltagande måste du lämna samtycke från dina föräldrar eller handledare.
Nationalitet:

a) När det gäller tolkar:

– Individer: har spanskt medborgarskap eller permanent bosättning i Spanien.

– Grupper: minst 50 % av deltagarna måste ha ackrediterat ett sådant villkor (spansk nationalitet eller permanent bosättning i Spanien).

b) När det gäller författarna måste minst en av dem ha spanskt medborgarskap eller permanent bosättning i Spanien.

Anställda vid RTVE och deras släktingar i första graden, inte heller personer som ingriper i produktionen av Eurovision Song Contest eller i Benidorm Fest eller släkt med dem, Benidorm City Council eller Generalitat Valenciana samt släktingar i första graden, förutsatt att att det på grund av de befattningar de innehar kan antas att de kan påverka arrangemanget av tävlingen.

Var ägare till ditt konstnärliga namn och få det helst registrerat.

Inte ha en skiva, publicering eller något annat kontrakt som förhindrar utnyttjande av låten och/eller tolkning och bild av artisten och författaren av RTVE och UER. Om du har det kommer det att krävas att dessa baser och deras bilagor undertecknats av företaget/företagen som ett tecken på acceptans. Utan detta / kan inte väljas.

Om inte överenskommits med RTVE, kommer inga ersättningar att accepteras för de deltagare som presenteras.

Artister som redan har valts ut i andra tävlingar eller utropar att representera ett annat land i Eurovision 2023 kommer inte att kunna delta i tävlingen. Om de deltar i andra tävlingar och blir utvalda att delta i semifinalerna och/eller finalen av Benidorm Fest , avstå från att fortsätta med resten av kandidaturerna. Författarna kommer att kunna delta i andra tävlingar, dock aldrig med samma låt. Annars kommer de att diskvalificeras.

b) Av låtarna/framträdanden:

Låtarna (både text och melodi) måste vara original och inte ha publicerats, framförts eller distribuerats, helt eller delvis, före den 1 september 2022.

I händelse av att låten som presenteras (eller fragment av den) har varit tillgänglig för allmänheten före den 1 september 2022, till exempel genom videor på plattformar och sociala nätverk eller framförts under konserter, har upphovsmännen och artisterna skyldighet att kommunicera den till RTVE vid tidpunkten för presentationen av kandidaturen. RTVE kommer att informera Executive Supervisor för Eurovision, som kommer att bedöma om ett tidigare avslöjande av låten är fördelaktigt för deltagaren, och som kommer att avgöra om låten är berättigad att delta i tävlingen. Underlåtenhet att följa detta meddelande kommer att leda till ogiltigförklaring av ansökan.

Längden på låten som presenteras kommer att vara minst 2 minuter 30 sekunder, och högst 3 minuter exakt.

Den måste innehålla texter (som inte kan inkludera uteslutande instrumentala sånger), på spanska och/eller medofficiella språk i Spanien. Låtar med vissa fragment på icke-officiella språk i Spanien och främmande språk accepteras också, så länge sådana fragment inte överstiger 40% av den totala texten till sången.

Låtar och kandidaturer som använder olämpligt eller stötande språk, politiska eller liknande budskap eller gester, eller hänvisar till varumärken, produkter, företag och/eller involverar någon typ av reklam, som kan riskera att bli utvisad, kommer att vara skäl för avslag och uteslutning av Eurovision eller att dess sändning på RTVE inte är tillåten och/eller bryter mot dess etiska kod. Även alla de som inte uppfyller minimikvalitetskraven i sin sammansättning och/eller produktion.

Du måste ha skriftliga auktorisationer från alla författare/kompositörer och förläggare, och ditt deltagande är inte möjligt utan uppvisande av nämnda behörigheter.

Den kommer att presenteras i en ljudfil som innehåller sångdelen i MP3-format, eller MP4- eller Mov-video.

För föreställningen måste man ta hänsyn till att det inte får finnas fler än sex personer på scenen, inklusive sångare, korister, dansare och alla andra professionella som deltar i föreställningen.

Du bör också ta hänsyn till begränsningarna för liveframträdande i Eurovision när det gäller röster på scen, backstage och instrument. När det gäller Benidorm Fest är de följande, som måste uppfyllas i alla fall:

– Tolken/tolkarna kommer att sjunga live och utan effekter som förvränger eller förbättrar rösten, tillsammans med inspelningen av låtens instrumentala bas, som måste tillhandahållas RTVE.

– Körerna kan vara live eller förinspelade. När det gäller förinspelade körer inom instrumentalen kan dessa inte inkludera rösten från sångaren, som kommer att uppträda på scenen.

– Under repetitionerna och livesändningen av Benidorm Fest Galas kommer endast RTVE:s tekniska personal att ha tillgång till att kontrollera ljudet av föreställningarna, och hanteringen av media av den tekniska personalen som följer med varje artist är strängt förbjuden.

3. Tävlingsregler:

1. För att delta i denna tävling är det nödvändigt att presentera dessa undertecknade baser, vilket innebär att man uttryckligen accepterar deras överensstämmelse och kraven som fastställts av Eurovision, såväl som reglerna och åtagandena avseende marknadsföring och överföring av rättigheter till RTVE och UER, både för Benidorm Fest och för fallet att vara representant för Spanien i Eurovision 2023, i enlighet med vad som fastställs i dessa baser och i de bifogade bilagorna (författare, tolkar och, om några, skivbolag och/eller förlag). Deras underlåtenhet att presenteras inom den period som anges av RTVE kommer att leda till att kandidaturen blir ogiltig.

2. Deltagaren, i fallet med att vara tolk, får inte hindras från att fysiskt delta i den tredje och fjärde fasen av urvalsprocessen som förklaras nedan, och i fallet med att vara vinnaren av Benidorm Fest, i Eurovision Song Contest .

3. På samma sätt förbinder sig deltagaren/deltagaren, i händelse av att bli vinnare/vinnare av Benidorm Fest 2023, att göra sig själv totalt och med maximal ansträngning och lojalitet till RTVE:s fria förfogande för att delta i festivalen . av Eurovision 2023 tolka den valda låten, och i varje egen akt eller marknadsföringsprogram som RTVE kräver det för, nationellt och internationellt, enligt den agenda som fastställts för att prioritera produktion och marknadsföring av Eurovision, från det ögonblick av dess urval och fram till ögonblicket för firandet av finalen i Eurovision Song Contest, och även efter hans återkomst till Spanien fram till slutet av juli 2023, utveckla alla aktiviteter relaterade till förberedelser och repetitioner, dokumentation, resor, reklamhandlingar och press sammankallad av RTVE eller av UER.

