Tävlingsregler för Sanremo Giovani 2021

RAISchlagerpinglan: Italiens TV-bolag RAI tar emot bidrag till Sanremo Giovani 2021 mellan den 16:e september och 16:e oktober, vilket ni kan läsa mer om här (där ni även hittar en sammanfattning av regelverket).

Här nedan ser ni en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att denna version är korrekt översatt. (Grafik lånad från RAI.)


Uppdaterat 2021-12-02: RAI har presenterat förändringar av reglerna, vilket bl.a. gör att de kan presentera Sanremo-deltagarna redan fr.o.m. den 2:a december.

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


72: e italiensk sångfestival

SANREMO GIOVANI 2021 utgåva

Premiss

RAI-Italian Radiotelevision (nedan kallat “RAI”), enligt gällande lagstiftning avtal med Sanremo kommun, organiserar och förverkligar evenemanget SANREMO GIOVANI 2021-upplagan (nedan kallad “SANREMO GIOVANI”), föremål för denna förordning och syftar till att identifiera n. 2 (två) Artister som kommer att delta rätt i den enda kategorin av den 72: e italienska sångfestivalen (nedan kallad “Festival” eller “SANREMO 2022“).

RAI utnyttjar samarbetet mellan Amadeus som konstnärlig ledare, vilket utvecklar och tar hand om evenemangets projekt och delar den redaktionella raden och valen med ledningen för RaiUno.

RAI-Direction of RaiUno identifierar också Festivalens organisation, det delegerade kontoret att hantera projektet SANREMO GIOVANI 2021 och därefter hela projekt för den 72: e festivalen för italiensk sång.

Den konstnärliga ledaren utnyttjar samarbetet från en musikalisk kommission – från honom leds och formas av experter från musik-, kultur- och kommunikationsvärlden multimedia – för aktiviteter för val och val av artister med relaterade låtar (nedan också som helhet “sånger / artister), som beskrivs senare i den här texten.

SANREMO UNG Faser

KONST. 1 Artisterna kommer att delta i SANREMO GIOVANI med en ”ny” låt, ai enligt denna förordning (se särskilt följande artikel 7). I resten av texten är termerna “sång” och “sång” att betrakta som likvärdiga.

SANREMO GIOVANI -evenemanget kommer att organiseras enligt följande:

● ett urval (nedan kallat “Urval”) inklusive:

eller en fas av att lyssna och utvärdera av Musical Commission av alla de “nya” låtarna av artister (singlar eller grupper) skickade enligt de flesta kriterierna fram listad. I slutet kommer artisterna med relativt nya låtar att väljas för deltagande i en live audition (enligt detaljerna i följande art. 4);

eller en live-audition, efter vilken Musical Commission kommer att välja artisterna med relativt nya låtar som kommer att delta i Final Evening of SANREMO GIOVANI (enligt detaljerna i följande art. 5);

● en sista kväll, under vilken de två artister som kommer att delta i kommer att väljas enda kategori vid SANREMO 2022 (enligt specifikationen i följande art. 6).

Kvällen kommer att sändas live på Rai Uno (beroende på likgiltiga behov av schema relaterat till information och aktuella händelser). Under den sista kvällen, till artisterna med sina nya låtar valda vid resultatet av den ovannämnda auditionen kommer Artisterna med sina nya utvalda låtar att läggas till bland vinnarna av Sanremo Area -tävlingen 2021, baserat på den nuvarande lagstiftningen Konvention och avtal med Sanremo kommun och enligt vad som anges nedan. Under den sista kvällen kommer låtarna / artisterna att röstas av Musical Commission, av en tv -jury och av allmänheten genom tv -röstning.

De 2 artister som valts ut efter slutresultatet av den sista kvällen kommer att delta i kategorin SANREMO 2022 med en annan “ny” sång (se efterföljande art. 4), annorlunda än den som presenteras i SANREMO UNG.

Krav från artisterna

KONST. 2 För att delta i SANREMO GIOVANI måste artisterna presenteras och registrerat av ett skivbolag och har följande krav:

1) med hänvisning till datumet den 1 januari 2022, efter att ha avslutat det 16:e året av ålder och inte ha fyllt 30 år;

2) aldrig ha deltagit i tidigare utgåvor av Song Festival Italienska i kategorin Champions (eller på annat sätt namngiven) eller Unica ,;

3) delta inte i Sanremo Area-evenemanget, 2021 -upplagan

(för en grupp är de ovannämnda kraven som avses i punkterna 1, 2) och 3) avsedda för varje komponent)

4) vara redan närvarande på musikmarknaden med evenemanget marknadsföring av minst två enkelspår (annat än det “nya” spåret från skicka till urvalet) den dag då ansökan skickades för att delta regel med SIAE -stämpel (om den finns på CD eller annat fysiskt medium) eller certifiering av prenumeration på plattformar för marknadsföring (om det finns i digitala butiker) o till det betalda streamingerbjudandet, även om det registrerats av artisten med ett annat hus skivbolag och / eller med annan bakgrund.

