Tävlingsregler för Pabandom Iš Naujo 2022

LRTSchlagerpinglan: LRT tar emot bidrag till Pabandom Iš Naujo 2022 från den 1:a oktober till den 25:e november, vilket ni kan läsa mer om här.

Det fullständiga regelverket (på litauiska) hittar ni hos lrt.lt medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt. (Grafik lånad från LRT.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


LITUANSK RADIO OCH TELEVISION

GODKÄND

Litauiska nationalradion och

Generaldirektör för TV

2021 Oktober på beställningsnr.

2022 SÅGKONKURRENCEN ”LETS FÖRSÖK IGEN! NATIONELL EUROVISION VAL ”REGLER

I. DEFINITIONER

1. TV -program “Låt oss försöka igen! Nationellt urval av Eurovision ” Tävlingen av nya låtar som anordnas av Litauens nationella radio och tv (nedan – Competition), vars syfte är att välja den bästa låten som kommer att representera Litauen på internationell nivå Eurovision Song Contest 2022 Maj. I Italien.

2. Anbudsgivare (nedan kallade anbudsgivare):

a. Performer / Performers – en person eller en grupp personer (kollektivt) från hela Litauen, fram till 2021 m. 25 november Efter att ha lämnat in en ansökan till tävlingsarrangören om att delta i tävlingen.
b. Författare – en person eller en grupp individer (kollektiv) fram till 2021. 31 december Konkurrens genom att skicka in till arrangören en ny 3-minuters ny som inte har släppts någonstans och inte har offentliggjorts
en låt vald och inkluderad i tävlingsprogrammet av tävlingsorganisatören.

3. Arrangören av tävlingen är Public Institution Lithuanian National Radio and Television (nedan kallad tävlingen) arrangör eller LRT), för vars räkning det godkänns på order av generaldirektören för LRT Eurovision arbetsgrupp.

II. KRAV FÖR ANBJUDANDE
a. FÖR PRESTATÖRER

4. Endast medborgare i Republiken Litauen (Tävlingsarrangören har rätt att fatta ett beslut som tillåter personer utan litauiskt medborgarskap att delta i tävlingen) som fram till 2021 25 november Skickade in en ansökan om att delta i tävlingen. Tävlande får delta som enskilda artister eller grupper. En anbudsgivare kan delta i anbudet med bara en sång (denna regel gäller även om det finns en sång av anbudsgivaren framförde solo och den andra med en grupp).

5. Alla giltiga Eurovision Song Contest är giltiga för tävlingen regler (ålder för artister från 16 år, högst 6 artister; artister till
inga djur (hundar, katter etc.) kan bäras / ledas på scenen; Artisten måste sjunga i tävlingen leva med levande musikaliskt stöd eller musikaliskt fonogram, men i ett musikaliskt fonogram andra röster för kan registreras, med undantag av:

a. Huvudröst (arna) för konstnären / artisterna;
b. Viktiga röster för.
c. alla andra röster som skulle påverka huvudrösterna och / eller försöka ändra huvudröst (er) och / eller onödigt gynnar huvudrösterna under en liveframträdande på scenen;

Om live -omröstningar är en del av föreställningen, på eller bakom scenen, kommer de att vara det blandat med det inspelade röstljudet (om sådant finns). Huvudspår / fonogrammet måste presenteras för arrangören av Internationella Eurovision Song Contest senast den fram till 2022 9 mars Arrangören av tävlingen har rätt att begära ändring av huvudmusikspåret / fonogram om han / hon inte uppfyller kraven i Internationella Eurovision Song Contest i gällande regler i tävlingen.

Till arrangören av tävlingen, om han skickar in det huvudsakliga musikspåret / fonogrammet utan supportrar röster kan det vara nödvändigt att ändra det så att det inkluderar gynnsamma röster om det är säkert omständigheter som påverkar tävlingens organisation (till exempel på grund av en pandemi begränsningar av resor, flyg, samt begränsningar av antalet personer som kan dyka upp på scenen nummer, etc.).

6. Entreprenören (erna) kan för anbudsgivaren tillsammans med ansökan ange vad han vill göra låt i tävlingen eller välj från listan över låtar som skickas till tävlingen.