4. På samma sätt förbinder sig deltagarna att, i händelse av att vinna Benidorm Fest 2023 och/eller Eurovision Song Contest 2023, vara tillgänglig för att delta och uppträda i alla program eller akter av RTVE som begär det och under de vanliga villkoren som är överenskomna, från augusti 2023 fram till firandet av nästa Eurovision Song Contest (förutsägbart maj 2024), om inte RTVE accepterar motiveringen av skäl som hindrar det. Den förbinder sig särskilt att delta och agera i urvalet av representanten för följande Eurovision Song Contest (Benidorm Fest 2024 eller process som anges av RTVE).

5. Deltagaren/deltagaren garanterar RTVE och UER den största tillgängligheten av låtens utnyttjanderättigheter för att säkerställa största möjliga användning av den i de angivna villkoren. För detta kommer undertecknandet av de åtaganden som är bifogade som bilagor (författare och tolkar) eller något annat om så krävs enligt UER-bestämmelserna att vara ett väsentligt krav.

6. De tävlande får inte i något fall marknadsföra något varumärke, tjänst eller produkt, inte heller får de använda olämpligt eller oförskämt språk, eller göra ärekränkande eller förtalande uttalanden eller säga något som kan förolämpa eller skada en person, företag eller enhet, eller som involverar någon form av publicitet, som kan riskera att bli utesluten från Eurovision eller som inte får sändas på RTVE och/eller bryter mot dess etiska kod

7. RTVE förbehåller sig rätten att diskvalificera alla tävlande om de anser att deras prestation på något sätt är olämplig eller strider mot någon sändning, etisk, reglerande kod eller någon tillämplig lag.

8. På samma sätt kommer ersättning av artister eller grupper som har presenterat en låt i registreringen att avbryta deltagandet av den låten i urvalet, förutsatt att det inte hade godkänts av RTVE.

4. Tävlingens mekanik:

Tävlingen består av fyra faser:

a) Första fasen, webbregistrering och direktinbjudan:

I den första fasen kommer två processer att öppnas parallellt, den ena öppnas via RTVE-webbplatsen och den andra genom direktval av RTVE.

Kostnaderna för deltagande kommer att stå för deltagarna.

1. Registrering via RTVE:s webbplats:

– Deltagarna måste fylla i formuläret som kommer att göras tillgängligt för detta ändamål på RTVE.es. och att den kommer att innehålla åtminstone:

eller data relaterade till artisten/konstnärerna (namn och efternamn, konstnärligt namn, antal komponenter, födelsedatum, kontaktinformation).

o låtens titel och text i pdf-format, uppgifter om författarna, datum för första publicering eller uppgifter om chefen eller kontaktpersonen (namn och efternamn, adress, telefon och e-post) och uppgift om förvaltningskontrakt, bolag eller utgivare.

o Uppgift om den person som fyller i formuläret.

o Fotografier av artisten/konstnärerna i högkvalitativt jpeg-format, neutral bakgrund, utan att vara från en mobiltelefon och andra personer som dyker upp. Inkludera minst en horisontellt.

o Publicerbar biografi med länk till alla sociala konton.

– Formaliseringen av formuläret kommer att innebära godkännande av dessa grunder, inklusive de åtaganden och överföringar av rättigheter som krävs för deltagande i Eurovision som beskrivs i bilagorna av alla möjliga deltagare (artister, författare, skivbolag, förläggare, ledning).

– Modellen och övriga material och dokument signerade enligt ovan kommer att skickas i digitalt format via webben, i hög kvalitet och med en maxvikt på 60 MB. Den måste innehålla röst och melodi, idéer och hörbara signaler för det slutliga arrangemanget av sången.

– Deadline för att skicka in ansökningar via formuläret som finns på rtve.es öppnas den 1 september 2022 kl. 10.00 och stänger den 10 oktober 2022 kl. 23.59.59, båda inkluderade .

2. Direkt inbjudan från RTVE:

För att garantera största möjliga närvaro och kvalitet i urvalsprocessen kommer RTVE att genomföra en direkt inbjudan till artister/författare med erkänd prestige från den aktuella musikscenen att lämna förslag till urvalsprocessen.

Förslagen kommer att levereras via e-post via en adress som kommer att aktiveras för detta ändamål.

RTVE kommer också att kunna föreslå artister med erkänd prestige tolkning av låtar som presenteras via webben eller från repertoaren av förlag och skivbolag. Denna inbjudan innebär inget engagemang för RTVE, utan instämmer i alla förslag på lika villkor.

För att undvika all skada på deltagarnas konstnärliga karriär, åtar sig RTVE att upprätthålla vederbörlig konfidentialitet och att inte kommunicera eller avslöja namnen och förslagen som förkastas enligt detaljerna i följande fas, och offentliggör endast de som blir valda.

Perioden för att skicka ansökningar via direktinbjudan öppnar den 1 september 2022 kl. 10.00 och stänger den 10 oktober 2022 kl. 23.59.59, båda inkluderade.

Presentationen av förslag kommer att innebära godkännande av dessa grunder, inklusive de åtaganden och överföringar av rättigheter som krävs för deltagande i Eurovision som beskrivs i bilagorna av alla möjliga deltagare (artister, författare, skivbolag, förläggare, ledning). Saknade dokument kan leda till borttagning eller uteslutning.

b) Andra fasen, utvärdering av de presenterade förslagen:

RTVE kommer att utgöra en jury som kan bestå av proffs från RTVE och musikbranschen som kommer att bedöma de förslag som inkommit både via webben och genom direkt inbjudan, och som väljer maximalt sexton (16) deltagare och sex (6) ersättare, som kommer att gå vidare till nästa fas (tredje fas).

RTVE kommer endast att kontakta de utvalda som går vidare till nästa fas. Versioner före mästaren av låtarna som valts ut av juryn måste levereras till RTVE senast den 7 november 2022. De slutliga versionerna av kandidatlåtarna (mästaren av låtarna) måste levereras senast den 28 november, 2022. 2022. Både de 16 semifinalisterna och de 6 ersättarna måste skicka masterversionen av låten och uppspelningsversionen för användning i galorna.

