Tävlingsregler för EMA 2022

EMA 2022Schlagerpinglan: Sloveniens TV-bolag RTVSLO tar emot bidrag till EMA 2022 mellan den 8:e september och 22:a november, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av regelverket).

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från RTVSLO.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


REGLER

VAL
SAMMANSÄTTNINGAR OCH RÖSTER I UTVALNING
REPRESENTANT FÖR RADIO TELEVISION SLOVENIEN
PÅ DEN 66: e SångKONKURRENSEN
EUROVISION 2022

(EMA 2022)

I. ALLMÄNNA OCH INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Dessa regler bestämmer proceduren för att välja låten som ska representera Radiotelevizija Slovenija (in nedan: RTV SLO) vid 66:e Eurovision Song Contest 2022, omröstningsförfarande och drift av expertkommissioner och juryer i urvalet.

Artikel 2

Låten (representant för RTV SLO vid 66: e Eurovision Song Contest 2022) väljs utifrån ett offentligt inbjudningsförfarande, som anger villkoren för kompositionerna och författarna, och artister av sånger.

Urvalet av låtar sker i två (2) kategorier: i nybörjarkategorin (kategori A) och i kategorin etablerade entreprenörer (kategori B). Utvalda låtar från kategorin nykomlingar är pre-mutually tävla i online-tävlingen “EMA FREŠ”.

Fyra (4) låtar från kategorin nykomlingar kommer att gå med i de utvalda låtarna från kategorier av etablerade entreprenörer och presenteras tillsammans i valet “EMA 2022“. Urval av vinnaren låtar framförs under tre tävlingskvällar (två förval och ett sista urval), som äger rum i direktöverföring.

Följande kan ansöka om den offentliga inbjudan till RTV SLO:
– I kategori A (nykomlingar): låtar framförda av artister som måste vara gamla på ansökningsdagen minst sexton (16) år som ännu inte är trettio (30) år gamla samma dag och som är uppdaterade till ansökningsdagen, kommersiellt släppt högst tre (3) originalkompositioner.
– I kategori B (etablerade artister): kompositioner som utförs av artister, som måste vara den 1 februari 2022 minst sexton (16) år och som, senast då ansökan om inbjudan gjordes, har (3) originalkompositioner.

Enskilda låtar kan skickas in av författare till musik eller texter eller arrangemang eller. arrangemang eller entreprenörer, vars låt på ansökningsdagen uppfyller villkoren i inbjudan. Deltagaren måste vara på registreringsdagen är vuxen.

Huvudartisten eller åtminstone hälften av huvudartisterna i den inlämnade kompositionens flerprestandaensembler måste har permanent eller tillfälligt boende i Republiken Slovenien. Detta gäller inte för medföljande entreprenörer (bakgrundssångare). En enskild artist kan, som huvudsångare, väljas ut av en representant för RTV Slovenien ligger bara 66: a för den 66: e Eurovision Song Contest 2022, “EMA 2022”.

Enligt meddelandet om RTV SLO är låtarna som inte kommer att ingå i det ytterligare urvalet i enskilda faser av urvalet gratis förvärvar inget material eller andra rättigheter till alla skyldigheter gentemot RTV SLO och RTV SLO.

Artikel 3

För val av låtar från kategori A (nykomlingar) och för val av låtar från kategori B (etablerade artister) utse expertkommissioner (kategori A -expertkommission och kategorikategori -expertkommission)
B). Den offentliga framförandet av låtarna, som kommer att presenteras live, kommer att utvärderas av juryn.

Den vinnande låten i det slutliga urvalet “EMA 2022” väljs av fem (5) juryer och allmänheten på grundval av rösta via fasta telefoner och mobiltelefoner.

De sökande av låtarna som kommer att väljas för valet av “EMA FREŠ” och “EMA 2022” kan vid behov avsluta avtal om deltagande i valen “EMA FREŠ” och “EMA 2022”, eller enskilda kontrakt ingås med låtskrivare och artister.

