Tävlingsregler för Supernova 2023

SupernovaSchlagerpinglan: LTV tar emot bidrag till Supernova 2023 från den 22:a september till den 1:a december, vilket ni kan läsa mer om här.

(Grafik lånad från supernova.lsm.lv.)

Det fullständiga regelverket (på lettiska) hittar ni hos supernova.lsm.lv medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt.

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2023

Regler för VSIA “Latvijas Televīzija”.
Om att söka till lettisk TV för tävlingen av författare och artister “Supernova 2023”

Generella regler

1.1. Dessa regler (hädanefter – bestämmelserna) bestämmer förfarandet för att ansöka sånger och artister eller deltagare till sångtävlingen “Supernova 2023” (hädanefter – tävlingen) som anordnas av staten SIA “Latvijas Televīzija” (nedan – LTV).

1.2. Enligt dessa regler är artisten medborgare i Lettland som är minst 16 år gammal eller icke-medborgare i Lettland (med status som icke-medborgare) vars permanenta hemvist är Republiken Lettland, en solist, en duett av sådana personer, eller en sammanslutning (grupp) av flera personer upp till 6 personer. För att delta i tävlingen måste entreprenören vara 16 år gammal senast den 1 december 2022.

1.3. Medborgare i Lettland och icke-medborgare i Lettland som permanent bor utanför Republiken Lettlands gränser kan delta i tävlingen som artister.

1.4. Upphovsmannen, i den mening som avses i dessa bestämmelser, är en person eller grupp av personer som har fyllt minst 16 år. För att delta i tävlingen måste författaren vara 16 år senast den 1 december 2022.

1.5. Utländska medborgare kan delta i tävlingen som författare av sångtexter eller musik, eller fonogramproducenter (deltagande – 33,33%).

1.6. För att intyga den procentuella uppdelningen av upphovsrätt och närstående rättigheter i låten, är deltagarna skyldiga att lämna in sådan certifiering till tävlingsarrangörerna senast den 1 december 2022.

1.7. Producenten, enligt dessa regler, är producenten av sången, som samtidigt kan ha deltagit i skapandet av sången som författare till arrangemanget av sången. För att delta i tävlingen måste producenten vara 16 år gammal senast den 1 december 2022.

1.8. Deltagare, i den mening som avses i dessa regler, är föreningen, projektet eller laget av artist(er), författare(r) och producent(er), som tillsammans deltar i tävlingen med en låt.

1.9. En låt i den mening som avses i dessa regler är ett musikaliskt verk skapat av författaren(erna), artisten(erna), författaren till arrangemanget, som också kan vara producenten(erna) av låten eller deras kollektiv, den högsta tillåtna längden av dess mekaniska fonogram är 3 minuter, det har inte publicerats på några allmänt tillgängliga plattformar eller spelats (inklusive liveframträdande) vid offentliga evenemang före 1 september 2022.

1.10. En färdig version av låten (arrangemang) måste lämnas in till tävlingen. Om deltagaren med den specifika låten går in i nästa omgång och vill göra ändringar i arrangemanget, mixen, mastern av låten, måste de avtalas separat med LTV.

1.11. För deltagande i Tävlingen ingår artisten, författaren och producenten ett avtal med Television (deltagaravtal).

1.12. Enligt reglerna i denna tävling ger deltagaren/låtförfattaren LTV den obegränsade rätten att använda den inskickade låten utan begränsningar av tid, typ av användning, territorium eller placeringsplattform, så länge det inte strider mot bestämmelserna i lagarna i republiken Lettland.

1.13. Upphovsmän till låtar är ansvariga för att inte ingå avtal med tredje part, vilket kan utgöra ett hinder för att bevilja rättigheter till LTV. Kollektiva förvaltningsorganisationer anses inte vara tredje parter inom ramen för denna punkt.

2. Kriterier för utvärdering av tävlingslåtar och deltagare

2.1. Låtar och deltagares deltagande i livesändningen av tävlingen bestäms av en jury vald av LTV. LTV-jurymedlemmar väljs utifrån deras erfarenhet och prestationer i branschen.

2.2. Juryn utvärderar sång- och deltagaransökningarna enligt sitt professionella gottfinnande, med beaktande av följande kriterier:

2.2.1. Låtstruktur – originalitet, arrangemang, budskap, överensstämmelse med moderna marknadstrender;

2.2.2. Låten och deltagarens möjligheter och potential att konkurrera på den internationella popmusikmarknaden;

2.2.3. Artistens sångförmåga och personlighet;

2.2.4. Tidigare prestationer i branschen eller potential för framtida prestationer och existens på den verkliga marknaden.

2.3. I januari 2023 kommer LTV att publicera namnen på de bidrag som valts ut av juryn och deltagit i nästa omgång, inklusive låtförfattare.

3. Deltagarnas ansökningsförfarande

3.1. Från den 22 september 2022 kl. 10.00 till den 1 december 2022 kl. 23.59 kommer deltagaransökan att ske på “Supernova 2023”-projektets webbplats https://supernova.lsm.lv, ansökan kommer att accepteras om frågeformuläret är ifyllt.

3.2. När du fyller i ansökningsformuläret och bifogar bilder kan de skickas in med filem.lv eller annan datalagringsplattformslänk, som är giltig till 31.12.2022.

Totalt 4 bilder ska skickas in: 2 porträtt (ett – horisontellt, det andra – vertikalt), 2 helfoton (ett – horisontellt, det andra – vertikalt) i hög upplösning (minst 2 MB). En neutral/monokrom bakgrund rekommenderas.

3.3. Deltagaren samtycker till användningen av de inskickade bilderna i marknadsförings- och kommunikationssyfte inom projektet “Supernova 2023” (t.ex. för visitkort på sociala medier).

3.4. LTV har rätt att ändra bestämmelserna baserat på och/eller på grund av:

3.4.1. LTV-programplanering och/eller ekonomiska möjligheter, eller andra administrativa eller administrativa-rättsliga villkor;

3.4.2. Force majeure omständigheter.

4. Procedur för att fastställa vinnaren

4.1. Finalen i tävlingen “Supernova 2023” kommer att äga rum i februari 2023;

4.2. Förfarandet för att fastställa vinnaren kommer att publiceras i en separat förordning i januari 2023.

5. Utmärkelse

5.1. Deltagaren som vinner Tävlingen får möjlighet att delta i “Eurovision Song Contest 2023” som pris, för vilket Deltagaren och LTV ingår ett separat avtal;

5.2. Om Deltagaren inte undertecknar ett samarbetsavtal för deltagande i den internationella tävlingen inom två arbetsdagar efter “Supernova 2023”-finalen, har LTV rätt att sluta ett kontrakt med nästa platsvinnare efter tävlingsarrangörens gottfinnande.

6. Övriga bestämmelser

6.1. Genom att ladda upp/skicka in en låt till Supernova 2023-tävlingen godkänner du tävlingsreglerna.

6.2. För att delta i Supernova 2023-TV-valen, med hänsyn till de lagar och förordningar som gäller vid den tidpunkten, kan deltagaren behöva uppvisa ett interoperabelt Covid-19-certifikat.

6.3. Vid frågor, kontakta via mail: supernova@ltv.lv.

6.4. Television förbehåller sig rätten att bjuda in artister/författare att delta i Supernova 2023.
(Källa: Google Translates tolkning av Balsoshanas nolikums – 2022-09-23)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se