Deltagaren samtycker till att upprätthålla vederbörlig konfidentialitet och att inte kommunicera eller publicera låten utan tillstånd från RTVE (i något medium, inklusive sociala nätverk) tills, i förekommande fall, deras deltagande är helt uteslutet.

Deltagarna kommer att återfå den fullständiga tillgängligheten för de låtar som presenteras som inte har valts ut, även om RTVE inte kommer att returnera det levererade materialet.

Deltagandet kan dras tillbaka när som helst innan meddelande om att ha blivit utvald till den tredje fasen. Från och med det ögonblicket måste återkallelsen ske genom ömsesidig överenskommelse.

c) Tredje fasen: Deltagande i de två (2) Benidorm Fest semifinalgalor:

RTVE kommer att organisera de två (2) semifinalerna av Benidorm Fest 2023 som kommer att sändas live på RTVE-kanaler och/eller plattformar. Åtta (8) semifinalister kommer att delta i var och en av dem och fyra (4) förslag kommer att väljas ut, som kommer att kvalificera sig till finalen och få högsta poäng. (Semifinalerna och finalen kommer från och med nu att kallas “Galas”).

Ordningen för framträdandet och fördelningen av semifinalerna kommer att vara efter operationella kriterier och tv-kriterier. Kandidater kommer att kunna föreslå en iscensättning för sitt tema. Om det misslyckas kommer RTVE att lägga fram förslaget. Staging-mötena kommer att äga rum mellan slutet av november och mitten av december 2022, och förslagen kommer alltid att bedömas enligt de budgetmässiga och tekniska kriterier som fastställts av RTVE.

RTVE kommer att ansvara för underhållet och boendet av de utvalda artisterna under firandet av semifinalerna.

Mekaniken för denna omröstning kommer att publiceras av RTVE i detalj en vecka innan omröstningen äger rum, med beaktande av följande:

o 50 % kommer att motsvara juryns röst, bestående av nationella och internationella yrkesverksamma såsom delegationschefer, journalister, artister, musiker och/eller andra.

o 50 % kommer att motsvara den allmänna rösten, på detta sätt:

▪ 25 % kommer att ske genom teleröstning

▪ 25 % kommer att väljas ut av en jury som består av ett urval av den spanska befolkningen som valts ut genom statistiska och demoskopiska regler.

Semifinalistkandidaterna förbinder sig att följa alla regler och instruktioner som tillhandahålls av RTVE för att säkerställa en korrekt utveckling av produktionsprocessen för galan, och måste därför punktligt närvara vid så många samtal och/eller repetitioner för detta ändamål. och observera de standarder, indikationer och riktlinjer som tillhandahålls vid beredning och tillverkning av densamma.

d) Fjärde fasen: deltagande i den sista galan av Benidorm Fest 2023 och val av vinnare och representant för RTVE i Eurovision 2023.

RTVE kommer att anordna Final Gala of Benidorm Fest 2023, som kommer att sändas live på RTVE-kanaler och/eller plattformar. De 8 klassificerade semifinalisterna (4 från varje semifinal) kommer att delta i den. Under sändningen av finalen kommer den vinnande kandidaturen att röstas fram.

Ordningen för uppträdandet i finalen av Benidorm Fest kommer att ske genom lotteri, utom för operativa nödvändigheter som anges i föregående fas.

RTVE kommer att stå för mat och boende för de utvalda artisterna under firandet av finalen. Mekaniken för denna omröstning kommer att publiceras av RTVE i detalj en vecka innan omröstningen äger rum, med beaktande av följande:

o 50 % kommer att motsvara juryns röst, bestående av nationella och internationella yrkesverksamma såsom delegationschefer, journalister, artister, musiker och/eller andra.

o 50 % kommer att motsvara den allmänna rösten, på detta sätt:

▪ 25 % kommer att ske genom teleröstning

▪ 25 % kommer att väljas ut av en jury som består av ett urval av den spanska befolkningen som valts ut genom statistiska och demoskopiska regler.

o I händelse av oavgjort blir vinnaren den eller de artister/författare som får det bästa betyget från den professionella juryn.

o I händelse av tekniska fel kommer vinnaren att vara den eller de artister/författare som får det bästa betyget av den professionella juryn.

Finalistkandidaterna förbinder sig att följa alla regler och instruktioner som tillhandahålls av RTVE för att säkerställa en korrekt utveckling av produktionsprocessen för finalen, och måste därför punktligt närvara vid så många samtal och/eller repetitioner för detta ändamål. och observera de regler, indikationer och riktlinjer som ges vid beredning och framställning av densamma.

Förslaget som är vinnaren kommer att representera Spanien i Eurovision 2023 (“Eurovision Song Contest 2023”) som anordnas av EBU, som kommer att hållas i maj 2023, och förbinder artister, författare, skivbolag och/eller förläggare om de med RTVE enligt villkoren i detta dokument och dess bilagor.

5. Överlåtelse av rättigheter

Alla tävlande med deras deltagande beviljar genom att acceptera dessa regler deras uttryckliga och oåterkalleliga samtycke så att RTVE direkt eller indirekt kan använda deras bild, namn och/eller röst utan kostnad, samt det material som levereras för deras deltagande i vilket medium som helst och genom någon form av exploatering, inklusive reproduktion, offentlig kommunikation, tillgängliggörande, distribution och omvandling, såväl som att genomföra marknadsföringen av tävlingen, antingen på egen hand eller genom tredje part, i någon form av spridning och/eller relaterade program med urvalet process, Benidorm-festivalen och/eller Eurovision Song Contest, i alla typer av kampanjer, i någon av dess egna eller tredje parts media, inklusive tv, webben och RTVE-plattformen, helt eller delvis,separat eller i grupp, utan tidsmässiga eller territoriella begränsningar och utan att få ersättning för det.

med befogenhet att överlåta det till tredje part så att allt detta kan utnyttjas i vilken typ av support eller format som helst, genom alla medel och/eller tekniska förfaranden, som kan göras personligen av RTVE eller genom någon tredje part till vilken i sin tur , överlåter den, helt eller delvis, de utnyttjanderättigheter vars ägande den innehar, över hela världen och under den maximala lagliga tiden för nämnda rättigheter för den audiovisuella producenten. RTVE kan publicera en reklam- och/eller kommersiell CD- och/eller DVD-samling av Benidorm Fest 2023 som innehåller föreställningarna och/eller materialet som skickats in för presentationen till tävlingen. helt eller delvis, de exploateringsrättigheter vars ägande den innehar, över hela världen och under den maximala lagliga tiden för nämnda rättigheter för den audiovisuella producenten. RTVE kan publicera en reklam- och/eller kommersiell CD- och/eller DVD-samling av Benidorm Fest 2023 som innehåller föreställningarna och/eller materialet som skickats in för presentationen till tävlingen. helt eller delvis, de exploateringsrättigheter vars ägande den innehar, över hela världen och under den maximala lagliga tiden för nämnda rättigheter för den audiovisuella producenten. RTVE kan publicera en reklam- och/eller kommersiell CD- och/eller DVD-samling av Benidorm Fest 2023 som innehåller föreställningarna och/eller materialet som skickats in för presentationen till tävlingen.