7. Arrangören av tävlingen kommer att ta hänsyn till artistens önskan att framföra en specifik låt. Om Artisten har förvärvat ensamrätten att framföra en specifik låt, denna rättighet kvarstår tills han hoppar av tävlingen. För vidare användning av låten i tävlingen måste arrangören kontakta låtens författare, låten innehavaren av egendomsrätten eller insamlingsföreningen. Efter att ha tagit emot låtarna
författaren, innehavaren av låten eller den kollektiva administrationen av upphovsrätten med samtycke från föreningen kan låten framföras av andra deltagare i det nationella urvalet.

8. Anbudsgivare (utförare) förbinder sig att förse LRT med exklusiva tillgångar utan kostnad rättigheterna för artister som föreskrivs i artikel 53 i lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter i Republiken Litauen, till framförandet av en låt i tävlingen, dvs .: att sända och på annat sätt offentliggöra oinspelat (oinspelat) prestanda, rekord oregistrerad (oregistrerad) prestanda; återge en prestandarekord; göra en prestandarekord offentligt tillgängliga, via tråd eller trådlöst, för att distribuera inspelningen eller kopior därav sälja, leasa, låna ut eller på annat sätt överföra ägande eller kontroll, och importera och exportera dem. En sådan överföring av rättigheter är obligatorisk för anbudsarrangören att korrekt genomföra de antagna skyldigheterna och begränsar inte konstnärens rätt att få ersättning för utövandet av rättigheter. Denna artikel motsvarar sångerna i det internationella Eurovision Song Contest som organiserades av EBU anbudsbestämmelser.

9. Deltagare som har hoppat av tävlingen måste komma på begäran av arrangören av tävlingen Repetitioner av konsertkonserterna och deras sändningar och för att framföra icke-konkurrenskraftiga tävlingslåtar. Denna skyldighet gäller för utföraren fram till början av sändningen av tävlingsfinalen.

b. FÖR FÖRFATTARE

10. Litauiska eller utländska författare eller en grupp författare som har slutfört ansökan kan delta i tävlingen och lämnas i enlighet med bestämmelserna i det internationella Eurovision Song Contest som organiseras av EBU en låt, ett nytt musikstycke med texter som inte tar mer än 3 minuter, fram till 2021. 1 september inte släppt i något av de format som hittills är kända och har inte släppts någonstans offentligt och efter granskning Vald av arrangören för att delta i tävlingen.

11. Författaren, som har fyllt i tävlingsansökan och skickat in låten, är fullt ansvarig för låten författarskap och garanterar att låten inte överlämnas till ett annat lands Eurovision Song Contest i programmet.

12. När du skickar in ansökan och låten kan författaren ange artisten som har prioritet framföra författarens sång på grundval av. Arrangören av tävlingen kommer att ta hänsyn till författarens begäran om
Artisten, men förbehåller sig rätten att ensidigt bestämma vilken artist som ska framföra låten, och författaren, genom att lämna in en ansökan till anbudet, förbinder sig att inte göra invändningar mot en sådan tävling från anbudsarrangören beslut.

13. Om upphovsmannen eller innehavaren av de ekonomiska rättigheterna till låten har beviljat ensamrätten att utföra låten
för en viss artist, denna rättighet kvarstår tills artisten faller ur tävlingen. För resten av låten Arrangören av användningen av låten måste kontakta låtens författare, innehavaren av låtens äganderätt eller Copyright Collective Management Association. Vid mottagandet av författaren till låten, sångens egendom med samtycke från upphovsrättsinnehavaren eller insamlingsföreningen kan låten utförs av andra deltagare i det nationella urvalet. Om en sådan låt går till finalen i tävlingen, låtarna författaren, innehavaren av låten eller det samlande samhället håller med om att låten framförs av alla finalister.

14. Tävlingens deltagare (författare) förbinder sig att tillhandahålla LRT: s exklusiva egendom utan kostnad upphovsrätt enligt artikel 15 i lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter i Republiken Litauen, till sång, vol. dvs: spela en låt i vilken form som helst; släpp en låt; anpassad, arrangerad för iscensättning eller på annat sätt bearbeta låten; distribuera originalet eller kopiorna av en låt genom att sälja, hyra, låna ut eller genom annan överföring av ägande eller kontroll, samt genom import, export; offentlig uppvisning originalet eller kopiorna av låten; att utföra en sång offentligt på något sätt; sändning och annars göra låten offentlig, inklusive att göra den allmänt tillgänglig på datornätverk (uppkopplad). Sådan överföring av rättigheter är obligatorisk för korrekt genomförande av anbudsarrangören skyldigheter och begränsar inte författarens rätt att få ersättning för användningen av rättigheterna.

