Tävlingsregler för Dansk Melodi Grand Prix 2022

DMGPSchlagerpinglan: Danmarks TV-bolag DR tar emot bidrag till DMGP 2022 fram till den 29:e oktober, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av regelverket). Här nedan ser ni de fullständiga reglerna (ordagrant återberättade från DR).


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


Regler for deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix 2022

Dansk Melodi Grand Prix 2022 afholdes den 5. marts. Læs reglerne for deltagelse i konkurrencen og indsend din sang inden 29. oktober 2021.

Det er ambitionen, at Dansk Melodi Grand Prix skal være Danmarks største musikfest og en fejring af dansk musik- og sangskrivningskunst, hvor sangene repræsenterer kvaliteten og bredden på den danske musikscene. Og det er et håb, at vindersangen på grund af sin høje kvalitet har potentiale til at repræsentere dansk musik og dansk kultur på fornemste vis ved Eurovision Song Contest.

1. Dansk Melodi Grand Prix 2022 er en dansk national musik konkurrence, hvor 8 sange deltager i et tv-show afholdt på en location et sted i Danmark lørdag den 05. marts 2022. Et redaktionelt fagligt bedømmelsesudvalg nedsat af DR, udvælger sange blandt indsendte bidrag og bidrag via en særskilt dialog med den danske musikbranche. Alle bidrag skal leveres som studiedemo af høj kvalitet. Det vindende bidrag skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest 2022 (ESC 2022).

2. Enten komponist, tekstforfatter – eller fremførende kunstner skal være dansk statsborger eller have en tilsvarende stærk tilknytning til Danmark. (Bopæl i Danmark i en længere årrække, gift eller i parforhold med en dansker eller lignende). Danskere bosiddende på Færøerne og Grønland, som er tilmeldt folkeregistret dér, kan ligeledes deltage i konkurrencen. I tvivlstilfælde træffer DR endelig beslutning om deltagelse. Denne beslutning kan ikke ankes.

3. De originale kompositioner, som vælges til at være med i konkurrencen (musik/tekst/demoindspilning – herefter kaldet ”Sangen”) skal have en varighed på maksimalt 3 minutter. Sangene må ikke på nogen måde have været fremført, publiceret eller solgt uden DR’s udtrykkelige samtykke. Ved fremførelse, publicering og salg forstås, at sangen ikke må:

• have været spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter, samt

• ikke må have været offentligt tilgængelig på netsider (f.eks. Youtube / Soundcloud /Spotify m.fl.), eller

solgt via fysiske eller digitale forretninger.

Hvis sangen har været offentliggjort tidligere, skal DR med det samme gøres opmærksom på dette, og DR træffer afgørelse, om sangen kan deltage i konkurrencen.

Overholdes ovennævnte ikke, kan DR når som helst vælge at diskvalificere den udvalgte sang, såfremt DR skønner, at sangen overtræder EBU’s regelsæt for ESC 2022 eller har opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til de øvrige sange.

4. Komponister og tekstforfattere kan deltage med flere bidrag.

5. Sangen fremføres på valgfrit sprog ved Dansk Melodi Grand Prix 2022. Vindersangen fremføres på valgfrit sprog ved henholdsvis ESC semifinaler og finale 2022. Sprog vælges sammen med DR. Teksten må ikke indeholde kompromitterende politiske budskaber, bandeord eller anden uacceptabel sprogbrug. Ingen kommercielle budskaber af nogen art er tilladt.

6. Sange kan indsendes elektronisk her og skal leveres som studiedemo af høj kvalitet. Sange, der uploades inden 29. oktober 2021, kl. 12.00, vil blive lyttet igennem med sigte på en evt. deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix 2022. DR opfordrer desuden særskilt den danske musikbranche til at bidrage med sange til Dansk Melodi Grand Prix 2022.

7. Alle sange der opfylder konkurrencens kriterier vil blive gennemlyttet af et redaktionelt fagligt bedømmelsesudvalg, der er nedsat af DR. Resultatet kan ikke ankes.

8. Når sangene, der skal deltage i Dansk Melodi Grand Prix 2022, er endeligt udvalgt, kontakter DR ophavspersonerne til de udvalgte sange, og det vil siden blive offentliggjort på dr.dk/grandprix, at sangene til Dansk Melodi Grand Prix 2022 er fundet.

9. De udvalgte sanges titler, komponisternes og tekstforfatternes navne samt solister mv. offentliggøres af DR i en pressemeddelelse eller på et pressemøde, når alle ophavspersoner er kontaktet og bindende aftaler er indgået.

Indtil dette sker, holdes udvælgelsen hemmelig og alle parter komponist/tekstforfatter/solist(er)/andre medvirkende/managers/andre repræsentanter er underlagt fortrolighed. Parterne er tillige forpligtet til at iagttage fortrolighed med alle andre fortrolige forhold hos DR, herunder forretningshemmeligheder, og i øvrigt alle forhold af forretningsmæssig og produktionsmæssig karakter, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix 2022.

