Tävlingsregler för Festival da Canção 2023

RTPSchlagerpinglan: Portugals TV-bolag RTP tar emot bidrag till Festival da Canção 2023 mellan den 2:a september och 21:a oktober, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av regelverket).

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från RTP.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2023


SÅNGFESTIVAL 2023
57:e SÅNGFESTIVALEN
FÖRORDNING

1. Festivalen

1.1. RTP kommer att hålla, i februari och mars 2023, den 57:e upplagan av Festival da Song (Song Festival 2023), för att bestämma låten som kommer att representera oss den 67:e Eurovision Song Contest 2023 / ESC 2023), som kommer att äga rum i Storbritannien i maj 2023.
1.2. Festival da Canção 2023 kommer att bestå av två semifinaler och en storfinal, alla de utförs på det nationella territoriet (på plats/platser som ska utses).
1.3. 20 låtar som väljs ut enligt följande nummer kommer att ställas upp för tävling.
1.4. I var och en av semifinalerna kommer 10 låtar att tävlas, varav 6 kommer att väljas ut för Grand Final, alltså 12 finalistlåtar.
1.5. Den vinnande låten i den stora finalen kommer att representera RTP/Portugal vid ESC 2023.
1.6. Eventuella tvivel, meningsskiljaktigheter och/eller konflikter som uppstår från förutsedda eller utelämnade situationer i denna förordning kommer att noggrant analyseras av RTP och det kommer alltid att vara upp till dig, som främjande enhet, det slutliga beslutet.

2. Urvalet av låtar

2.1. RTP-inbjudningar till författare
2.1.1. RTP bjuder in 16 författare från olika musikaliska områden till, solo eller tillsammans med andra författare av texter och musik, för att presentera en original och opublicerad låt, med maximal längd på 3 minuter.
2.1.2. Författarna som nämns i föregående nummer måste också välja tolk(er) för tema som skapade och kommer att producera, i en första fas, en modell i digitalt format (mp3 eller wav) för uppskattning av RTP, som måste skickas senast den 31 oktober, 2022. Efteråt kommer de att spela in den slutliga versionen för presentation på Festivalen, vilket borde vara skickat senast den 30 november 2022.
2.2. Frivilligt inlämnande av låtar till tävlingen
2.2.1. RTP kommer att välja de återstående 4 författarna genom frivillig inlämning av låtar original och opublicerad till tävlingen. Alla medborgare i portugisisk nationalitet eller bosatta i vårt land, oavsett om de har arbete eller inte publiceras, inklusive, men inte begränsat till, portugisiska som bor utanför Portugal, samt som medborgare av andra nationaliteter bosatta i Portugal.
2.2.2. Mottagandet och valet av dessa fyra låtar kommer att utföras genom att tillhandahålla av mockups till RTP. Dessa modeller måste göras tillgängliga genom att skicka direkt ljudfil (mp3 eller wav) till e-posten festivaldacancao@rtp.pt, åtföljs av följande uppgifter om den tävlande: fullständigt namn, nationalitet, bostad, födelsedatum och telefonnummer.
2.2.3. Deadline för inlämning av modeller är den 21 oktober 2022.
2.2.4. En jury speciellt skapad av RTP för detta ändamål och som kommer att innehålla personligheter från erkända meriter inom musik, musikproduktion, radio och tv, kommer att välja dessa fyra låtar senast den 31 oktober 2022. Tävlande som inlämnade kommer att uppmanas att skicka in dem till tävlingen under de villkor som beskrivs tidigare för de återstående låtarna, det vill säga de kommer att spela in den slutliga versionen för presentation på festivalen, som ska skickas senast den 30 november 2022. Om de inte kan göra det eller inte vill göra det, RTP, specifikt, juryn som nämns ovan, kommer att välja att bjuda in följande tävlande i rankingen av klassificering och så vidare.
2.2.5. Mejlet festivaldacancao@rtp.pt finns fortfarande tillgängligt för frågor och frågor relaterade till tillgänglighet eller något annat relaterat till mockups.