15. Uppdraget som organiserades av tävlingen fram till 2021. 30 november plockar från de medföljande låtarna minst 20 låtar som kommer att fortsätta att delta i tävlingsvalet. Tävlingsarrangör kommer att informera författarna till de utvalda låtarna om deltagande i tävlingen. Låtarna kommer också att meddelas i tävlingen på utvecklarens webbplats.

III. TÄVLINGENS ORGANISATION

16. LRT ska tilldela högst 1500,00 EUR till varje tävlande (sång), efter avdrag för skatter som fastställts i lagarna i Republiken Litauen, som endast får användas: tävlingslåtar för framställning av ett fonogram (1000,00 EUR efter avdrag för de skatter som fastställts genom lagarna i Republiken Litauen) och en etapp bildskapande (500 euro efter avdrag för skatter som fastställts i lagarna i Republiken Litauen). LRT reserver rätten att kontrollera användningen av det tilldelade beloppet, dvs. Anbudsgivare måste motivera kostnaderna
ändamålsenlighet. Vid behov kan LRT erbjuda deltagarna det önskade området och kvalificerade proffs och direkt betala för fonogramproduktion och scenbild skapandekostnader. Om tjänsterna tillhandahålls av en juridisk eller fysisk person som är momsregistrerad, Moms som tilldelas enligt lagarna i Republiken Litauen läggs till det tilldelade beloppet. Detta belopp för LRT kan inte vara används som royalty till låtskrivare.

17. Tävlingen består av 3 (tre) kvalificeringar, 2 (två) semifinaler och en final. Arrangören av tävlingen förbinder sig att informera deltagaren om tiden för prestation i tävlingen till det telefonnummer som anges i ansökan senast 2 (två) kalenderdagar innan
Spela in / sända konserten i tävlingens urvalsrunda eller finalen där deltagaren kommer att visas.

18. Tävlingsurval, semifinaler och finaler och Tävlingens vinnarkonsert plats och tid för repetitioner och konserter bestäms av tävlingsarrangören.

19. Deltagarna måste delta i repetitionerna och inspelningarna av konserterna i tävlingsurvalen. Artister som tar sig till finalen måste närvara vid en repetition för tävlingens sista konsert och direktsändning ska arrangören informera deltagarna om sin tid i enlighet med artikel 17 i reglerna i enlighet med förfarandet i

20. Om konstnären / artisterna inte kommer fram till tävlingens urvalsrundor och finaler i tid konsertrepetitioner, inspelningar eller sändningar och ger ingen giltig anledning (sjukdom (det faktum att medicinsk expert utsedd av LRT), förlust av en anhörig, etc.), LRT har rätt att utesluta artisten från tävlingen och ålägga böter på 2000 euro. Om utföraren – anbud vinnaren, av vilken anledning som helst, vägrar att delta i det internationella Eurovision Song Contest, som kommer att äga rum 2022. Maj. I Italien, eller vägrar att framföra en låt vid det internationella Eurovision Song Contest sångtävling har LRT rätt att kräva att artisten – vinnaren av tävlingen betalar LRT Böter på 5000 euro och för att kompensera LRT för alla förluster som uppstår till följd av sådan vårdslöshet, inklusive, men inte begränsat till böterna som LRT kommer att få betala för det internationella Eurovision Song Contest för att en företrädare för en medlemsstat vägrar att framföra en musiklåt på en internationell Eurovision Song Contest, Performer – Vinnare av tävlingen och Internationella Eurovision Song Contest resekostnader till och från Italien för personer som följer tävlingen och boende i Italien, Artist – utgifterna för affärsresa för LRT -medarbetaren som följer med vinnaren av tävlingen (för den anställde LRT betalade dagpenningar, arbetstagares resor, boende, reseförsäkring, annat faktiskt Kostnader för en LRT -anställd på en affärsresa). Om spelaren – vinnaren av tävlingen spelar ingen roll skälen för att vägra delta i den internationella Eurovision Song Contest 2022; Maj. I Italien kommer beslutet om vilken av finalisterna i tävlingen att ske vid anbudet ska antas av kommissionen. Vinnaren av urvalet kommer att gå till den internationella “Eurovision” -tävlingen, som förväntas 2022 Maj. I Italien förstår och håller med om att utan kunskap och medgivande från LRT får inte ingå några kontrakt med andra medier och sponsorer och anta reklam eller andra skyldigheter som strider mot bestämmelserna och intressena för LRT.