Den vinnande låten i urvalet “EMA 2022” kommer att delta i den 66: e Eurovision Song Contest 2022 under villkoren för denna tävling. Beroende på tävlingens detaljer kan RTV SLO vara ett villkor för att delta i Eurovision Song Contest 2022 krävs att särskilda avtal ingås med sökanden, författare och / eller artister av den vinnande låten som kommer att uppfylla de föreskrivna internationella kraven.

II. EXPERTKOMMISSIONER OCH JURIER

Artikel 4

Båda expertkommissionerna (expertkommission för val av låtar från kategori A – nykomlingar och proffs uppdraget för val av låtar från kategori B – etablerade artister) består av minst tre (3) medlemmar.

En jury bestående av minst tre (3) ledamöter utses för att välja “EMA FREŠ“, för båda förval “EMA 2022” dock ska en (1) jury bestående av minst fem (5) ledamöter utses. En av jurymedlemmarna kan vara en representant Underhållningsprogram för Television Slovenia, arrangör av evenemanget.

För det slutliga urvalet av “EMA 2022” utses fem (5) juryer som var och en räknar fem (5) medlemmar.

JURYENS SAMMANSÄTTNING FÖR DET SLUTVAL “EMA 2022”:

– Juryn för musikartister (sångare och andra artister),
– en jury av musikskapare (författare till texter, texter, arrangemang) och producenter,
– radiojury (radioredaktörer och redaktörer, journalister, presentatörer),
– TV -jury (redaktörer, presentatörer, regissörer, koreografer, företagets bildskapare),
– Juryn i Eurovision Song Contest Lovers ‘Club (medlemmar i OGAE Eurovision Song Contest Lovers’ Club Slovenien).

Artikel 5

Medlemmar av expertkommissioner och juryer på förslag av chefredaktören för Television Entertainment Program Slovenien ska utse General Manager med föregående skriftligt medgivande från TV -direktören Slovenien RTV SLO. Medlemmarna i expertkommissionerna och juryn måste vara myndiga och visa kunskap musik- och / eller tv -fält.

Medlemmar i juryn i Eurovision Song Contest Club till chefredaktören för underhållningsprogrammet Televizija Slovenija nomineras av presidenten för det officiella OGAE Eurovision Song Contest Slovenien.

KRITERIER FÖR VAL AV MEDLEMMAR I KOMMISSIONER OCH JURIER:
• Artister, musikförfattare, texter, arrangemang, musikproducenter som uppträdde i finalen i sången Eurovision och / eller rankad bland de tio bästa före semifinalen,
• artister, musikförfattare, texter, arrangemang, musikproducenter, under de senaste tio åren vinnare av musikfestivaler och mottagare av musikpriser i Slovenien och utomlands,
• artister, musikförfattare, texter, arrangemang, musikproducenter vars låtar har varit tio år bland de mest sända programmen på Radio Slovenien,
• radio- och tv -musikredaktörer och -redaktörer,
• tv -redaktörer, presentatörer, regissörer, koreografer, företagsbilddesigners med
områden med underhållningsprogram,
• officiella medlemmar av OGAE Slovenia Eurovision Song Contest.

En medlem i en enskild expertkommission och jury får inte vara en person som är:
• (med) författare till musik, text och / eller arrangemang / arrangemang eller (med) utförare av en låt om valet av låten som ska representera RTV SLO vid 66: e Eurovision Song Contest 2022, “EMA 2022”;
• någon av författarna till musiken, texterna och / eller arrangemangen / arrangemangen eller artisterna till delta i valet av en låt som ska representera RTV SLO vid den 66: e sångtävlingen Eurovision 2022, “EMA 2022”, i blodförhållande i samma linje eller i äktenskap eller. utomäktenskaplig gemenskap.

Medlemmar i expertkommissioner och juryer är skyldiga att basera sitt beslut på utvärdering och val av kompositioner konstnärliga, estetiska och produktionskriterier, kompositionens innovativitet och inspelningens kvalitet, på
TV -val “EMA FREŠ” och “EMA 2022” samt kvaliteten på prestanda.

Artikel 6

Namn på medlemmar i expertkommissionen som kommer från den registrerade fonden i kategori B (etablerade entreprenörer) utvalda låtar för ytterligare urval kommer att publiceras vid den officiella presentationen av de utvalda låtarna och artisterna.