Den möjliga marknadsföringen av en låt på digitala butiker eller på plattformar av Betald strömning kan bevisas med utskriften / skärmdumpen av relaterad internetsida tillsammans med den skriftliga indikationen på den ovan nämnda länken sida, eller, om så inte är fallet, med någon annan dokumentation som den härrör från ovannämnda marknadsföring är omedelbar, direkt och okontroversiell.

För förekomsten av ovannämnda krav 4) specificeras också att:

– spåren kan ha marknadsförts antingen genom ett skivbolag eller genom direkt från artisten;

– De två enkelspåren kan också finnas i ett enda album;

– för en grupp anses ovannämnda krav vara nödvändiga för minst en medlem i gruppen själv, även om det hänvisar till låtar som marknadsförs med en annan formation eller som en enda artist; ovannämnda krav anses också uppfyllt även om de två låtar marknadsfördes var och en av olika komponenter (till exempel enskilda artister eller med olika utbildningar);

– när det gäller en enda artist kan bitarna också ha marknadsförts av en grupp varav artisten själv var medlem.

För en grupp, sammansättningen av medlemmarna som anges av skivbolaget på plats för att skicka in ansökningsblanketten måste – under hela evenemanget SANREMO GIOVANI och vid behov under hela den 72: e festivalen i Canzone Italiana – förbli densamma (med förbehåll för bevisade fall av force majeure, utan att det påverkar de redaktionella konstnärliga utvärderingarna av den konstnärliga ledaren och RAI och hur mycket
i punkt d) i följande avsnitt “Friskrivningsklausuler”)

Deltagande ansökningar

KONST. 3 Skivbolag måste skicka till festivalorganisationen – a från och med 11.00 torsdagen den 16 september 2021 och strikt senast den Lördag 16 oktober 2021 – begäran om deltagande från deras artister med de släktingarna “Nya” låtar via webbplatsen www.sanremo.rai.it. Tillgång till programöverföringssessionen är tillåten fram till den 16: e klockan 18.00 Oktober 2021.

För att kunna skicka deltagaransökningar måste skivbolagen registrera dig i förväg – genom ditt juridiska ombud – till ovannämnda webbplatsen, följ instruktionerna däri. Efter registrering kommer skivbolagen att komma åt området konfidentiell och vidarebefordra online – även under separata tider och alltid genom din advokat representant – deras konstnärers frågor genom uppladdning av:

– den elektroniska blanketten, ifylld i alla delar, med data från artisten och låten “Ny” inlämnad, liksom författarna och kompositörerna till den senare;

– videon av låten som presenteras;

– ljudet av låten som presenteras;

– texten till låten som presenteras;

– en kort presentation av konstnären och det konstnärliga projektet;

– en kopia av det giltiga identitetsdokumentet från den juridiska representanten för Skivbolag;

De tekniska specifikationerna kommer att finnas i lämplig “Guide för att skicka” som Festivalorganisationen kommer att göra den tillgänglig på plats i tid.

°°°

Ansvarsfriskrivningar

a) Skivbolaget som avser att ansöka om deltagande av a egen artist, genom att registrera sig på webbplatsen www.sanremo.rai.it genom sin egen juridiskt ombud, accepterar fullt ut dessa SANREMO -föreskrifter UTGÅNG 2021 -utgåvan, garanterar sanningen i den tillhandahållna informationen e förklarar att ha förvärvat – i enlighet med och för tillämpningen av GDPR 2016/679, artikel 13 – samtycke till behandling av data av artister, författare och kompositörer, inklusive – för minderåriga – båda föräldrarna eller av vilka utövar föräldraansvar.

b) Skivbolaget garanterar också – genom sitt juridiska ombud – att vara ensam ägare av rättigheterna på video- och ljudspår, litterära texter och alla bilder som tillhandahålls, vilket befriar RAI från alla krav, anspråk eller
tvist i detta avseende formulerat av någon.

c) RAI förbehåller sig rätten att utföra kontroller av information och data.

d) För grupper anger medlemmarna i ansökningsformuläret online de kan inte bytas ut. På samma sätt kan medlemmarna i grupperna inte vara det tillbakadragen, förutom i uppenbara fall av force majeure som gör det omöjligt till det faktiska deltagandet och det är underförstått att någon brist på krav krävs i föregående artikel 2, punkterna 1,2,3 och 4, i den utdragna komponenten kommer att resultera i dock uteslutningen av gruppen.