3. Leveransen av sånger

3.1. Som nämnts, före leverans av de slutliga versionerna, mockups av låtar fram till 31 oktober 2022 (i form av frivillig inlämning av låtar, enligt föregående punkt är deadline för leverans av modellerna den 21 oktober 2022).
3.2. Modellerna kan bestå av en röst och ett instrument eller röst med flera instrument. Det är endast avsett som en enkel skiva som identifierar låtens kvalitet och av rösten.
3.3. Om någon författare/konkurrent skickar mer än en modell kommer RTP att ansvara för att välja tema som kommer att tävlas på Festival da Canção 2023. Dock inte mer än än 3 teman per författare/tävlande.
3.4. Vid leverans av låtmockupen, namnen på författare, nationalitet, hemvist, födelsedatum, samt tolken eller tolkarna, samt brevet för den låt. En telefonkontakt till den som ansvarar för försändelsen ska också skickas. mockup.
3.5. De slutgiltiga versionerna av de 20 låtarna måste levereras senast den 30 november 2022 och kommer att bestående av 3 stöd: full version (uppspelning med musik och röster), karaokeversion
(instrumental uppspelning och körer) och instrumental version (endast musik, inga röster). Leveransen måste göras i digitalt format, med de tekniska specifikationer som anges senare av RTP.
3.6. Tävlingslåtarna måste ha en längd på högst 3 minuter och måste vara det måste vara original och opublicerad och får inte ha reproducerats och/eller kommersialiserats eller har gjorts till allmänhetens kännedom på något sätt, och RTP ansvarar för beslut om datum för offentliggörande.
3.7. Om det visar sig att det finns låtar som inte är original och/eller opublicerade, eller som har tidigare presenterats offentligt, utan att det påverkar en noggrann och rigorös analys vad du gör i ämnet kommer det alltid vara upp till RTP, som promotor, arrangör och redaktionell ansvarig för Festival da Canção 2023, fatta det slutgiltiga beslutet som den anser lämpligt vilket i gränsen kan vara diskvalifikation.
3.8. Texterna får inte innehålla politiska eller religiösa budskap, uppvigla till våld i någon typ eller någon typ av hat eller diskriminering, eller innehåller olämpligt språk. Du kan inte, på samma sätt innehålla varumärken eller någon typ av kommersiell överklagande.
3.9. Det är inte obligatoriskt att låtarna framförs på portugisiska.
3.10. Åldern på artisterna och andra scenelement (upp till maximalt 6 år, inklusive tolk) får inte vara yngre än 16 år på dagen för den stora finalen i denna upplaga.
3.11. RTP kommer att utse en musikproducent som kommer att övervaka hela leveransprocessen låtar och kommer att se till att de tekniska krav som RTP kräver respekteras. Samma producent musikal kan ingripa i produktionen av låtarna, om författarna begär det / konkurrenter eller om de inte är tillgängliga för att producera låten.

4. Presentation av sånger på festivalen

4.1. Varje tävlande kan inte ha mer än 6 element på scenen under presentationen av sång på festivalen, oavsett om de är sångare, instrumentalister, körer, dansare eller andra artister. Samma regel gäller för sångelement som inte är synliga, men ändå alltså ha ett ingrepp i hur det tolkas live, som t.ex röststödselement som gör sitt arbete backstage.
4.2. Presentationen av låten på Festivalen kommer att ske med en instrumentell uppspelning, och det kan bli bakgrundsröster/körer inspelade i det registret. Men huvudrösten, eller en annan röst av supporter som vill dubba eller ersätta huvudrösten måste framföras live. Detta ogiltigförklarar inte närvaron av stödjande röster/körer som sjunger live under framförandet av sång i festivalen, inom gränserna för antalet tillåtna element, enligt bestämmelserna i punkt 4.1.. Det kommer att vara upp till RTP att fatta det slutgiltiga beslutet i alla frågor som uppstår med instrumentala uppspelningar och hur de levereras/spelas in.
4.3. Instrument är inte tillåtna på scenen påslagna (kan användas som rekvisita).
4.4. Beslutet om den slutliga framställningsformen på scen för varje låt är ansvarig för av gästförfattaren, i samarbete med RTP och dess tekniska team. Dock i fall rekvisita, instrumentalister, körer, dansare eller andra behövs eller efterfrågas artister, är gästförfattaren ansvarig för dem, i samarbete med RTP, utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 4.2.
4.5. Alla scenelement i tävlingen måste vara 16 år eller äldre på dagen för den stora finalen av denna upplaga.
4.6. Djur är inte tillåtna på scenen.
4.7. Det är upp till RTP, som promotor, arrangör och redaktionell ansvarig för Festival da Canção, att alla slutliga beslut, oavsett om det är konstnärligt, produktionsmässigt, tekniskt eller något annat som i detta sammanhang kommer att förtjäna sitt ingripande