Namn på medlemmar i expertkommissionen som kommer att delta i urvalet i kategori A (nykomlingar) och resultat urval kommer att publiceras efter valet av låten som ska representera RTV SLO vid den 66: e sångtävlingen Eurovision 2022, “EMA 2022”.

Namnen på jurymedlemmarna kommer att publiceras i urvalet där varje jury deltar. Namnen på jurymedlemmarna som deltar i båda förvalen “EMA 2022”, kommer att publiceras efter det slutliga urvalet.

III. VAL AV SAMMANSÄTTNINGAR FRÅN KATEGORI A (NYHETER) FÖR UTVAL “EMA 2022” – “EMA FRESH”

Artikel 7

Den första fasen i processen att välja låtar från kategori A (nykomlingar) för valet av “EMA 2022” – “EMA FREŠ” – pågår i flera omgångar. I den första omgången, varje medlem av expertkommissionen på grundval av konstnärliga, estetiska och produktionskriterier, låtinnovation och inspelningskvalitet klassificerar varje låt i en av tre grupper:
• Grupp 1 – lämpliga låtar
• Grupp 2 – möjligen lämpliga låtar
• Grupp 3 – olämpliga låtar

Alla låtar som klassificerats av alla medlemmar i expertkommissionen i grupp 3 är uteslutna från följande av val. Alla kompositioner som har placerats i grupp 1 eller 2 av minst en av medlemmarna i expertkommissionen ska vara lyssna och utvärdera igen.

Proceduren från första omgången upprepas tills det är tjugofyra kvar i grupp 1 (24) låt. Alla sålunda utvalda tjugofyra (24) låtar klassificeras av varje medlem i expertkommissionen från den första till tjugofyra plats. Summan av rankningen av alla medlemmar i expertkommissionen ger den slutliga ordern utvalda låtar, med den högre rankningen låten som fick ett högre totalresultat klassificering av alla medlemmar i expertkommissionen. Om två eller flera låtar har samma slutsumma,
den högre rankade är låten som har fått flera bättre rankningar. Om vi ​​också får samma på detta sätt resultat, medlemmarna i expertkommittén för vinnaren mellan de två låtarna som har samma final summa bestämmer de genom att räcka upp händerna. Men om vi får samma resultat på detta sätt, råder rösten den yngsta medlemmen i expertkommissionen.

Par bildas på grundval av den slutliga rankingen av låtarna från första till tjugofyra platsen (första-rankade och tjugofyra-rankade sång, andra-rankade och tjugotredje-rankade låt, tredje-rankade och tjugotvå-rankade låt, etc.) som tävlar med varandra eller presenteras i nästa steg i urvalet i kategori A (nykomlingar).

Ett urval av kompositioner ska registreras, som ska undertecknas av alla medlemmar i expertkommissionen. Det är endast offentligt ett urval av låtar som kommer att presenteras som en del av valet “EMA FREŠ”. Beslutet om de valda låtarna är i expertkommissionens exklusiva kompetens och är slutgiltig.

Artikel 8

Nästa fas i valet av låtar från kategori A (nykomlingar) för valet av “EMA 2022” – “EMA FREŠ” äger rum den uppkopplad.

Under tre (3) veckor i rad, i den ordning som redaktionen för Television Entertainment Program bestämde SLO publicerar två (2) låtar från par av låtar online varje måndag, tisdag, onsdag och torsdag, utarbetat i enlighet med föregående artikel i dessa regler. Vinnarspåret för ett enskilt par erhålls med online-omröstning, där den vinnande låten är den som fick flest röster.
Om båda låtarna har samma slutliga antal röster eller om online-omröstning på grund av tekniska fel eller det är inte möjligt att utföra störningar eller att bestämma resultaten på denna grund, den vinnande låten är den som rankades högre i expertkommissionen för val av låtar från kategori A (nykomlingar).