e) Inget ansvar kan tillskrivas RAI i hypotesen om operation defekt för någon orsak eller bestämd olycka i internetnätverket som är av hinder för att komma åt eller skicka data, inklusive ansökningsformulär, videor, text osv. Som ett icke-uttömmande exempel är RAI: ​​s ansvar i händelse uteslutet fel eller anslutningsproblem, maskinvarurelaterade problem och / eller programvara, förlust av information från deltagarna för en orsak kan inte hänföras till RAI, mänskliga och / eller elektroniska fel, störningar som kan förhindra att initiativet fungerar smidigt.

f) Rai ansvarar inte för eventuella förseningar och för e-postmeddelandet för överföringen av onlinedata i allmänhet

g) RAI ansvarar inte för fel, otillgänglighet av information och / eller förekomst av virus i nätverket.

Lyssningsfasen

KONST. 4 De låtar som tas emot med deltagandeförfrågningarna kommer att lyssna på och utvärderas av Musical Commission.

För artister som:
– de verkar ha presenterat, med ett eller flera skivbolag, mer än en ny låt;
– de visar sig ha presenterat en ny låt som redan presenterats av en annan artist;
– visa sig ha presenterat samma nya låt med mer än ett skivbolag,

endast ansökan om den nya låten och / eller kommer att anses vara giltig av artisten fick först i tidsordning (som detekterats av plattformen mottagningstelematik).

Uppenbarligen kvarstår möjligheten för samma skivbolag att presentera mer än en artist, var och en med en annan ny låt.

°°°

The Musical Commission, efter att ha lyssnat och utvärderat de mottagna styckena, kommer att välja – på grundval av obestridliga konstnärliga och redaktionella utvärderingar – n. 30 (trettio) låtar / artister som kommer att delta i live-auditionen.

Festivalorganisationen kommer att kommunicera – genom kontaktuppgifter som anges av husen inspelningar av artisterna som valts av Musical Commission – plats, datum och tid för uppmana till förhör. Festivalorganisationen ansvarar inte för underlåtenhet att ta emot e -postmeddelandet från skivbolaget som innehåller plats och tid för ring också på grund av fel eller ofullständig e -postadress som anges av samma skivbolag.

°°°

Ovan nämnda artister måste tillsammans med sina respektive skivbolag fortsätta med registrering till SANREMO GIOVANI genom att skicka den via e-post till adressen sanremo2022@rai.it – ​​inom 5 dagar efter mottagandet av meddelandet, eller i alla fall efter det datum som festivalorganisationen anger – följande dokumentation:

a) registreringsformuläret (“nedladdningsbart” från webbplatsen www.sanremo.rai.it.) vederbörligen fullbordad i sin helhet och undertecknad av husets juridiska företrädare skivbolag och artisten (av alla medlemmar, om det är en grupp; i fallet med minderåriga, även genom att föräldrar utövar föräldraansvar eller från juridisk vårdnadshavare);

b) dokumentation (t.ex. kopior av CD -omslag eller andra fysiska medier) a certifiering av publicerade och marknadsförda delar eller certifiering av marknadsföringen på digitala butiker eller streamingplattformar mot en avgift (vilket kan bevisas med utskriften / skärmdumpen av relaterad internetsida tillsammans med den skriftliga indikationen på den ovan nämnda länken sida, eller, om så inte är fallet, med någon annan dokumentation från vilken den härleds ovannämnda marknadsföring på ett omedelbart, direkt och obestridligt sätt).

c) 3 fotografier (i jpeg) av artisten, som kommer att användas för reklam och produktion;

d) uttalanden från varje kompositör och / eller författare till den nya låten, vederbörligen daterad och undertecknad i enlighet med lagen, med självcertifiering (formuläret kan laddas ner från webbplatsen www.sanremo.rai.it.) – för minderåriga, signerad även genom att föräldrar utövar föräldraansvar eller av vårdnadshavaren – vem intyga: (i) egenskapen för en ny låt, enligt vad som krävs av dessa föreskrifter; (ii) godkännande av bestämmelserna i denna förordning med särskild men inte uttömmande hänvisning till rättigheterna till följd av RAI, som infra definieras och identifieras (se artikel 27 och bilaga 1).

e) för oberoende skivbolag – ej registrerade (med hänvisning till året 2021) till A.F.I. (Association of Italian Phonographers), F.I.M.I. (Industriförbundet Musicale Italiana) eller P.M.I. (Oberoende musikproducenter) som föreningar av fonogramproducenter undertecknar de nationella kollektiva arbetsavtalen för sektor-självcertifiering (egencertifiering), enligt artiklarna 46 och 76 D.P.R. 445/2000 och efterföljande ändringar och tillägg, registrering hos C.C.I.A.A. (Handelskammare, industri, hantverk, jordbruk), med angivelse av föremålet för verksamheten som skivproducent eller musikförlag eller liknande;

f) fotokopia av en giltig identitetshandling för varje person som nämns i bokstäverna som föregå (Konstnärer, till och med medlemmar i grupper, juridisk representant för kammaren skivbolag, föräldrar och / eller vårdnadshavare, kompositörer, författare).

