Tävlingsregler för EMA 2022 (inbjudan)

EMA 2022Schlagerpinglan: Sloveniens TV-bolag RTVSLO tar emot bidrag till EMA 2022 mellan den 8:e september och 22:a november, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av regelverket).

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från RTVSLO.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


INBJUDAN ATT DELTA I VALET AV RTV SLOVENIERESPRESENTANTER KL 66. EUROVISION SANGKONKURRENS 2022, “EMA 2022”

RTV Slovenia (TV Slovenia, Entertainment Program) meddelar en inbjudan att delta i valet av en representant RTV Slovenien vid 66 e Eurovision Song Contest 2022, “EMA 2022”.

Urval av låtar som kommer att delta i valet av en representant för RTV Slovenien i den 66:e sångtävlingen Eurovision 2022, “EMA 2022“, kommer att hållas i två (2) kategorier: i kategorin nykomlingar (kategori A) och i kategorin etablerade entreprenörer (kategori B). Utvalda låtar från rookie -kategorin kommer att vara tidigare tävlat mot varandra i för-tävlingen “EMA FREŠ”. Ett visst antal låtar från kategorin nykomlingar kommer att gå med i de utvalda låtarna från kategorin etablerade artister i fortsättningen av urvalet vid huvudtävlingens urval “EMA 2022”.

SAMARBETSVILLKOR

Alla låtskrivare (musik, texter, arrangemang eller arrangemang) och artister som uppfylla villkoren i denna inbjudan:

1) Entreprenörer måste vara minst sexton (16) år gamla den 1 februari 2022.

2) Huvudartisten eller åtminstone hälften av huvudartisterna i den inlämnade kompositionens multi-performance-ensembler måste har permanent eller tillfälligt boende i Republiken Slovenien. Detta gäller inte för medföljande entreprenörer (bakgrundssångare).

Den som söker låten måste vara vuxen på ansökningsdagen.

Sammansättningen får inte överstiga tre (3) minuter, det rekommenderas att texten till kompositionen är på slovenska, på livescenen kan den framföras eller. upp till sex (6) artister, inklusive medföljande, kommer att uppträda sångare. Kompositionen måste vara original i sin helhet och i enskilda delar och ännu inte kommunicerad till allmänheten.

En enskild artist kan vara huvudsångaren vid valet av en representant för RTV Slovenien för den 66: e tävlingen för Eurovision Song Contest 2022, “EMA 2022”, har bara en (1) låt.

Utförarna av de utvalda låtarna kommer tillsammans med de medföljande sångarna att utföra låten i enlighet med standarderna och reglerna för den internationella tävlingen för Eurovision Song Contest 2022 eller reglerna för RTV Slovenien. Musikalisk matrisen kan innehålla inspelningar av den medföljande sången, men får inte innehålla inspelningar av rektorn sång eller sång i flerspråkiga ensembler, backsång som duplicerar huvudsången och / eller annan sång som skulle ha effekt eller vara avsedd att ersätta eller otillbörligt hjälpa rektorn sång när du spelar en levande sång.

ANSÖKNINGSKATEGORIER

KATEGORI A (NYHETER):
Låtar som utförs av artister under trettio (30) år ingår i denna kategori. år och som kommersiellt har släppt högst tre (3) originalkompositioner per ansökningsdag.

KATEGORI B (ETABLERADE KONTRAKTÖRER):
Alla låtar som utförs av artister som har släppt kommersiellt efter ansökningsdatumet finns i denna kategori. mer än tre (3) originalkompositioner.

En komposition släpps kommersiellt om den har kommunicerats till allmänheten eller om den har släppts ut på marknaden med avsikt säljs som ett fristående spår eller som en del av ett album eller en sammanställning.

Det slutgiltiga beslutet om att låten ska ingå i kategorin fattas av RTV Slovenia, som förbehåller sig rätten till placerar en individuell komposition i en annan kategori än den som deltagaren angav vid ansökan, om finner att låten inte kvalificerar sig för tävling i den angivna kategorin. Om det kommer att finnas i KATEGORIEN A (NYHETER) registrerade för få låtar för för-tävlingen “EMA FREŠ”, kommer att vara i denna kategori de inlämnade låtarna kommer att diskuteras nedan i KATEGORI B (ESTABLISHED PERFORMERS).

TILLÄMPNINGSFRIST OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

KATEGORI A (NYHETER):

Sökande som tillsammans med artisterna är berättigade att tävla i nybörjarkategorin, gälla från och med dagen för inbjudan, som är 8 oktober 2021, fram till och med 22 november 2021 till midnatt.

Sökande skickar in låtar genom att ladda upp till onlineformuläret www.rtvslo.si/ema2022:
• en inspelning av låten i mp3 -format,
• texter,
• ett fotografi av entreprenören,
• en beskrivning av artistens kreativa och musikaliska aktiviteter,
• ett fullständigt och undertecknat uttalande som en del av inbjudan.

Samtidigt måste sökande ladda upp till ftp-servern ftp.rtvslo.si:
• horisontell video av framförandet av en del av den inlämnade låten, högst högst en (1) minut upplösning (HD) – levande sång; namnge klippet: performer_title
• En horisontell video som visar artisten upp till högst trettio (30) sekunder i hög upplösning (HD); namnge klippet: performer_presentation

Användarnamn för ftp-server: Ema2022
Lösenord: ema2022

Vi rekommenderar att du använder en ftp -klient för att ladda upp inspelningar – till exempel filezilla: https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64

Alla kompletta ansökningar som laddas upp på onlineformuläret www.rtvslo.si/ema2022 kommer att beaktas. och ftp-server ftp.rtvslo.si till och med 22 november 2021 fram till midnatt.