Under tre (3) veckor i rad, de vinnande låtarna måndag, tisdag, onsdag och Torsdag, och online-omröstning kommer att äga rum igen mellan dem, och låtarna kommer också att omvärderas expertkommission för kategori A. Av de fyra publicerade låtarna varje vecka, en ytterligare fas Tävlingen “EMA FREŠ” rankas som den först rankade låten och den andra rankade låten på grundval av en omröstning online och en sammansättning efter bedömningen av expertkommissionen för kategori A, den fjärde sammansättningen
den är dock klassificerad i t.i. kategori förlorare.

– De vinnande låtarna baserade på online-omröstning är de låtar som fick de första och näst högsta röstetal. Om två eller fler låtar har samma slutliga antal röster eller om de är online röstning på grund av tekniska fel eller störningar kan inte utföras eller fastställas på denna grund resultat, vinnarna är de låtar som (högst) rankades av expertkommissionen för kategorin A.
– En sammansättning som ingår i nästa fas av valet av “EMA FREŠ” enligt bedömningen av expertkommissionen för kategori A, är låten som rankas högst i expertkommissionen. Om det är samma låt som redan var första och / eller andra på grundval av online-omröstning är sedan i nästa fas låten som enligt expertkommissionens bedömning rankas ytterligare. Varje medlem professionell kommissionen rankar alla fyra (4) spåren från första till fjärde plats, enligt summan utvärderingar av alla medlemmar i expertkommissionen, rankades låten bäst i första hand. Om de har två eller fler samma övergripande ranking, den högre rankade är låten som har fått flera individuella högre klassificering. Om vi ​​får samma resultat också på det här sättet rankas låten som var högre högre ingår i expertkommissionen i valet av låtar för deltagande i valet av “EMA FREŠ”.

Efter avslutad online -urvalsfas erhålls den på grundval av publikens röster och expertkommissionens bedömningar nio (9) låtar som ska ingå i nästa fas av valet av låtar från kategori A (nykomlingar). Resten femton (15) låtar som inte kvalificerade sig för nästa etapp på denna grund klassificeras i t.i. kategori förlorare. Dessa låtar presenteras igen eller spelas online på en vecka: v Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Presentationen av låtarna sker i den ordning den bestämmer redaktionen för Entertainment Program of Television SLO, nämligen tre (3) låtar varje dag, är vettigt utarbetat i enlighet med föregående artikel i dessa regler. Varje dags vinnarlåt erhålls genom omröstning online, där den vinnande låten är den som fick högst antal röster. Om två låtar eller alla tre låtarna har samma slutliga antal röster eller om online -omröstning på grund av tekniska fel eller störningar är det inte möjligt att utföra eller på grundval av detta bestämma resultaten, det är det den vinnande låten är den som rankades högre i expertkommissionen för val av låtar från kategori A (nykomlingar).

Efter slutförandet av urvalsfasen för den senaste omröstningen i t.i. kategori förlorare online baseras på publiken får fem (5) låtar, som ingår i nästa fas av valet av låtar från kategorin A (nykomlingar).

Varaktigheten, början och slutet av online -omröstningen publiceras på webbplatsen för RTV SLO (“MMC”).

Artikel 9

Nästa fas i valet av låtar från kategori A (nykomlingar) för valet av “EMA FREŠ” sker direkt överföring. Den innehåller fjorton (14) låtar som valts utifrån publikröster och betyg expertkommission i enlighet med föregående artikel i reglerna.

Det slutliga urvalet av “EMA FREŠ” äger rum i två tävlingar. Presentationen av låtarna sker i den ordning som det bestäms av det redaktionella produktionsteamet för underhållningsprogrammet för TV Slovenien, nämligen i varje tävling sju (7) låtar, rimligen komponerade i enlighet med artikel 7 i dessa regler.

Båda valen av “EMA FREŠ” sker i en omgång, nämligen genom telefonröstning av publiken och genom omröstning av expertjuryn.

Valet av den vinnande låten “EMA 2022” innehåller fyra (4) låtar från båda valen “EMA FREŠ”. I annars två (2) låtar från varje urval:
A. den sammansättning som har det högsta totala antalet röster per telefon,
B. låten som har högst slutbetyg av alla jurymedlemmar.

A. VAL AV LÅTEN EFTER TELEFONRÖSTNING

Varaktighet, start och slut på telefonröstning, röstningstelefonnummer och pris telefonröstning publiceras live.