21. Utövaren kan dra tillbaka den inlämnade ansökan om tävlingen utan ekonomiska konsekvenser fram till 2021. 21 december

22. De sista datumen för inspelningar och sändningar av konserterna kommer att finnas på LRT -tv publiceras efter att ha valt alla deltagare och låtar i urvalet.

23. Deltagare som har tagit 1-5 platser i urvalet förbinder sig att delta i tävlingens vinnare supportkonsert.

24. Artister som inte deltar i repetitionen och / eller sändningen av tävlingens sista konsert förlorar rätten att utses till vinnare av tävlingen, oavsett orsakerna till deras frånvaro.

25. Arrangören av tävlingen har rätt, men inte skyldighet, att ge den fallne utövaren möjlighet att återvända till tävlingen.

IV. RÖSTNING OCH FÖRDELNING AV RÖSTRESURSER

26. Omröstningen sker i två rader – publikröstning och kommissionsröstning.

27. Publikröstning börjar med det första programmet. Under varje konsert, åskådare rösta genom att ringa eller skicka ett SMS via instruktionerna som anges av tävlingsarrangören telefonnummer till de artister som dök upp på konserten. Artist med flest röster får 12 poäng, 2: a plats – 10 poäng, 3: e plats – 8 poäng, 4: e plats – 7 poäng, 5: e plats – 6 poäng, 6: e plats – 5 poäng, 7: e plats – 4 poäng, 8: e plats – 3 poäng, 9: e plats – 2 poäng, 10: e plats – 1 poäng. Publikröstning resultaten publiceras först i slutet av programmet.

28. Omröstning av kommissionen – från och med det första programmet. Under varje konsert kommissionen röstar på alla artister som medverkade i konserten. Kommissionärernas uppträdanden kommenterar inte och inte heller rösterna från varje ledamot i kommissionen offentliggörs. Konsert resultatet av kommissionens omröstning meddelas i slutet av året, till exempel: Artisten med flest röster får 12 poäng och tar 1: a plats, 2: a plats – 10 poäng, 3: e plats – 8 poäng, 4: e plats – 7 poäng, 5: e plats – 6 poäng, 6: e plats – 5 poäng, 7: e plats – 4 poäng, 8: e plats – 3 poäng, 9: e plats – 2 poäng, 10: e plats – 1 poäng. Kommissionärer kan inte tilldela artister / låtar samma poäng.

29. Hela omröstningen av anbudet ska övervakas av revisionsföretaget.

30. Sammanfattning av åskådarna som avses i punkt 27 och omröstning av kommission som avses i punkt 28 resultat, vinnaren av tävlingen meddelas, tävlingen lämnas av den utövande med lägst poäng. Om i kvalificeringsfasen samlar artisterna samma antal röster för att vinna konserten konstnären som har samlat fler röster från kommissionen tillkännages.

31. Om tävlingsarrangören har rimliga misstankar om att publikröstningen genomförs orättvist, jag. y. använda datorprogram, rösta från nummer som inte tilldelas till en specifik konsument genom att rösta på ett organiserat sätt osv. dvs. anbudsgivaren har rätt att avbryta sådan
resultatet av omröstningen och att utesluta deltagaren och / eller låten som röstades från tävlingen på ett orättvist sätt.

32. Den del av medlen som samlas in från publikens samtal och korta SMS, som tillhör arrangören, ägnar sig åt att förbereda vinnaren av tävlingen för att representera Litauen i de internationella “Eurovision” -låtarna i tävlingen som kommer att hållas 2022. Maj. I Italien.

V. SKYDD AV PERSONDATA

33. Följande personuppgifter om författaren och artisterna samlas in under LRT -tävlingen:

33.1. namn och efternamn på författaren och artisten;
33.2. födelseår;
33.3. födelseort,
33.4. biografiska data;
33,5. en kopia av ett pass eller identitetskort;
33,6. bild av en person;
33.7. telefonnummer;
33,8. signatur.

