Tävlingsregler för Festival da Canção 2022

RTPSchlagerpinglan: Portugals TV-bolag RTP tar emot bidrag till Festival da Canção 2022 mellan den 8:e september och 21:a oktober, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av regelverket).

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från RTP.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


SÅGFESTIVAL 2022
56: e SANGFESTIVALEN
FÖRORDNING

1. Festivalen

1.1. I februari och mars 2022 håller RTP den 56 e upplagan av Festival da Canção (Festival da Canção 2022), för att bestämma låten som ska representera oss på 66:e Eurovision Song Contest 2022 / ESC 2022, kommer att äga rum i Italien i maj 2022.
1.2. Sångfestivalen 2022 kommer att bestå av två semifinaler och en storfinale, alla de utförs på nationellt territorium (på plats/platser som ska utses).
1.3. 20 låtar valda under villkoren i följande nummer kommer att tävla.
1.4. I var och en av semifinalerna tävlar 10 låtar, varav 5 kommer att väljas till Grand Final, vilket utgör 10 finalistlåtar.
1.5. Den vinnande låten i Grand Final kommer att representera RTP/Portugal vid ESC 2022.
1.6. Eventuella tvivel, avvikelser och/eller konflikter som härrör från förutsedda eller utelämnade situationer i denna förordning kommer att analyseras noggrant av RTP, alltid ansvarig för främjande enhet, det slutliga beslutet.

2. Valet av låtar

2.1. RTP-inbjudningar till författare

2.1.1. RTP bjuder in 16 författare från olika musikaliska områden till, ensam eller tillsammans med andra författare till texter och musik, presentera en original och opublicerad låt, med max varaktighet på 3 minuter.

2.1.2. Författarna som nämns i föregående nummer måste också välja tolk (ar) för tema som de skapade och kommer att producera, i en första fas, en mockup i digitalt format (mp3 eller wav) för övervägande av RTP, som måste skickas senast den 31 oktober, 2021. Sedan kommer de att spela in den slutliga versionen för presentation på festivalen, vilket borde vara skickat senast 30 november 2021.

2.2. Gratis inlämning av låtar

2.2.1. RTP väljer de återstående fyra författarna genom gratis inlämning av låtar till tävling. Alla medborgare med medborgarskap kommer att kunna ansöka om dessa platser. Portugisiska eller bosatta i vårt land, oavsett om de har publicerat eller inte, inklusive, men utan att begränsa, den portugisiska som bor utanför Portugal, liksom medborgare i andra nationaliteter som är bosatta i Portugal.

2.2.2. Mottagandet och valet av dessa fyra låtar kommer att ske genom tillgängligheten av modeller till RTP. Nämnda modeller måste göras tillgängliga genom att skicka direkt ljudfil (mp3 eller wav) till festivaldacancao@rtp.pt, åtföljd av följande uppgifter om konkurrenten: fullständigt namn, nationalitet, bostad, födelsedatum och telefonnummer.

2.2.3. Tidsfristen för att skicka modellerna är 21 oktober 2021.

2.2.4. En jury speciellt skapad av RTP för ändamålet och som kommer att innehålla personligheter av erkänd merit inom musik, musikproduktion, radio och tv, vars komposition kommer att släppas senare, kommer att välja dessa fyra låtar vid deadline den 31 oktober 2021. Deltagare som skickade in dem kommer att bjudas in till skicka dem till tävlingen under de villkor som beskrivs ovan för de återstående låtar. Om de inte kan göra det eller inte vill göra det, RTP, in Konkret kommer juryn som nämns ovan att välja att bjuda in följande konkurrent (er) i ranking ranking, och så vidare.

2.2.5. E-postmeddelandet festivaldacancao@rtp.pt är också tillgängligt för frågor och frågor relaterade till tillgängligheten eller andra relaterade till skalmodeller.

3. Leverans av låtar

3.1. Som nämnts före modellerna av låtar fram till 31 oktober 2021 (i läget för gratis inlämning, enligt punkt Sista datum för leverans av modellerna är 21 oktober 2021).

3.2. Modellerna kan bestå av en röst och ett instrument eller röst med flera instrument. Det är endast avsett en enkel skiva som identifierar låtens kvalitet och av rösten.

3.3. Om någon författare / konkurrent skickar mer än en modell väljer RTP tema som kommer att tävlas på Festival da Canção 2022.

3.4. Vid leverans av mockupen av låten, namnen på författarna, liksom artist eller tolk, respektive biografier, sångtexten samt biografierna för författare till texter och musik. En telefonkontakt för ansvarar för fraktmockup.