Låten som har den högsta summan av telefonröster är vinnaren av var och en av de två val “EMA FRESH”.

Om två eller flera låtar har lika många röster i en telefonröst är vinnaren låten som fick fler röster i det system där det maximala antalet telefonröster gjordes. V om antalet röster är samma är vinnaren låten som fick ett större antaltelefonröster i telefonröstningssystemet där det näst största antalet gjordes telefonröster. Om vinnarspåret inte heller kan bestämmas på detta sätt görs en jämförelse med siffror telefonröster fortsätter i nästa telefonröstningssystem efter antal röster telefonröster och så vidare. Vid tekniska problem i ett av telefonsystemen antalet röster som gjorts genom systemen utan tekniska svårigheter ska gälla. Om det finns två eller flera låtar låtar fick samma antal röster i alla telefonröstningssystem eller vid teknisk problem med alla telefonröstningssystem eller om telefonröstning beror på tekniska problem med inte alla system har implementerats, juryn omröstning tas som det slutliga resultatet. I det här fallet mellan båda eller flera låtar vinns av låten som rankades högre baserat på juryn utvärdering.

Endast låten som ingick i valet “EMA 2022”, utan summan av röster, har offentliggjorts. (eller jurypoäng).

B. VAL AV SAMMANSÄTTNINGEN ENLIGT JURYN

Låten med juryns högsta slutbetyg i vart och ett av de två valen “EMA FREŠ” ingår i urvalet “EMA 2022 «. Om det här är samma låt som redan har vunnit på grundval av en telefonröst, så är den i urvalet “EMA 2022” rankar låten som enligt juryn är tvåa.

Varje jurymedlem rankar alla låtar från första till sjunde plats med poäng från en (1) till sju (7), där den först rankade låten får en (1) poäng, den andra rankade låten två (2) poäng och så vidare en sjunde rankad låt som får sju (7) poäng. Ranking först och en (1) poäng representerar den bästa poängen. Juryns slutbetyg är summan av poängen för alla jurymedlemmar.

Om två eller flera låtar har samma slutbetyg i juryutvärderingen är den högre rankningen den en låt som fick flera högre rankningar av jurymedlemmar. Jämförelsen börjar med första platsen och en (1) poäng och fortsätter till sjunde plats och sju (7) poäng. Om resultatet är detsamma på detta sätt, så är det den högst rankade låten bestäms genom att rösta bland alla jurymedlemmar endast mellan låtarna eller. låtar med samma antal poäng.

Endast låten som ingick i valet “EMA 2022” släpps offentligt, utan summan av poäng jury.

IV. UTVAL AV LÅTTER FRÅN KATEGORI B (ETABLERADE PRESTANDA) FÖR DET SLUTVAL “EMA 2022”

Artikel 10

Proceduren för att välja låtar från kategori B (etablerade artister) för det slutliga urvalet av “EMA 2022” sker i flera cirklar. I den första omgången, varje medlem av expertkommissionen på grundval av konstnärliga, estetiska och produktion
kriterier, låtinnovation och inspelningskvalitet klassificerar varje låt i en av tre grupper:

• Grupp 1 – lämpliga låtar
• Grupp 2 – möjligen lämpliga låtar
• Grupp 3 – olämpliga låtar

Alla låtar som klassificerats av alla medlemmar i expertkommissionen i grupp 3 är uteslutna från följande av val. Alla kompositioner som har placerats i grupp 1 eller 2 av minst en av medlemmarna i expertkommissionen ska vara lyssna och utvärdera igen.

Processen från första omgången upprepas tills det bara är så många låtar kvar i grupp 1 tillräckligt många låtar för att utföra valet “EMA 2022”.

Artikel 11

RTV SLO förbehåller sig rätten att direkt bjuda in enskilda författare och artister att delta. Förslag kan tillhandahållas av en expertkommission för val av låtar från kategori B (etablerade artister) och / eller underhållning program för TV Slovenien.