Som tidigare nämnts i dessa regler, i händelse av att de blir vinnare, garanteras RTVE och UER den största tillgängligheten av utnyttjanderättigheterna för låten och tolkningen för att säkerställa största möjliga användning av densamma i enlighet med åtagandena och uppdragen i de termer som uttrycks i bilagan, eller någon annan om så krävs enligt UER-bestämmelserna.

6. Behandling av personuppgifter.

För ändamålen med EU-förordning 679/2016 General Data Protection (RGPD) och Organic Law 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informerar RTVE deltagarna om införlivandet av personuppgifterna som den tävlande tillhandahåller, vid genomförandet av detta initiativ, till de automatiserade filer som ägs av den förstnämnda, såväl som den automatiserade bearbetning som de kommer att utsättas för, för att användas i utvecklingen av processerna för urval och genomförande av tävlingen , eller de efterföljande aktiviteterna som är resultatet av det i händelse av att du blir vinnaren.

Den rättsliga grunden som legitimerar behandlingen av deltagarnas uppgifter är genomförandet av ett kontrakt. Uppgifterna kommer att sparas under den tid som fastställs av tillämpliga lagar. Deltagarnas data kommer endast att överföras, när så är lämpligt, i samband med urvalsprocessen, till organisationer relaterade till Benidorm Fest och/eller Eurovision Song Contest; och genom laglig skyldighet.

RTVE informerar deltagarna om att de kommer att fortsätta att behandla uppgifterna på ett lagligt, lojalt, transparent, adekvat, relevant, begränsat, exakt och uppdaterat sätt.

Deltagaren kan få tillgång till sina uppgifter, korrigera eller radera dem, motsätta sig behandlingen och begära dess begränsning eller portabilitet genom att skicka sin begäran som åtföljer en fotokopia av sitt ID eller pass till adressen protecciondedatos@rtve.es eller genom att kontakta RTVE Corporation, per post post, på Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) åtföljd av en fotokopia av ditt ID eller pass.

Om deltagaren vill få mer information om behandlingen av sina uppgifter kan de konsultera följande länk: http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html

7. Övrigt
1. RTVE kan plötsligt anta vilken typ av åtgärd som helst till förmån för produktionen och sändningen av galan och den ordnade utvecklingen och det goda resultatet av Benidorm Fest 2023, av urvalsprocessen av representanten/erna och låten från Spanien i Eurovision 2023, utan detta kan ställas till svars.
2. RTVE förbehåller sig rätten att dra tillbaka, avbryta, skjuta upp och/eller ändra tävlingen och alla dess krav eller faser av tekniska, operativa, kommersiella eller publika skäl, och ändra dessa regler vid behov.
3. Om ett tekniskt eller annat problem uppstår under tävlingen som påverkar kapaciteten hos en eller flera tävlande, kommer situationen att åtgärdas på det sätt som RTVE anser vara effektivt efter eget gottfinnande, utan att hållas ansvarig.
4. Alla beslut som fattas för att lösa alla typer av problem och/eller tvivel som kan uppstå under urvals- och/eller omröstningsprocessen kommer att lösas av RTVE. De beslut som fattas kommer inte att kunna överklagas.
5. Deltagarna erkänner att denna tävling kan skjutas upp eller ställas in efter RTVE:s gottfinnande i händelse av force majeure och slumpmässiga händelser såsom pandemi, brand, översvämningar, naturkatastrofer, terrordåd, förordningar eller statliga order, såväl som för någon annan orsak utanför RTVE:s kontroll, utan att den kan utkräva ansvar.
6. RTVE förbehåller sig rätten att kunna ersätta det förslag som valts ut för att representera Spanien i Eurovision 2023 med det omedelbart efterföljande förslaget som skulle ha erhållit ett högre betyg, endast i händelse av att det finns motiverade skäl som talar för det, enligt RTVE:s bedömning, utan att det kan ställas till svars.
7. Deltagaren/deltagaren åtar sig att hålla RTVE skadeslös mot alla anspråk som den kan ta emot från en tredje part, oavsett om det härrör från ett brott från deltagarens/deltagarens sida av villkoren och kraven som krävs för deltagande i tävlingen, eller av någon annan orsak motiverad av den tävlandes deltagande, och utan att det påverkar att den senare också är ansvarig gentemot RTVE för sådana orsaker.
8. Deltagande i denna tävling förutsätter ett uttryckligt godkännande av tävlingsreglerna och uttryckligt inlämnande av de tolkningsbeslut som fattats av RTVE.
9. Med undantag för den obligatoriska bestämmelse som fastställts av lag angående jurisdiktionskompetens som kan vara tillämplig, är det överens om att för att klargöra alla anspråk som kan uppstå från deltagande i denna tävling, kommer det att skickas till Madrids domstolar och domstolar.
10. Dessa baser kommer att attesteras inför en notarie dagen för publiceringsdatumet.
11. Deltagarna kan göra sina anspråk i samband med tävlingen på något av följande sätt: – Genom ett brev skickat till RTVE med adress på Av. de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. – Via RTVE:s webbplats på: https://www.rtve.es/participacion/consultas/

(Källa: Google Translates tolkning av RTVE:s Benidorm Fest 2023 Cómo participar en el Benidorm Fest 2023: Consulta las bases de la preselección para Eurovisión – 2022-07-20)


Benidorm Fest 2023 Cómo participar en el Benidorm Fest 2023: Consulta las bases de la preselección para Eurovisión

Por segundo año consecutivo RTVE pone en marcha el Benidorm Fest, la preselección española para elegir la canción que representará a España en la 67ª edición del Festival de Eurovisión 2023, organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y que se celebrará en mayo de 2023.