3.5. De sista versionerna av de 20 låtarna beräknas senast den 30 november 2021 och kommer att bli det bestående av 3 stöd: fullversion (uppspelning med musik och röster), karaoke -version (instrumental uppspelning och körer) och instrumentversion (endast musik, inga röster). Leverans ska göras i digitalt format, med de tekniska specifikationerna som indikeras senare av RTP.

3.6. Låtarna i tävlingen måste ha en maximal varaktighet på 3 minuter och måste vara det obligatoriskt original och opublicerad, och får inte ha reproducerats och/eller kommersialiserats eller har uppmärksammats av allmänheten på något sätt, och RTP ansvarar för beslut om datumet för offentliggörandet.

3.7. Om det visar sig att det finns låtar som inte är original och/eller opublicerade, eller som har tidigare presenterats offentligt, utan att det påverkar en noggrann och noggrann analys. att göra i ämnet, det kommer alltid att vara upp till RTP, som promotor, arrangör och redaktionsansvarig för Festival da Canção 2022, fatta det slutliga beslutet som det anser lämpligt vilket i gränsen kan vara diskvalificering.

3.8. Texterna får inte innehålla politiska eller religiösa budskap, uppmuntra till våld från någon slags hat eller diskriminering. De kan inte heller innehålla märken reklam eller någon form av kommersiell överklagan.

3.9. Det är inte obligatoriskt att låtarna framförs på portugisiska.

3.10. Åldrarna för artisterna och andra scenelement (högst 6, inklusive tolk) får inte vara yngre än 16 år på dagen för den stora finalen i denna utgåva.

3.11. RTP kommer att utse en musikproducent som kommer att övervaka hela processen med att leverera låtar och uppfyller de tekniska krav som krävs av RTP. samma producent musikal kan ingripa i produktionen av låtarna, om författarna begär det /
konkurrenter eller om de inte är tillgängliga för att producera låten.

4. Presentation av sånger på festivalen

4.1. Varje tävlande kan inte ha mer än 6 element på scenen under presentationen av sång, oavsett om de är sångare, instrumentalister, körer, dansare eller andra artister.

4.2. Framförandet av låten på festivalen kommer att göras med en instrumental uppspelning, som kan finnas stödja röster / körer inspelade i det registret. Men huvudrösten, eller en annan röst av stöd som du vill dubba eller ersätta huvudrösten måste utföras live. Detta ogiltigförklarar inte närvaron av stödröster / körer som sjunger live under presentationen av sång i festivalen, inom gränserna för antalet tillåtna element, enligt vad som anges i punkt 4.1 .. RTP kommer att ansvara för det slutliga beslutet i alla frågor som uppstår med instrumentella uppspelningar och hur de levereras / spelas in.

4.3. Inga anslutna sceninstrument är tillåtna (kan användas som rekvisita).

4.4. Beslutet om den slutliga presentationsformen på scenen i varje låt är ansvaret
gästförfattare, i artikulation med RTP och dess tekniska team. Dock ärende om rekvisita, instrumentalister, körer, dansare eller andra behövs eller efterfrågas artister är gästförfattaren ansvarig, tillsammans med RTP, utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 4.2 ..

4.5. Alla etappelement i tävlingen måste vara 16 år eller äldre dagen för den stora finalen i denna upplaga.

4.6. Djur är inte tillåtna på scenen.

4.7. Det är upp till RTP, som promotor, arrangör och redaktionellt ansvarig för Festival da Canção, alla slutliga beslut, oavsett om de är konstnärliga, produktioner, tekniska eller på annat sätt som i detta sammanhang kommer att förtjäna ditt ingripande

5. Sångröstningen

5.1. Var och en av semifinalerna 1 och 2 kommer att ha 10 låtar i tävlingen, totalt 20 låtar. Av dessa, endast 10 kommer att kvalificera sig för Grand Final, det vill säga 5 av varje semifinal, alltså eliminerade ytterligare 5 i var och en av semifinalerna.

5.2. I båda semifinalerna kommer omröstningen att ske genom tv-röstning och genom omröstning av en jury består av personligheter kopplade till en värld av musik, underhållning och media, i en 50/50 viktning.

5.3. Jurymedlemmarna kan inte ha någon koppling av familjär karaktär eller annat som, hur som helst kan de objektivt sett befinna sig i en position att dra nytta av olagligt privilegierad och icke-offentlig information relaterad till tävlingen, inte heller om objektivt sett befinner sig i en position att olagligt manipulera med det eller av låtarna i tävlingen.