Urval av låtar som skickas till den offentliga inbjudan och artister / författare att delta i urvalet »EMA 2022 “kan bjudas in av en expertkommission för val av låtar från kategori B (etablerad entreprenörer). Ett urval av kompositioner ska registreras, som ska undertecknas av alla medlemmar i expertkommissionen. Det är offentligt publicerar endast ett urval av låtar som ska utföras vid valet “EMA 2022”.

Valda låtar är indelade i två (2) grupper för två (2) förval. Beslut om utvalda låtar och Klassificeringen av utvalda kompositioner i ett av de två förvalen är expertkommissionens exklusiva kompetens och är definitiva.

V. VAL AV VINNANDE SAMMANSÄTTNING “EMA 2022”

Artikel 12

Den vinnande låten, som kommer att representera RTV SLO vid 66: e Eurovision Song Contest 2022, blir utvald vid evenemanget “EMA 2022“, som kommer att hållas på tre (3) kvällar: i två (2) förval och den sista val.

Tjugo (20) låtar kommer att delta i urvalet “EMA 2022”, varav fyra (4) låtar tidigare kategori A (nykomlingar) väljs ut av expertkommissionen, publiken och juryn vid urvalet “EMA FREŠ“, och sexton (16) låtar som tidigare valts från kategori B av en expertkommitté.

Artikel 13

Ordningen på framträdanden i förvalen och det slutliga urvalet “EMA 2022” bestäms av den redaktionella produktionen projektgruppen i Entertainment Program of Television Slovenia, som består av en redaktör och en regissör tävlingen “EMA 2022” och chefredaktören för UPE Entertainment-programmet TV Slovenien.

A) REGLER FÖR RÖSTNING I FÖRVALET “EMA 2022”

Följande ska delta i omröstningen i både “EMA 2022” före val:
– allmänheten via telefonröstning, och
– juryn.

Artikel 14

Sex (6) låtar ingår i det slutliga urvalet:
tre (3) kompositioner som har den högsta summan av telefonröstningar,
tre (3) kompositioner med juryns högsta slutbetyg.

För det första innehåller det slutliga urvalet tre (3) låtar som har telefonens högsta röstsummor omröstning, följt av tre (3) låtar med juryns högsta slutbetyg. Om någon av de tre kompositionerna med juryns högsta slutbetyg har redan placerats i det slutliga urvalet på grundval av röstsumman telefonröstning, så kommer låten enligt juryns näst högsta poäng att ingå i det slutliga urvalet.

Artikel 15

Varaktighet, start och slut på telefonröstning, röstningstelefonnummer och pris telefonröstning ska offentliggöras i direktsändningen av varje förval.

Artikel 16

I händelse av att två eller flera låtar uppnår samma antal röster på telefon är det högre låten som fick flest röster i systemet där det högsta antalet röstades rankas
telefonröster. Om antalet röster är detsamma även efter det, låten som rankas högre fick ett högre antal telefonröster i det telefonröstningssystem där det gjordes
det näst största antalet telefonröster. Om inte ens på detta sätt en högre ranking kan fastställas låtar, jämförelsen av antalet telefonröster fortsätter i nästa telefonsystem rösta med antalet avgivna telefonröster och så vidare. Om två låtar vinns eller om det finns fler låtar fick samma antal röster i alla telefonröstningssystem, är bland låtarna med samma antalet röster i alla telefonröstningssystem, den högst rankade låten är den i sig
röstade högre av juryn. Vid tekniska problem med ett av telefonröstsystemen gäller antalet avgivna röster via system utan tekniska problem. Endast vid tekniska problem med alla telefonsystem om telefonröstning inte genomfördes på alla system på grund av tekniska problem, endast juryn röst beaktas som det slutliga resultatet, vilket innebär att sex (6) kompositioner med expertjuryns högsta slutbetyg.

Artikel 17

Jurymedlemmarna utvärderar låtarna enligt generalerna i båda förvalen. Juryn gör sin bedömning baserat på konstnärliga, estetiska och produktionskriterier, låtinnovation, inspelningskvalitet och prestandakvalitet. Juryn röstar efter att alla låtar har framförts.