Benidorm volverá a acoger el evento musical que se celebrará a principios de 2023 y que constará de tres galas, que RTVE retransmitirá en directo a través de La 1 y RTVE Play. La ciudad alicantana fue testigo del éxito de la primera edición del Benidorm Fest en la que Chanel se proclamó ganadora con la canción “SloMo”, la primera parada de un camino lleno de éxitos que culminó con el tercer puesto en Eurovisión 2022.

¿Quién será su sucesor/a/es? Lo descubriremos dentro de unos meses, pero antes tendrán que superar el proceso de selección que RTVE pone en marcha para dar con los concursantes del Benidorm Fest 2023. El concurso se rige por las presentes bases publicadas en www.rtve.es, así como por cualquier otra que pudiera exigir la UER. El mero hecho de la participación, por cualquier de los medios contemplados en estas bases, implica la aceptación incondicional de las mismas.

RTVE se reserva el derecho a expulsar del concurso a cualquier participante que no cumpla con las bases en cualquier momento del proceso. En caso de que RTVE constatase que se han infringido las mismas, si se le ocasiona cualquier perjuicio, podrá solicitar daños y perjuicios incluidos los daños reputacionales. Estas son las bases de participación:

1. Objeto:

RTVE pone en marcha un concurso para la selección del artista (o grupo) y canción que representarán a España en el Festival de Eurovisión 2023 (en adelante “Eurovisión”) organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que se celebrará previsiblemente en mayo de 2023.

Para llevar a cabo esta selección, RTVE ha alcanzado unos acuerdos con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm para la organización del Benidorm Fest 2023 (en adelante, Benidorm Fest), y que sea el Artista (o grupo) y canción que resulte ganador del mismo conforme se detalla en estas bases, quien pueda ostentar tal representación de España en Eurovisión.

El concurso se rige por las presentes bases publicadas en www.rtve.es, así como por cualquier otra que pudiera exigir RTVE y la UER.

El mero hecho de la participación, por cualquier de los medios contemplados en estas bases, implica la aceptación incondicional de las mismas.

RTVE se reserva el derecho a expulsar del concurso a cualquier participante que no cumpla con las bases en cualquier momento del proceso. En caso de que RTVE constatase que se han infringido las mismas, si se le ocasiona cualquier perjuicio, podrá solicitar daños y perjuicios incluidos los daños reputacionales.

2. Requisitos de participación.

a) De los participantes:

Podrá participar en el concurso cualquier persona física (autor/compositor y/o intérprete) que cumpla los siguientes requisitos:

Edad: tener mínimo 16 años cumplidos antes del 1 de mayo de 2023, esto es, haber nacido antes del 1 de mayo de 2007. En caso de no haber cumplido los 18 años al momento de la participación, deberán aportar el consentimiento de sus padres o tutores.
Nacionalidad:

a) En el caso de los intérpretes:

– Individuales: tener nacionalidad española o residencia permanente en España.

– Grupos: al menos el 50% de los participantes deberá tener acreditada tal condición (nacionalidad española o residencia permanente en España).

b) En el caso de los autores, al menos uno de ellos ha de tener nacionalidad española o residencia permanente en España.

No podrán participar en el concurso empleados de RTVE y sus familiares en primer grado, ni personas que intervengan en la producción del Festival de Eurovisión o en el Benidorm Fest o relacionadas con los mismos, el Ayuntamiento de Benidorm o la Generalitat Valenciana así como familiares en primer grado, siempre que por los puestos que desempeñen se pueda presumir que pueden influir en la organización del concurso.

Ser titular de su nombre artístico y preferiblemente, tenerlo registrado.

No tener un contrato discográfico, editorial o de cualquier otra naturaleza que impida la explotación de la canción y/o interpretación e imagen del artista y autor por parte RTVE y UER. En caso de tenerlo/s, se requerirá presentación de las presentes bases y sus anexos firmadas por la/s compañía/s en señal de aceptación. Sin esta/s no se podrá resultar seleccionado.

Salvo acuerdo con RTVE, no se admitirán sustituciones en los participantes presentados.

No podrán participar en el concurso los intérpretes que ya hayan sido seleccionados en otros concursos o convocatorias para representar a otro país en Eurovisión 2023. En caso de estar participando en otros concursos y resultar seleccionados para participar en las Semifinales y/o Final de Benidorm Fest, renuncian a continuar con el resto de candidaturas. Los autores sí podrán participar en otros concursos, aunque nunca con la misma canción. En caso contrario serán descalificados.

b) De las canciones/ interpretaciones:

Las canciones (tanto letra como melodía) deberán ser originales, y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2022.

En el caso de que la canción presentada (o fragmentos de la misma) haya sido accesible al público antes del 1 de septiembre de 2022, como por ejemplo a través de vídeos en plataformas y redes sociales o interpretada durante conciertos, los autores e intérpretes tienen la obligación de comunicarlo a RTVE al momento de presentación de la candidatura. RTVE informará al Supervisor Ejecutivo de Eurovisión, quien valorará si la divulgación previa de la canción resulta ventajosa para el participante, y será quien decida si la canción es elegible o no para participar en el concurso. El incumplimiento de esta comunicación conllevará la invalidez de la candidatura.

La duración de la canción presentada será de un mínimo de 2 minutos 30 segundos, y un máximo de 3 minutos exactos.

Deberá incluir letra (no pudiéndose incluir canciones exclusivamente instrumentales), en idioma castellano y/o lenguas cooficiales de España. También se aceptan canciones con algunos fragmentos en lenguas no oficiales de España e idiomas extranjeros, siempre y cuando tales fragmentos no superen el 40 % del total de la letra de la canción.

Serán motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, o haga alusión a marcas, productos, empresas y/o suponga cualquier tipo de publicidad, que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión o que no esté permitida su emisión en RTVE y/o atente contra su código ético. También todas aquellas que no cumplan con unos mínimos de calidad en su composición y/o producción.

Deberá contar con las autorizaciones por escrito de todos los autores/compositores y editores, no siendo posible su participación sin la presentación de dichas autorizaciones.

Se presentará en un archivo de audio que incluya la parte vocal en formato MP3, o vídeo MP4 o Mov.

Para la actuación se debe tener en cuenta que no puede haber más de seis personas en el escenario, incluyendo cantantes, coristas, bailarines y cualquier otro profesional que participe en la actuación.