5. Rösta på låtar

5.1. Var och en av semifinalerna 1 och 2 kommer att ha 10 låtar i tävlingen, av totalt 20 låtar. Av dessa, endast 12 kommer att kvalificera sig till den stora finalen, det vill säga 6 från varje semifinal, alltså eliminerade 4 i var och en av semifinalerna.
5.2. I båda semifinalerna kommer det att ske en första omröstning genom teleröstning och genom omröstning av en jury, bestående av personligheter kopplade till musikens värld, underhållning och media, i en viktning av 50/50, för att hitta 5 låtar.
5.3. Jurymedlemmarna får inte ha några anknytningar av familj eller annan karaktär som, hur som helst, om de objektivt sett kan finna sig själva i en position att dra nytta av olagligt från privilegierad och icke-offentlig information relaterad till anbudet, inte heller objektivt sett är i stånd att olagligt manipulera loppet av samma eller av tävlingslåtarna.
5.4. I semifinalerna, resultatet av teleomröstningen, vars rader kommer att öppnas efter presentation av låtarna i varje semifinal, och stängd för presentatörens röst under live-program kommer att hittas genom att konvertera antalet samtal till poäng, det vill säga: låten med det högsta antalet samtal kommer att få 12 poäng, den med det näst högsta antalet samtal får 10 poäng, den som har det tredje högsta numret av samtal får 8 poäng. Från den fjärde mest röstade låten till den tionde, får, respektive och i denna ordning, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
5.5. I semifinalen kommer resultatet av juryns omröstning att hittas genom att konvertera summan röster i poäng, det vill säga den låt som har flest röster av juryns medlemmar får 12 poäng, den med näst högst röst får 10 poäng, den med tredje högst röstning får 8 poäng. Från den fjärde mest röstade låten till den tionde får de, respektive och i den ordningen 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
5.6. Det första resultatet av omröstningen i semifinalerna blir då resultatet av summan av dessa två röstning, teleröstning och jury, efter tillämpning av omvandlingarna. Topp 5 låtar antal poäng i varje semifinal går direkt till finalen. I händelse av oavgjort i 5:an plats går låten med högst poäng i juryns omröstning vidare till finalen.
5.7. I semifinalerna kommer det också att finnas en sjätte låt som är kvalificerad till finalen i var och en av dem, uteslutande genom tv-röstning. Efter att de 5 utvalda låtarna tillkännagavs genom att vikta 50/50 mellan teleröstning och jury, stryks resultatet av teleröstning över och raderna för de 5 låtarna som lämnades utanför den direkta tabelleringen kommer att öppnas igen. Låten med det högsta antalet samtal under denna andra omröstningsperiod, i varje en av semifinalerna, kommer att kvalificeras till finalen.
5.8. I finalen kommer omröstningen att ske genom teleröstning och genom omröstning av en regional jury, bestående av representanter för de fem regionerna på det portugisiska fastlandet och de två autonoma regionerna (Madeira och Azorerna), i en viktning av 50/50.
5.9. Medlemmarna av den regionala juryn får inte ha någon anknytning av familj eller annan karaktär som, i vilket fall som helst kan de objektivt sett finna sig i en position att dra nytta av olagligt från privilegierad och icke-offentlig information relaterad till anbudet, inte heller objektivt sett är i stånd att olagligt manipulera loppet av samma eller av tävlingslåtarna.
5.10. I finalen, resultatet av teleomröstningen, vars rader kommer att öppnas vid en tidpunkt som kommer att definieras av RTP efter urvalet av finalistlåtarna i båda semifinalerna, kommer att hittas genom att konvertera samtal till poäng, det vill säga låten med det högsta antalet samtal får 12 poäng, den som har det näst högsta antalet samtal får 10 poäng, den med tredje högsta antalet samtal får 8 poäng. från den fjärde mest röstade låten och upp till den tionde får, respektive och i denna ordning, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
5.11. I finalen kommer resultatet av den regionala juryomröstningen att hittas genom att konvertera summan av röster i poäng, det vill säga den låt som har flest röster från de olika regionala juryerna får 12 poäng, den med näst högst röst får 10 poäng, den med tredje högst röstning får 8 poäng. Från den fjärde mest röstade låten och upp till den tionde får de, respektive och i den ordningen 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
5.12. Resultatet av omröstningen i finalen blir då resultatet av summan av dessa två röster: teleröstning och regional jury. Låten med flest poäng i denna summa vinner. Om oavgjort för 1:a plats, låten med det högsta antalet samtal i tv-röstning

6. Sångrättigheter

6.1. Med tanke på att bland de 20 låtarna i tävlingen kommer en vinnare att komma ut som kommer att representera RTP i Eurovision Song Contest 2023 måste de 20 utvalda författarna garantera att
andra upphovsmän, artister eller eventuella innehavare av rättigheterna till respektive låtar uppdrag till RTP, och senare till EBU, för alla tv-sändningar och internet, samt CD- och DVD-sammanställning, digital utgåva eller andra medier som finns eller som kommer att existera. RTP kommer att tillhandahålla sitt eget dokument i enlighet med den text som krävs av EBU för detta ändamål, som måste undertecknas och levereras senast den 30 november 2022, tillsammans med leverans av de slutgiltiga versionerna.
6.2. RTP kommer att behålla alla rättigheter till de 20 låtarna i tävlingen (utsändningsrätter, offentlig utställning, redigering och distribution), över hela världen och obegränsad i tid, med undantag för
respektive upphovsrätt. Alla möjligheter till sändning, offentlig utställning, redigering och distribution av de 20 låtarna i tävlingen utanför RTP:s räckvidd måste överenskommas av samma.
6.3. De 20 utvalda författarna kommer att vara ansvariga inför RTP för alla klagomål från författare, konstnärer, förläggare eller andra personer eller enheter i relation till alla sändningar eller annan användning av låtarna som inte faller inom identifierade i de ovan nämnda standarderna.