Varje medlem i expertjuryn rankar alla låtar från första till tionde plats, med förstaplatsen låten får en (1) poäng, den andra rankade låten två (2) poäng och så vidare till den tio-rankade en låt som får tio (10) poäng. Ranking först och en (1) poäng betyder det bästa betyg. Summan av poängen för alla jurymedlemmar representerar juryns slutbetyg.

Om två eller flera låtar har samma slutbetyg eller summan poäng, den högre rankade är låten som har fått flera högre rankningar av medlemmarna i expertjuryn. Om även på detta sätt samma resultat, den högst rankade låten bestäms av rösterna från alla jurymedlemmar mellan låtar eller låtar med samma antal poäng.

B) RÖSTREGLER FÖR DET Slutliga urvalet “EMA 2022”

Artikel 18

Vid omröstning i det slutliga urvalet “EMA 2022” i förhållandet 50% – 50% delta:

fem (5) juryer som tilldelar sammanlagt nittio (290) poäng för de tio (10) bäst rankade spår (5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5, 5 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 5 x 10, 5 x 12), varefter han får nyckel först rankad låt tolv (12) poäng och tio-rankad låt en (1) poäng vardera juryn;
allmänheten genom telefonröstning, vilket enligt röstsummorna för telefonröstning
konvertera till totalt nittio (290) poäng (5 poäng för en tio-rankad låt, 10 poäng för nionde rankade sång, 15 poäng för åttonde rankade sång, 20 poäng för sjunde rankade sång låt, 25 poäng för en sjätte rankad sång, 30 poäng för en femte rankad sång, 35 poäng för fjärde rankad låt, 40 poäng för tredje rankad sång, 50 poäng för andra rankad sång och 60 poäng för den först rankade låten).

Artikel 19

Varaktighet, start och slut på telefonröstning, röstningstelefonnummer och pris telefonröstning publiceras live på det slutliga urvalet.

Artikel 20

Jurymedlemmarna utvärderar kompositionerna enligt generalen i det slutliga urvalet.

Varje jurymedlem rankar alla låtar från första till tolfte platsen med poäng från en (1) till tolv (12), där den först rankade låten får en (1) poäng, den andra rankade låten två (2) poäng, och så upp till en tolfte rankad låt som får tolv (12) poäng. Ranking först och en (1) poängen representerar den bästa poängen. Slutbetyget för varje jury är summan av poängen för alla medlemmar jury.

Om två eller flera låtar har samma slutbetyg när man bedömer en enskild jury är det högre låten som fick flera högre rankningar av jurymedlemmarna rankades. Jämförelsen börjar med den första plats och en (1) poäng och fortsätter till tolfte platsen och tolv (12) poäng. Om det också är på den här på samma sätt, den högst rankade låten bestäms genom röstning av alla jurymedlemmar endast under kompositioner oz. låtar med samma antal poäng.

Artikel 21

Varje jury under överföringen av det slutliga urvalet på inbjudan av ledaren eller. ledare kommunicerar sina resultat:
– låten med det tionde bästa slutresultatet får en (1) poäng,
– låten med nionde bästa slutbetyget får två (2) poäng,
– låten med åttonde bästa slutbetyget får tre (3) poäng,
– låten med sjunde bästa slutbetyget får fyra (4) poäng,
– låten med det sjätte bästa slutresultatet får fem (5) poäng,
– låten med femte bästa slutbetyget får sex (6) poäng,
– låten med det fjärde bästa slutresultatet får sju (7) poäng,
– låten med det tredje bästa slutresultatet får åtta (8) poäng,
– låten med det näst bästa slutresultatet får tio (10) poäng,
– låten med bäst slutresultat får tolv (12) poäng.

Artikel 22

Summan av telefonröstningarna för en enskild låt omvandlas till poäng genom överföringen läs av ledaren eller ledare:
– den sammansättning som har den tionde högsta summan av telefonröstningar får fem (5) poäng,
– låten med den nionde högsta summan av telefonröstningar får tio (10) poäng
– den sammansättning som har den åttonde högsta summan av rösterna i telefonröstningen får femton (15) poäng
– sammansättningen med den sjunde högsta summan av telefonröster får tjugo (20) poäng
– den sammansättning som har den sjätte högsta summan av röster per telefon ska få tjugofem (25) poäng,
– låten med det femte högsta totala antalet telefonröster får trettio (30) poäng
– sammansättningen med den fjärde högsta summan av telefonröstningar får trettiofem (35) poäng,
– låten med den tredje högsta summan av rösterna i telefonröstningen får fyrtio (40) poäng
– låten med det näst högsta totala antalet telefonröster får femtio (50) poäng
– låten med det högsta totala antalet röster i telefonröstningen får sextio (60) poäng.