10. Ved Eurovision Song Contest 2022 skal sangene fremføres som singback, og her skal alle vokaler være 100 procent live. Kor på backing track kan i visse tilfælde aftales nærmere med DR.

11. Der må højst være seks personer på scenen ved fremførelse af sangen ved ESC.

12. Medvirkende skal være fyldt 16 år på udsendelsesdagen, som er den 5. marts 2022.

13. Komponisters, tekstforfatteres eller solisters eksisterende aftaler med pladeselskaber og managements eller andre samarbejdspartnere er DR uvedkommende, og vil ikke blive tillagt betydning ved afviklingen af konkurrence og tv-show. Således skal såvel komponist(er), tekstforfatter(e), solister og øvrige medvirkende samt evt. pladeselskaber, managements eller andre samarbejdspartnere acceptere EBU’s betingelser og regler.

14. Komponister, tekstforfattere og solister, der deltager i Dansk Melodi Grand Prix 2022 forpligter sig til at medvirke på en samlet Melodi Grand Prix 2022-udgivelse. Det danske bidrag ved Eurovision Song Contest 2022 er forpligtet til at medvirke på en ESC 2022 compilation fysisk eller digitalt, der udgives af et af EBU valgt pladeselskab.

15. Udgivelse af sangene fra Dansk Melodi Grand Prix 2022 udgives efter nærmere aftale mellem DR og de relevante parter.

16. DR træffer den endelige afgørelse om produktion af tv-showet og sangenes fremførelse. Det gælder områder som instrumentering, rekvisitter til scenen, kameragang, lyssætning, koreografi, grafik, monitor, PA- og tv-lyd, kostumer, styling mv.

Al markedsføring, pressearbejde og SOME aktiviteter skal godkendes og koordineres af DR.

17. Personlig sponsorering af solister fx i form af tøj, smykker, kostumer mv. er ikke tilladt.

18. Ved deltagelse i Eurovision Song Contest 2022 skal det danske bidrag acceptere EBU’s til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

19. Betegnelserne “DANSK MELODI GRAND PRIX” eller “EUROVISION SONG CONTEST” må ikke anvendes i markedsføringstiltag af nogen art, på CD- og DVD-covers, digitale udgivelser eller anden form for reproduktion uden forudgående skriftlig aftale med DR og/eller EBU.

20. DR og EBU har ret til offentligt at fremføre, indspille og udsende det danske vindernummer, såvel i Eurovision Song Contest 2022, i optaktsprogrammer før og efter Eurovision Song Contest 2022, samt over internettet m.v. – alt i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og regler besluttet af EBU.

21. Hvis komponist, tekstforfatter, solist, øvrige medvirkende, managers eller andre repræsentanter bryder nogle af ovenstående regler, forbeholder DR sig ret til at udelukke en sang eller solisten(erne), samt derved helt eller delvist at undlade at udbetale honorarer eller erstatning i nogen form. Tidligere udbetalte honorarer mv. kan kræves tilbagebetalt.

22. I tilfælde af brud på reglerne om publicering og konkurrencen, forårsaget af en komponist, tekstforfatter, solist eller anden medvirkende, managers eller andre repræsentanter, er denne person alene ansvarlig og forpligtet til at holde DR skadesløs for ethvert rejst krav i den anledning. DR påtager sig intet ansvar, ligesom DR forbeholder sig retten til at udelukke personen fra videre deltagelse.

23. I dagene efter afholdelse af Dansk Melodi Grand Prix 2022 skal vinderen være til rådighed for diverse pressearbejde. Derudover skal vinderen afsætte tid til forberedelse til deltagelsen i ESC 2022 og straks træde ind i en række nødvendige samarbejdsaftaler efter nærmere aftale med DR.

Nærmere detaljer vil fremgå og træde i kraft ved indgåelse af henholdsvis komponist- og solistaftaler senere i en evt. aftaleproces omkring deltagelsen.

24. Ingen DR-medarbejdere eller medlemmer af deres husstand kan deltage i Dansk Melodi Grand Prix 2022, medmindre der er givet særskilt dispensation. I tvivlstilfælde kan undertegnede kontaktes.

25. Konkurrencedeltagerne garanterer ved accept på tilmeldingen, jvf. pkt. 6, at man følger ovenstående regler.

26. Disse regler er fastsat af DR, som forbeholder sig ret til at ændre reglerne og/eller træffe beslutninger om reglernes nærmere tilpasning og fortolkning.

Indsend din sang til Dansk Melodi Grand Prix 2022 her

(Källa: DR 2021-08-27 – Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Ritzau Scanpix)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se