7. Eurovision Song Contest 2023 / Eurovision Song Contest 2023 (ESC 2023)

7.1. Priset för den vinnande låten kommer att vara artistens deltagande i ESC 2023, i Storbritannien, inklusive resor, boende och mat. Priset för sammansättningen av musik och för författarskapet av texten till den vinnande låten kommer att vara € 1 500,00 (totalt).
7.2. Utförarna av den vinnande låten, som Portugals representant vid ESC 2023, kommer att ha att vara tillgänglig för:
7.2.1. I veckan omedelbart efter Festival da Canção 2023, möte med RTP till detaljerad definition av deltagandestrategin i ESC 2023, samt att genomföra en fotografisk session och eventuell inspelning av videoklipp, båda för att främja bilden av låt i ESC 2023. Det kan fortfarande vara nödvändigt att spela in versionen av temat till uppträda på ESC 2023, samt spela in ett nytt liveframträdande av låten.
7.2.2. Genomför under de följande veckorna ett antal tester som ska definieras, samt ev klädesplagg och andra bildfrågor som kan anses nödvändiga, i samråd med författaren.
7.2.3. Baserat på testplanen som redan finns på plats för ESC 2023, tillhandahåll ett fönster för deltagande cirka två veckor innan evenemangets Final, som kommer att äga rum i Storbritannien i maj 2023.
7.3. Sättet på vilket den vinnande låten presenteras på scenen vid ESC 2023 kanske inte sammanfaller med sättet som samma låt presenteras på scenen på Festival da Canção 2023. Det är upp till TP bestämma den slutliga formen för denna Eurovision-presentation, i form av rekvisita, instrumentalister, körer, dansare eller andra artister.
7.4. I händelse av att det inte blir någon resa till Storbritannien på grund av Covid-19-pandemin eller alla andra fenomen som hindrar den fria rörligheten för personer inom det europeiska området vinnande låt och dess artister är fortfarande kopplade till deltagandet i ESC 2023 i representation av RTP, oavsett hur det kan ske.

8. Personuppgifter

8.1. Personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av RTP i enlighet med den nya förordningen Allmänt dataskydd (GDPR).
8.2. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt och obligatoriskt för ändamålen med behandlingen all dynamik i Festival da Canção 2023 och urvalet av vinnarna.
8.3. Informationen som samlas in behandlas automatiskt, krypteras och hanteras med hjälp av avancerade säkerhetsåtgärder. RTP garanterar Deltagarna säkerheten och behandlingskonfidentialitet, vilket garanterar, enligt villkoren i RGPD, utövandet av rätten till information, åtkomst, rättelse eller radering, samt rätten till dataportabilitet rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av dina uppgifter.
8.4. För att utöva ovan nämnda rättigheter måste deltagare kontakta RTP genom följande kontakter:
Via e-post till: epd@rtp.pt
Via post till:
Radio and Television of Portugal, S.A. (RTP)
Till dataskyddsombudets vård
Avenida Marechal Gomes da Costa, nr 37, 1849-030 Lissabon
8.5. RTP överför inte personuppgifter till tredje part, utom i de fall detta visar sig vara det nödvändigt för att delta i Festival da Canção 2023 eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som RTP är föremål för. Överföring av data till tredje part utförs i enlighet med GDPR och inom gränserna för databehandlingsändamålen.

9. Slutbestämmelser

9.1. Utöver vad som särskilt fastställs i nummer 1.6., 3.7. och 4.7., det är fortfarande upp till RTP, som promotor, arrangör och redaktionschef för Festival da Canção 2023, klargöra, utvärdera och besluta om eventuella situationer som kan uppstå och som inte är det som avses i denna förordning eller, om så är fallet, kan skapa tolkningstvivel.
9.2. RTP kommer att bestämma de kriterier som ska tillämpas i alla situationer som inte uttryckligen anges i denna förordning, samt att vara den enda tolkningsmyndigheten för densamma, förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om varje situation som uppstår därav.
9.3. För ytterligare förtydligande ska kontakter tas till e-postadressen. mail: festivaldacancao@rtp.pt
9.4. Deltagande i Festival da Canção 2023 innebär fullständigt godkännande av dessa regler.

Lissabon, september 2022

(Källa: Google Translates tolkning av 57º FESTIVAL DA CANÇÃO – REGULAMENTO – 2022-09-10)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se