I händelse av att två eller flera låtar uppnår samma antal röster på telefon är det högre låten som fick flest röster i systemet där det högsta antalet röstades rankas
telefonröster. Om antalet röster är detsamma även efter det, låten som rankas högre fick ett högre antal telefonröster i det telefonröstningssystem där det gjordes
det näst största antalet telefonröster. Om inte ens på detta sätt en högre ranking kan fastställas låtar, jämförelsen av antalet telefonröster fortsätter i nästa telefonsystem rösta med antalet avgivna telefonröster och så vidare. Om två låtar vinns eller om det finns fler låtar fick samma antal röster i alla telefonröstningssystem, är bland låtarna med samma antalet röster i alla telefonröstningssystem, ju högre låt, desto högre låt rankad i summan av poängen i alla fem juryerna.

Vid tekniska problem med ett av telefonröstsystemen gäller antalet avgivna röster
via system utan tekniska problem. Endast vid tekniska problem med alla telefonsystem om telefonröstning inte genomfördes på alla system på grund av tekniska problem, bara juryn omröstning tar hänsyn till det slutliga resultatet. Endast när det gäller föregående mening och om de har två en eller flera låtar samma summa av alla juryns röstpunkter, den vinnande låten är den fick flera högre betyg från enskilda juryer. Jämförelsen börjar på första plats och tolv (12) poäng och fortsätter till tionde plats och en (1) poäng. Om inte ens på detta sätt kan det fastställas den högre rankade låten, den vinnande låten är den som fick flera högre individuella rankningar av alla medlemmar i alla juryer. Om det inte är möjligt att bestämma den högre rankade sammansättningen på detta sätt, kommer det att bestämmas genom lottning, utförs av en notarie.

Artikel 23

Låten med det högsta slutresultatet av alla juryer och telefonröstningspunkter är vinnaren urvalet “EMA 2022” och representerar RTV Slovenien vid 66:e Eurovision Song Contest 2022. ordningen på de andra kompositionerna bestäms också enligt den högre slutliga summan av punkterna för alla juryerna och telefonens punkter röstning.

Om två eller flera låtar har samma slutsumma av poäng från alla juryer och telefoner röstning, vinnaren eller. den bättre rankade är låten som fick det högsta antalet telefonpoäng röstning.

Artikel 24

Den vinnande låten i urvalet “EMA 2022” tillkännages av värden eller värd vid själva evenemanget.

Efter det slutliga urvalet av “EMA 2022”, resultaten av valet av tävlingen “EMA FREŠ” och förval “EMA 2022”, utan utvärderingar av enskilda medlemmar i expertkommissioner och juryer.

VI. RÖSTKONTROLL

Artikel 25

Rättigheten att rösta i finalen i “EMA FREŠ” och alla tre kvällarna i “EMA 2022” och trovärdigheten i publiceringen av antalet telefonsamtal och summan av utvärderingarna av juryns röster övervakas av en notarie som en notariusprotokoll om omröstningen och hur korrekt den är.

Vid vissa begränsningar på grund av Covid-19 justeras kommissionens och juryns arbete i enlighet med detta drift.

Omröstning av kommissioner och juryer gäller om en majoritet av alla medlemmar röstar.

VII. SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 26

Reglerna träder i kraft samma dag som TV -Sloveniens direktör och RTV: s direktör undertecknas SLO. Reglerna publiceras på RTV SLO: s webbplats.


V. d. Direktör för TV Slovenien
Dr Zdravko Areh
General Manager för RTV Slovenien
Andrej Grah Whatmough

(Källa: Google Translates tolkning av EMA 2022 Pravila – 2021-10-14)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se