5.4. I semifinalen, resultatet av tv-omröstningen, vars rader kommer att öppnas efter presentation av låtarna i varje semifinal, kommer att hittas genom konvertering av samtal i poäng, det vill säga låten med det högsta antalet samtal kommer att ta emot 12 poäng, den med det näst högsta antalet samtal får 10 poäng, den med tredje högsta antalet samtal får 8 poäng. Från den fjärde mest röstade låten och upp till tionde får de respektive och i den ordningen 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

5.5. I semifinalen kommer resultatet av juryns omröstning att hittas genom att konvertera summan av röster i poäng, det vill säga låten med flest röster från jurymedlemmarna får 12 poäng, den med den näst högsta rösten får 10 poäng, den med den tredje högsta röstning får 8 poäng. Från den fjärde mest röstade låten till den tionde kommer de att få, respektive i denna ordning 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

5.6. Det slutliga resultatet av omröstningen i semifinalen blir sedan resultatet av summan av dessa två omröstning: tv-röstning och jury. De 5 låtarna med det högsta antalet poäng i varje semifinal kommer att gå vidare till finalen. Vid oavgjort om 5:e plats går låten du har vunnit till finalen. högsta poäng i juryn.

5.7. I finalen kommer omröstningen att ske genom tv-röstning och genom omröstning av en regional jury, bestående av representanter för de fem regionerna på fastlandet Portugal och de två autonoma regionerna (Madeira och Azorerna), med en viktning av 50/50.

5.8. Medlemmarna i den regionala juryn kan inte ha någon familjeförbindelse eller annan karaktär som, hur som helst kan de objektivt sett befinna sig i en position att dra nytta av olagligt privilegierad och icke-offentlig information relaterad till tävlingen, inte heller om objektivt sett befinner sig i en position att olagligt manipulera med det eller av låtarna i tävlingen.

5.9. I finalen, resultatet av tv-omröstningen, vars rader kommer att öppnas vid en tidpunkt som ska definieras av RTP efter valet av finalistlåtarna i båda semifinalerna, kommer att hittas genom att konvertera samtal till poäng, det vill säga låten med det högsta antalet samtal får 12 poäng, det med det näst högsta antalet samtal får 10 poäng, den med det tredje högsta antalet samtal får 8 poäng. från den fjärde den mest röstade låten och upp till den tionde, kommer att få respektive, i denna ordning, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

5.10. I finalen kommer resultatet av regionjuryns omröstning att hittas genom att omvandla summan av röster i poäng, det vill säga låten med flest röster från de olika regionala juryn kommer att få 12 poäng, den med näst högsta röst får 10 poäng, den med den tredje högsta röstning får 8 poäng. Från den fjärde mest röstade låten, upp till den tionde, kommer de att få, respektive i denna ordning 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

5.11. Resultatet av omröstningen i finalen blir då resultatet av summan av dessa två röster: tv-röstning och regional jury. Låten med flest poäng i denna summa kommer att vinna. Om av oavgjort om 1:a plats, låten med det högsta antalet samtal i tv-röstning.

6. Sångrättigheter

6.1. Med tanke på att från de 20 låtarna i tävlingen kommer en vinnare som kommer att representera RTP vid Eurovision Song Contest 2022 måste de 20 utvalda författarna garantera med andra författare, artister eller eventuella innehavare av låtarnas rättigheter till respektive övergång till RTP, och senare till EBU, för alla tv-sändningar och internet, samt sammanställning på CD och DVD, digital upplaga eller andra medel som finns eller som blir till. RTP tillhandahåller ett eget dokument i enlighet med texten som krävs av EBU för detta ändamål, som måste undertecknas och levereras senast den 30 november 2021, tillsammans med leveransen av de slutliga versionerna.

6.2. RTP kommer att ha alla rättigheter till de 20 låtarna i tävlingen (sändningsrättigheter, offentlig utställning, upplaga och distribution), över hela världen och obegränsad i tid, med undantag för respektive upphovsrätt. Varje möjlighet till utfärdande, offentlig utställning, redigering och distribution av de 20 låtarna i tävlingen utanför RTP: s område måste komma överens av samma.

6.3. De 20 utvalda författarna kommer att ansvara gentemot RTP för alla anspråk från författare, konstnärer, förlag eller någon person eller enhet, i förhållande till alla sändningar eller annan användning av låtarna som inte passar anges i de standarder som anges ovan.

7. Eurovision Song Contest 2022 / Eurovision Song Contest 2022 (ESC 2022)

7.1. Priset för den vinnande låten blir deltagande av artisten (erna) i ESC 2022, i Italien, med resor, boende och mat ingår. Priset för låtskrivande och för författarskapet till texterna till den vinnande låten är € 1500,00 (totalt).