También se debe tener en cuenta las limitaciones a la actuación en directo en Eurovisión en cuanto a las voces on stage, el backstage e instrumentos. En el caso del Benidorm Fest son las siguientes, que se deberán cumplir en todo caso:

– El/los Intérprete/s cantará/n en directo y sin efectos que distorsionen o mejoren la voz, acompañado/s por la grabación de la base instrumental del tema, que deberán facilitar a RTVE.

– Los coros pueden ser en directo o pregrabados. En caso de coros pregrabados dentro del instrumental, estos no pueden incluir la voz del cantante principal, quien actuará sobre el escenario.

– Durante los ensayos y la emisión en directo de las Galas del Benidorm Fest, solamente el personal técnico de RTVE tendrá acceso al control del sonido de las actuaciones, quedando terminantemente prohibido el manejo de medios por el personal técnico que acompañe a cada artista.

3. Reglas del Concurso:

1. Para participar en este concurso es necesario presentar las presentes bases firmadas, lo que conlleva aceptar de modo explícito su cumplimiento y el de los requisitos establecidos por Eurovisión, así como la normativa y compromisos en materia de promoción y cesión de derechos a RTVE y a UER, tanto para el Benidorm Fest como para el caso de ser el representante de España en Eurovisión 2023, conforme a lo establecido en estas bases y en los Anexos que se adjuntan (Autores, Intérpretes y de haberlas, compañías discográfica y/o editorial). Su no presentación en el plazo indicado por RTVE conllevará la invalidez de la candidatura.
2. El participante en caso de ser el intérprete no podrá tener impedimento para participar físicamente en las Tercera y Cuarta fase del proceso de selección conforme se expone más adelante, y en caso de resultar ganador del Benidorm Fest, en el Festival de Eurovisión.
3. Así mismo el/la/los participante/s se compromete/n, en caso de resultar ganador/a/es del Benidorm Fest 2023, a ponerse totalmente y con el máximo empeño y lealtad, a disposición gratuita de RTVE para participar en el Festival de Eurovisión 2023 interpretando la canción seleccionada, y en cualquier acto o programa promocional propio o ajeno para el que RTVE le requiera, nacionales e internacionales, de acuerdo a la agenda que se establezca priorizando la producción y promoción de Eurovisión, desde el momento de su selección y hasta el momento de la celebración de la Final del Festival de Eurovisión, y también posteriormente a su regreso a España hasta el final de julio de 2023, desarrollando todas las actividades relativas a la preparación y ensayos, documentación, viajes, actos de promoción y prensa convocados por RTVE o por la UER.
4. Así mismo el/la/los participante/s se compromete/n, en caso de resultar ganador/a/es del Benidorm Fest 2023 y /o del Festival de Eurovisión 2023, a estar disponible/s para participar y actuar en cualquier programa o acto de RTVE que lo solicite y en las condiciones habituales que se acuerden, desde agosto de 2023 hasta la celebración del siguiente Festival de Eurovisión (previsiblemente mayo de 2024), salvo que RTVE acepte la justificación de motivos que lo impidan. Especialmente se compromete a participar y actuar en los actos de selección del representante para el siguiente Festival de Eurovisión (Benidorm Fest 2024 o proceso que RTVE indique).
5. El/la/los participante/s garantiza/n a RTVE y UER la mayor disponibilidad de los derechos de explotación de la canción con la finalidad de asegurar el más completo aprovechamiento posible de la misma en los términos que se indican. Para ello será requisito indispensable la firma de los compromisos que se adjuntan como Anexos (Autores e Intérpretes) o cualquier otro si así lo exigiesen las normas UER.
6. El/la/los concursante/s no podrá/n, en ningún caso, promocionar marca, servicio o producto alguno, ni tampoco podrá/n utilizar un lenguaje inapropiado ni grosero, o realizar declaraciones injuriosas, calumniosas o decir cualquier cosa que pudiera ofender o herir a una persona, empresa o entidad, o que suponga cualquier tipo de publicidad, que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión o que no esté permitida su emisión en RTVE y/o atente contra su código ético
7. RTVE se reserva el derecho de descalificar a cualquier concursante en caso de que considere que su actuación es en forma alguna inadecuada o contraria a cualquier código de emisión, ético, de regulación o a alguna ley aplicable.
8. Asimismo la sustitución de intérpretes o grupos que hayan presentado una canción en la inscripción anulará la participación de esa canción en la selección, siempre que no hubiera sido autorizada por RTVE.

4. Mecánica del Concurso:​

El concurso se compone de cuatro fases:

a) Primera fase, inscripción web e invitación directa:

En la primera fase se abrirán en paralelo dos procesos, uno abierto a través de la web de RTVE y otro por selección directa de RTVE.

Los gastos vinculados a la participación correrán por cuenta de los participantes.

1. Inscripción a través de la Web de RTVE:

– El/la/los participante/s deberá/n completar el formulario que se habilitará a tal fin en RTVE.es. y que contendrá al menos:

o datos relativos al/la/los artista/s (nombres y apellidos, nombre artístico, número de componentes, fecha de nacimiento, datos de contacto).

o título de la canción y letra en formato pdf, datos de los autores, fecha de la primera publicación o datos del/la mánager o persona de contacto (nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico) e indicación de contrato de management, discográfica o editorial.

o Indicación de la persona que rellena el formulario.

o Fotografías del/la/los Artista/s en formato jpeg alta calidad, fondo neutro, sin que sea de móvil y aparezcan otras personas. Incluir al menos una en horizontal.

o Biografía publicable con enlace a todas las cuentas sociales.

– La formalización del formulario supondrá la aceptación de estas bases, incluidos los compromisos y cesión de derechos requerida para la participación en Eurovisión que se detallan en los Anexos por parte de todos los posibles intervinientes (artistas, autores, discográfica, editorial, management).

– Se remitirá la maqueta y los otros materiales y documentos firmados conforme a lo indicado anteriormente en formato digital vía web, en alta calidad y peso máximo de 60 MB. Debe incluir voz y melodía, ideas y pautas audibles para el arreglo final de la canción.

– El plazo para enviar las candidaturas a través del formulario disponible en rtve.es se abrirá el 1 de septiembre de 2022 a las 10 horas de la mañana y se cerrará el 10 de octubre de 2022 a las 23:59:59, ambos incluidos.

2. Invitación directa de RTVE:

A fin de garantizar la mayor concurrencia y calidad al proceso de selección se llevará a cabo por parte de RTVE una invitación directa a intérpretes/autores de reconocido prestigio del panorama musical actual para presentar propuestas al proceso de selección.