34. Personuppgifterna för författaren och artisterna som anges i punkt 33 i reglerna ska behandlas på bästa möjliga sätt i syfte att välja låtar som ska representera Litauen i den internationella “Eurovision” -tävlingen.

35. Personuppgifter som anges i punkt 33 i reglerna samlas in och behandlas med samtycke (Artikel 6.1 b i förordningen), liksom för genomförandet av ett kontrakt som datapartn är part i enhet eller att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås
(Artikel 6.1 b bi förordningen).

36. Den registrerade ska tillhandahålla dessa uppgifter vid tidpunkten för kontraktets ingående (innan de ingås kontrakt) eller under kontraktets genomförande.

37. Förväntade lagringsvillkor och radering av personuppgifter:

37.1. Datalagringsperiod – Tävlingsperiod och 6 månader efter
slutet av det internationella Eurovision Song Contest och sedan automatiskt förstört);

38. Personuppgifter för registrerade kan lämnas till följande mottagare:

38.1. arrangören av det internationella Eurovision Song Contest.

39. Följande ska gälla för genomförandet av den registrerades rättigheter och behandlingen av personuppgifter organisatoriska och tekniska arrangemang anges i sekretesspolicyn.

VI. ANSVAR

40. Ingen publicering av information om en deltagare om relevant information har lämnats av honom själv deltagaren eller den person som är bemyndigad att representera honom får inte betraktas som en persons privatliv brott mot okränkbarhet. Deltagarens inträde till inspelningen eller sändningen av tävlingskonserten är erkänns som hans samtycke till offentliggörandet av LRT som lämnats av deltagaren om hans / hennes privatliv information, såvida inte deltagaren i ansökan anger vilken information som lämnas som privat livet kan inte offentliggöras.

41. LRT ansvarar inte för intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter och (eller) andra rättigheter som begås deltagare under 2022. den internationella Eurovision Song Contest i Italien.

42. Om en utländsk författares sång (sång) vinner tävlingen ansvarar LRT inte för låtens författare avresa / vistelse / återkomst till / från Internationella Eurovision Song Contest (s).

43. LRT är inte ansvarig för heder och värdighet för en person som inte motsvarar verkligheten och förnedrar eller den juridiska personens affärs rykte, om den sprider sådan information deltagarna.

44. Alla tvister, anspråk och / eller handlingar för brott mot dessa regler begångna av deltagarna bestäms av deltagarna själva, utan att inkludera LRT. Om domstolen är lämplig svaranden i ärenden om dessa överträdelser erkänns av LRT, och LRT stämmer i domstol på samma sätt som i något av dess andra fall har LRT rätt till fullt skadestånd i fråga i fråga tvister, ersättning (inklusive tjänster från en advokat) från deltagaren.

45. Deltagarna ska vara fullt ansvariga för alla andra olagliga handlingar som de begått allmän ordning, minderåriges intressen, andra som skyddas av rättsakter från Republiken Litauen lagliga varor.

46. ​​Deltagarna är föremål för extremt höga etiska och moraliska normer. Alla anbudsgivare (- (i) uppförande eller offentliga uttalanden som direkt och / eller indirekt kan stödja och / eller uppmuntra hat och diskriminering, kränker grundläggande mänskliga rättigheter eller upprätthåller mänskliga rättigheter politik eller regim är oförenlig med den internationella Eurovision Song Contest värderingar och deltagarnas / deltagarnas deltagande i den nationella urvalstävlingen.

47. Deltagarna, efter att ha begått en respektive överträdelse av dessa regler, förbinder sig att kompensera för en sådan överträdelse förluster som LRT ådrar sig för överträdelsen och, beroende på överträdelsens allvar, kan vara uteslutna från anbudet och / eller kan bli föremål för en engångsbot på 2000 EUR.

48. LRT och anbudsgivarna ska ansvara för ett korrekt genomförande av dessa regler.

49. LRT förbehåller sig rätten att vid behov ändra dessa regler.

50. De exakta datumen och platsen för den internationella Eurovision Song Contest kommer att meddelas senare.

(Källa: Google Translates tolkning av Eurovizijos 2022 Atrankos Taisykles – 2021-10-02)


                 

                 

     





Musik bloggar Blogglista.se