7.2. Tolkaren / tolkarna av den vinnande låten, som Portugals representant vid ESC 2022, kommer att ha att ha tillgång till:

7.2.1. I veckan omedelbart efter Festival da Canção 2022, träffa RTP till detaljerad definition av ESC 2022: s deltagarstrategi, samt genomförande av en fotosession och eventuell inspelning av videoklipp, både för att främja bilden av låt på ESC 2022. Det kan fortfarande vara nödvändigt att spela in versionen av temat a uppträda vid ESC 2022, samt spela in en ny liveframförande av låten.

7.2.2. Under de följande veckorna ska du utföra ett definierat antal tester, liksom alla bevis på kläder och andra bildproblem som kan anses nödvändiga, i samråd med författaren.

7.2.3. Genom testplanen redan på platsen för ESC 2022, ge ett fönster för cirka två veckor innan finalen av evenemanget, som kommer att äga rum i Italien, i maj 2022.

7.3. Presentationsformen på scenen för den vinnande låten vid ESC 2022 sammanfaller kanske inte med presentationsformen på scenen av samma låt på Festival da Canção 2022. Det är upp till RTP
bestämma den slutliga formen för denna presentation i Eurovision, med avseende på rekvisita, instrumentalister, körer, dansare eller andra artister.

7.4. På grund av Covid-19-pandemin, deltagande i ESC 2022 genom fysisk resa till Italien kanske inte är möjligt. Men organisationen av Eurovision Song Contest 2022 har redan bekräftat att även under dessa omständigheter kommer anbudet att äga rum. Detaljerna för beredskapsplaner för evenemanget och olika scenarier kommer att avslöjas under processen klarering av den portugisiska sången.

7.5. Om du inte reser till Italien på grund av pandemin eller något annat fenomen som hindrar fri rörlighet för människor i det europeiska området, den vinnande sången och dess tolkar fortsätter att delta i ESC 2022 på uppdrag av RTP, oavsett hur det kan hända.

8. PERSONLIGA DATA

8.1. Personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av RTP i enlighet med den nya förordningen Data Protection General (RGPD).

8.2. Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt och obligatoriskt för behandlingens skull all dynamik i Festival da Canção 2022 och valet av vinnare.

8.3. Informationen som samlas in behandlas automatiskt, krypteras och hanteras med avancerade säkerhetsåtgärder. RTP garanterar deltagarnas säkerhet och konfidentialitet i behandlingen, garanterar, enligt villkoren i RGPD, utövandet av rätten att information, åtkomst, rättelse eller radering samt rätten till dataportabilitet, rätt att begränsa eller motsätta sig behandling av dina uppgifter.

8.4. För att utöva ovannämnda rättigheter bör deltagarna kontakta RTP genom följande kontakter:

Via e-post till: epd@rtp.pt

Via posten till:
Radio and Television of Portugal, S.A. (RTP)
Vård av dataskyddsombud
Avenida Marechal Gomes da Costa, nr 37, 1849-030 Lissabon

8.5. RTP överför inte personuppgifter till tredje part, utom i de fall då detta avslöjas krävs för att delta i Song Festival 2022 eller för att följa lagliga skyldigheter som RTP är föremål för. Överföringen av data till tredje part sker i enlighet med RGPD och inom gränserna för databehandlingsändamål.

9. SLUTBESTÄMMELSER

9.1. Förutom det som särskilt anges i siffrorna 1.6., 3.7. och 4.7., det är fortfarande upp till RTP, som promotor, arrangör och redaktionell chef för Festival da Canção 2022, förtydliga, bedöma och besluta om alla situationer som kan uppstå som inte är det som föreskrivs i denna förordning eller, om så är fallet, kan generera eventuella tolknings tvivel.

9.2. RTP kommer att fastställa vilka kriterier som ska tillämpas i alla situationer som inte uttryckligen föreskrivs i denna förordning, liksom den enda tolkningsmyndigheten i den, förbehåller sig rätten att fatta det slutliga beslutet om alla situationer som uppstår därifrån.

9.3. För ytterligare förtydliganden bör kontakter tas till e-mail: festivaldacancao@rtp.pt

9.4. Deltagande i Sångfestivalen 2022 förutsätter att dessa regler accepteras fullt ut.

Lissabon, september 2021

(Källa: Google Translates tolkning av 56º FESTIVAL DA CANÇÃO – REGULAMENTO – 2021-09-09)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se