Las propuestas se entregarán vía correo electrónico a través de una dirección que se habilitará a tal efecto.

RTVE también podrá proponer a Artista/s de reconocido prestigio la interpretación de canciones presentadas vía Web o del repertorio de editoriales y discográficas. Esta invitación no conlleva ningún compromiso para RTVE, concurriendo todas las propuestas en igualdad de condiciones.

Con la finalidad de evitar cualquier menoscabo en la trayectoria artística de los participantes, RTVE se compromete a guardar la debida confidencialidad y a no comunicar ni revelar los nombres y propuestas que resulten descartadas conforme se detalla en la fase siguiente, haciendo públicas únicamente las que sí resulten seleccionadas.

El plazo para enviar las candidaturas por invitación directa se abrirá el 1 de septiembre de 2022 a las 10 horas de la mañana y se cerrará el 10 de octubre de 2022 a las 23:59:59, ambos incluidos.

La presentación de propuestas supondrá la aceptación de estas bases, incluidos los compromisos y cesión de derechos requerida para la participación en Eurovisión que se detallan en los Anexos por parte de todos los posibles intervinientes (artistas, autores,discográfica, editorial, management). Cualquier documento que falte puede conllevar la eliminación o exclusión.

b) Segunda fase, valoración de las propuestas presentadas:

RTVE constituirá un Jurado que podrá estar compuesto por profesionales de RTVE y de la industria musical que llevará a cabo la valoración de las propuestas recibidas tanto a través de la web como por invitación directa, seleccionando un máximo de dieciséis (16) participantes y seis (6) suplentes, que pasaran a la siguiente fase (Tercera fase).

RTVE contactará únicamente con los seleccionados que pasen a la siguiente fase. Las versiones previas al master de las canciones seleccionadas por el Jurado deberán entregarse a RTVE en fecha límite el 7 de noviembre de 2022. Las versiones definitivas de las canciones candidatas (master de las canciones) deben ser entregadas con fecha límite el 28 de noviembre de 2022. Tanto los 16 semifinalistas como los 6 suplentes deberán enviar versión del máster de la canción y versión playback para su uso en las Galas.

El participante se compromete a guardar la debida confidencialidad y a no realizar comunicación ni publicar la canción sin autorización de RTVE (en ningún medio, incluidas redes sociales) hasta que, en su caso, quede totalmente descartada su participación.

Los participantes recuperarán la plena disponibilidad sobre las canciones presentadas no seleccionadas, si bien RTVE no devolverá los materiales entregados.

Se podrá desistir en cualquier momento de la participación antes de que se comunique haber sido seleccionado para la Tercera fase. A partir de ese momento, el desistimiento deberá ser de mutuo acuerdo.

c) Tercera fase: Participación en las dos (2) Galas semifinales del Benidorm Fest:

RTVE organizará las dos (2) semifinales del Benidorm Fest 2023 que serán emitidas en directo en los canales y/o las plataformas de RTVE. En cada una de ellas participarán ocho (8) semifinalistas y resultarán elegidas cuatro (4) propuestas, que se clasificarán para la Final, al recibir la mayor puntuación. (Las semifinales y final serán nombradas a partir de ahora como ‘Galas’).

El orden de actuación y distribución de las semifinales será por criterio operativo y televisivo. Los candidatos podrán proponer una puesta en escena para su tema. En su defecto, RTVE hará la propuesta. Las reuniones de puestas en escena tendrán lugar entre finales de noviembre y mediados de diciembre de 2022, y en ellas se valorará las propuestas siempre bajo los criterios presupuestarios y técnicos que marque RTVE.

RTVE se hará cargo de la manutención y alojamiento de los artistas seleccionados durante la celebración de las semifinales.

La mecánica de esta votación se publicará por RTVE en detalle una semana antes de que tenga lugar la votación, teniendo en cuenta lo siguiente:

o 50% corresponderá a Voto del Jurado, formado por profesionales nacionales e internacionales como jefes de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros.

o 50% corresponderá a Voto del público, de esta forma:

▪ 25% será por televoto

▪ 25% será por elección de un jurado compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

Las candidaturas semifinalistas se comprometen a acatar cuantas reglas e instrucciones les proporcione RTVE con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso de producción de las Galas, debiendo, por tanto, asistir puntualmente a cuantas convocatorias y/o ensayos se les efectúen a tal efecto y observar las normas, indicaciones y directrices que se le faciliten durante la preparación y producción de las mismas.

d) Cuarta fase: participación en la Gala final del Benidorm Fest 2023 y elección del ganador y representante de RTVE en Eurovisión 2023.

RTVE organizará la Gala Final del Benidorm Fest 2023 que será emitida en directo en los canales y/o las plataformas de RTVE. En ella participarán los 8 semifinalistas clasificados (4 de cada semifinal). Durante la emisión de la Final, se votará la candidatura ganadora.

El orden de actuación en la final del Benidorm Fest será por sorteo, salvo necesidad operativa conforme se ha indicado en la fase anterior.

RTVE se hará cargo de la manutención y alojamiento de los artistas seleccionados durante la celebración de la final. La mecánica de esta votación se publicará por RTVE en detalle una semana antes de que tenga lugar la votación, teniendo en cuenta lo siguiente:

o 50% corresponderá a Voto del Jurado, formado por profesionales nacionales e internacionales como jefes de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros.

o 50% corresponderá a Voto del público, de esta forma:

▪ 25% será por televoto

▪ 25% será por elección de un jurado compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

o En caso de empate, resultarán ganador/a/es el/la/los artista(s)/autor(es) que reciban la mejor puntuación del Jurado profesional.

o En caso de fallos técnicos, resultará ganador/a/es el/la/los artista(s)/autor(es) que reciban la mejor puntuación del Jurado profesional.

Las candidaturas finalistas se comprometen a acatar cuantas reglas e instrucciones les proporcione RTVE con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso de producción de la Final, debiendo, por tanto, asistir puntualmente a cuantas convocatorias y/o ensayos se les efectúen a tal efecto y observar las normas, indicaciones y directrices que se le faciliten durante la preparación y producción de la misma.

La propuesta que resulte ganadora representará a España en el Eurovisión 2023 (“Eurovision Song Contest 2023”) organizado por la UER que se celebrará previsiblemente en mayo de 2023, comprometiéndose el/la/los artistas, autores, discográficas y/o editoriales si las hubiera con RTVE en los términos establecidos en este documento y sus Anexos.