KATEGORI B (ETABLERADE KONTRAKTÖRER):

Sökande kan framföra låtar som tillsammans med artisterna kvalificerar sig för tävlingen i den etablerade kategorin entreprenörer ska ansöka från och med dagen för offentliggörandet av inbjudan, som är 8 oktober 2021, till och med den 22 november 2021. midnatt.

Sökande skickar in låtar genom att ladda upp till onlineformuläret www.rtvslo.si/ema2022:
• en inspelning av låten i mp3 -format,
• texter,
• ett fotografi av entreprenören,
• en beskrivning av artistens kreativa och musikaliska aktiviteter,
• ett fullständigt och undertecknat uttalande som en del av inbjudan.

Alla kompletta ansökningar som laddas upp på onlineformuläret www.rtvslo.si/ema2022 kommer att beaktas. fram till och med 22 november 2021 fram till midnatt.

SÅGVALFÖRFARANDE

Ansökningar som tas emot från båda kategorierna kommer att utvärderas av minst tre medlemmar efter ansökningsfristerna. expertkommissioner, som på förslag av chefredaktören för underhållningsprogrammet för TV Slovenien och på med föregående skriftligt samtycke från direktören för TV Slovenien, utses han av generaldirektören för RTV Slovenien. siffra de valda låtarna från båda kategorierna och proceduren för att välja den vinnande låten bestäms efter bekräftelse och publicering av reglerna för urval av sånger för deltagande och sätt att rösta i valet av representanten för RTV Slovenien vid 66: e Eurovision Song Contest 2022, “EMA 2022”.

Förutom de registrerade låtarna förbehåller RTV Slovenia sig rätten att direkt bjuda in att delta godtyckligt antalet författare och / eller artister som också utvärderas av den behöriga professionella enligt samma kriterier provision.

RTV Slovenien kommer att publicera en lista över utvalda låtar och artister på Internet senast den 20 december 2021 sidor www.rtvslo.si

RTV Slovenien får, tillsammans med de sökande av låtarna som kommer att väljas ut i tävlingsprogrammet för “EMA 2022” -valet, efter vid behov, även med författarna och utförarna av dessa kompositioner, ingår avtal med vilka de reglerar varandra relationer i deltagandet i valet av en representant för RTV Slovenien vid den 66: e Eurovision Song Contest 2022, “EMA 2022”. Med artisterna, och vid behov också med författarna till den vinnande låten i urvalet “EMA 2022”, kommer det att finnas ingick ett särskilt kontrakt för reglering av relationer i framförandet vid det internationella urvalet för låten Eurovision 2022. När avtal ingås, standarder och regler för RTV Slovenien och reglerna som anses vara innehavare av Eurovision Song Contest 2022.

SKYDD AV PERSONDATA

RTV Slovenien kommer att delta i den 66: e sångtävlingen i syfte att välja en representant för RTV Slovenien Eurovision 2022, “EMA 2022”, behandlade dina personuppgifter i enlighet med skyddet och försäkringen personuppgifter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (förordning 2016/679), nationell lagstiftning
och interna regler. RTV Slovenien kommer noggrant att skydda dina personuppgifter som du lämnar till oss ger dig rättigheter angående dina personuppgifter. Genom att logga in på På inbjudan godkänner deltagarna att bli informerade om sina rättigheter och sekretesspolicyn.och integritet på RTV Slovenien (https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/varstvo-osebnih-data / 467509)

RTV Slovenien kommer inte att använda personuppgifter för andra ändamål. Omfattningen kommer att vara begränsad vid genomförandet personuppgifter (endast de som behövs för utvärdering) till externa medlemmar utvärderingskommissioner / juryer, som kommer att engagera sig för noggrannhet och skydd av personuppgifter i ett uttalande data. Som en del av genomförandet kommer följande personuppgifter att lämnas till allmänheten (marknadsföring, journalistiska artiklar) för att hävda det angivna syftet: namn och efternamn, fotografi, beskrivning kreativt-musikaliskt framförande av artisten, ljud- och / eller videoinspelningar av röst och bild.

RTV Slovenien kommer noggrant att lagra personuppgifter i enlighet med lagstiftningen och särskilt fastställda tidsfrister lagring:

• fram till och med 20 december 2021, dvs fram till valet av utvalda låtar och publicering lista över utvalda låtar personuppgifter för alla deltagare, efter denna period kommer att vara personliga uppgifter om icke valda deltagare ska vederbörligen förstöras, om inte annat föreskrivs i annan lag;
• i slutet av februari 2022, dvs. fram till det sista valet av representanten för RTV Slovenien till 66. Eurovision Song Contest 2022 kommer att behandla de valda personuppgifterna deltagare, efter denna tidsfrist kommer det att förstöra personuppgifter om icke-utvalda deltagare i enlighet därmed, om inte annat föreskrivs i lag.

Du kan tillämpa dina rättighetskrav direkt med den avdelning som hanterar dina
personuppgifter på RTV Slovenien eller för ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kontakta den auktoriserade personen för skydd av personuppgifter på vop@rtvslo.si. Övervakning på fältet skydd av personuppgifter utförs av informationskommissionären. Dokumentationen av inbjudan finns på webbplatsen www.rtvslo.si/razpisi och finns även tillgänglig för inspektion på Underhållningsprogram för TV Slovenien. Genom att registrera sig för inbjudan förbinder sig deltagarna att acceptera villkoren deltagande i denna inbjudan.

Inbjudan är öppen för ansökningar från publiceringsdatumet, som är 8 oktober 2021, till och med 22 november 2021 till midnatt.

Termerna som används i samtalet, skrivna i det manliga könets grammatiska form, används som neutrala och gäller lika för båda könen.

(Källa: Google Translates tolkning av EMA 2022 Vabilo – 2021-10-14)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se