5. Cesión de derechos

Todos los concursantes con su participación otorgan mediante la aceptación de estas bases su consentimiento expreso e irrevocable para que RTVE pueda directa o indirectamente utilizar gratuitamente su imagen, nombre y/o voz así como los materiales entregados para su participación en cualquier medio y a través de cualquier forma de explotación, incluida la reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, distribución y transformación, así como a llevar a cabo la promoción del concurso, ya sea por sí misma o través de terceros, en cualquier medio de difusión y/o programas relacionados con el proceso de selección, el Festival de Benidorm y/o el Festival de Eurovisión, en todo tipo de promociones, en cualquier medio propio o de terceros, incluidos la televisión, la web y la plataforma de RTVE, de forma completa o fraccionada, por separado o de forma agrupada, sin limitación temporal ni territorial y sin percibir remuneración por ello.

Asimismo, los concursantes con su participación conocen y consiente expresamente que RTVE proceda a la fijación e íntegra grabación de sus obras e interpretaciones y de cuantas actividades se desarrollen por los participantes durante todo el concurso a que se refiere el presente documento, reconociendo expresamente a RTVE la plena titularidad de cuantos derechos de explotación de las grabaciones y de la obra audiovisual resultante conforme reconoce la legislación española en materia de propiedad intelectual al productor audiovisual cediendo en este acto, en exclusiva, a la citada mercantil la titularidad de los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) que, en su caso, le pudieren corresponder, sobre las grabaciones y la obra audiovisual resultante, con facultad de cesión a terceros para que todo ello se pueda explotar en cualquier tipo de soporte o formato, a través de cualquier medio y/o procedimiento técnico, pudiéndolo hacer personalmente RTVE o a través de cualquier tercero al que, a su vez, ceda, total o parcialmente, los derechos de explotación cuya titularidad ostenta, en el ámbito mundial y durante el plazo máximo de duración legal de dichos derechos para el productor audiovisual. RTVE podrá editar un CD y/o DVD promocional y/o comercial recopilatorio del Benidorm Fest 2023 conteniendo las actuaciones y/o los materiales entregados para la presentación al concurso.

Como ya se ha indicado anteriormente en estas bases, en caso de resultar ganador, se garantiza a RTVE y UER la mayor disponibilidad de los derechos de explotación de la canción e interpretación con la finalidad de asegurar el más completo aprovechamiento posible de las mismas conforme a los compromisos y cesiones en los términos que se expresan en Anexo, o cualquier otro si así lo exigiesen las normas UER.

6. Tratamiento de datos personales.

A los efectos del Reglamento UE 679/2016 General de protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, RTVE informa a los participantes de la incorporación de los datos de carácter personal que el concursante facilite, en ejecución de esta iniciativa, a los ficheros automatizados titularidad de aquélla, así como del tratamiento automatizado al que van a ser sometidos, con la finalidad de ser empleados en el desarrollo de los procesos de selección y ejecución del concurso, o las actividades posteriores consecuencia del mismo en caso de resultar ganador.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los participantes es la ejecución de un contrato. Los datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables. Los datos de los participantes solo serán cedidos, en su caso, en relación al proceso de selección, a organizaciones relacionadas con el Benidorm Fest y/o el Festival de Eurovisión; y por obligación Legal.

RTVE informa a los participantes que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

El participante puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte a la dirección a la dirección proteccióndedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.

Si el participante desea obtener más información sobre el tratamiento de sus datos puede consultar el siguiente enlace: http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html

7. Miscelánea

1. RTVE podrá adoptar de forma sobrevenida cualquier tipo de actuaciones en beneficio de la producción y emisión de las Galas y el desarrollo ordenado y buen fin del Benidorm Fest 2023, del proceso de selección del representante/s y canción de España en Eurovisión 2023 , sin que a esta puedan exigírsele responsabilidades.
2. RTVE se reserva el derecho de retirar, cancelar, posponer y/o cambiar el concurso y cualquiera de sus requisitos o fases por motivos técnicos, operativos, comerciales, o de audiencia, modificando en lo necesario las presentes bases.
3. Si se produjera un problema técnico o de otra índole durante el concurso que afecte a la capacidad de uno o más concursantes, la situación se remediará en la manera en que RTVE considere efectiva a su entera discreción, sin que a esta puedan exigírsele responsabilidades.
4. Todas las decisiones que se adopten para solventar cualquier tipo de problemas y/o dudas que puedan surgir durante el proceso de selección y/o votaciones serán resueltas por RTVE. Las decisiones adoptadas serán inapelables.
5. El/la/los participante(s) reconoce(n)que el presente concurso podría ser aplazado o cancelado a discreción de RTVE en caso de fuerza mayor y caso fortuito como pandemia, incendio, inundaciones, desastres naturales, actos de terrorismo, reglamentos u órdenes gubernamentales, así como por cualquier otra causa fuera del control de RTVE, sin que a esta puedan exigírsele responsabilidades.
6. RTVE se reserva el derecho de poder sustituir la propuesta seleccionada para representar a España en Eurovisión 2023 por la propuesta inmediatamente siguiente que hubiera obtenido una mayor puntuación, únicamente en el caso de que hubiere motivos justificados que lo aconsejen, a criterio de RTVE, sin que a esta puedan exigírsele responsabilidades.
7. E/la/los participante(s) se compromete(n) a mantener indemne a RTVE frente a cualquier reclamación que pudiera recibir de un tercero, ya tuviera su origen en un incumplimiento de el /la/los participante(s) en los términos y requisitos que se exigen para la participación en el concurso, o en cualquier otra causa motivada por la participación del concursante, y sin perjuicio de que este también responda ante RTVE por tales causas.
8. La participación en este concurso supone la aceptación expresa de las bases del concurso y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe RTVE.
9. Salvo disposición imperativa establecida por Ley en materia de competencia Jurisdiccional que pudiera resultar aplicable, se acuerda que para dilucidar cualquier reclamación que pudiera surgir derivada de la participación en este concurso, será sometida a los Tribunales y Juzgados de Madrid.
10. Las presentes bases se hallarán protocolizadas ante notario el día de la fecha de la su publicación.
11. El/la/los participante(s) podrá(n) efectuar sus reclamaciones en relación con el concurso por cualquiera de estas vías: – Mediante escrito enviado a RTVE con domicilio en Av. de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. – A través de la web de RTVE en: https://www.rtve.es/participacion/consultas/

(Källa: RTVE – 2022-07-20)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se