En särskild kontrollkommitté (se även efterföljande art. 14) kommer att utföra en kontroll komplett med dokumentationen som producerats av de inbjudna artisterna till auditionen och deras Skivbolag, rapporterar till festivalorganisationen de artister som inte dyker upp ha en eller några av de krav som krävs i punkterna 1), 2), 3) och 4) i föregående artikel 2), och / eller vars material visar sig vara icke-kompatibelt, ofullständigt eller bristfälligt.

När den ovannämnda verifieringen är klar kommer festivalorganisationen, om någon, att begära det kompletterande material som är nödvändigt för att tillåta slutförandet av erforderlig dokumentation, som måste tas emot av festivalorganisationen för e -post till sanremo2022@rai.it inom de villkor som anges av organisationen av festivalen, eller – i avsaknad av kommunikation om den – inom den andra dag efter begäran. Om tilläggsmaterialet inte tas emot inom villkoren, eller i alla fall vid bevisad brist på krav, omöjlighet att upptäcka dem, ihållande bristande efterlevnad, ofullständighet eller brist på dokumentation, kommer ansökningsblanketten att vara förklaras ogiltig och låten / artisten kommer att uteslutas från auditionen.

Den konstnärliga ledaren, efter att ha hört yttrandet från Music Commission och efter överenskommelse med RAI-Ledningen för RaiUno har rätt att – efter eget gottfinnande – ersätta låt / artist inte antagen till auditionen med en annan låt / artist vald bland hur många har lämnat in sin ansökan om att delta enligt de nuvarande kriterierna Förordning, eller inte att göra några ersättningar.

Festivalorganisationen förbehåller sig rätten att därefter förvärva i form papper / fysiskt material som avses i ovannämnda punkter a), b), c), d), e) och f), samt eventuella kompletterande material som avses i punkt 8 ovan.

°°°

Han kommer att delta i auditionen – lägga till de artister som valts ut av kommissionen Musical – också den vinnande artisten av 2021 års upplaga av tävlingen “New Voices New Faces” av Castrocaro Terme och Terra del Sole, tolkar en “ny” låt. För att delta i auditionen måste artisten uppfylla kraven som nämns i föregående artikel 2, punkterna 1), 2) och 3) (punkt 4 exkluderade) och registrera dig hos SANREMO GIOVANI – genom en
Skivbolag och inom de tider som festivalorganisationen anger – med metoderna som redovisas i denna art. 4, punkt 6, punkterna a), c), d), e) och f) (punkt b) uteslutna). Det måste också skicka videon till festivalorganisationen, igen inom de tider som anges av den och / eller ljudet av den “nya” låten som han kommer att stödja auditionen, åtföljd av texten litterär och en kort biografi.

°°°

Listan över låtar / artister som är antagna till auditionen kommer att publiceras på webbplatsen www.sanremo.rai.it..

°°°

Andra “nya” låten

Alla artister som deltar i auditionen och / eller deras respektive skivbolag måste göra ta emot en andra “nya” låten, som också kan utvärderas av kommissionen Musikalisk (och vid behov framförd under auditionen) och det – vid deltagande och seger på SANREMO GIOVANI – blir den som presenteras i loppet på SANREMO 2022, utan att det påverkar alla ingrepp som den konstnärliga chefen anser lämpliga för att säkerställa en konsekvent redaktionell nivå och en lämplig konstnärlig kvalitet för deltagande i Festival.

RAI – Rai Unos regi förbehåller sig rätten att utesluta artister som inte gör det har arrangerat att ovannämnda andra nya låt kommer inom de angivna tiderna.

Förhandlingen

KONST. 5 Förhandlingen kommer att hållas, utan kostnad för RAI, på plats och datum då kommer att anges. Deltagare kommer att uppträda live på basen. Musical Commission kommer efter auditionen att välja – på grundval av sin egen otvivelaktiga konstnärliga utvärderingar – n. 8 (åtta) låtar / artister som kommer att delta i Sista kvällen på SANREMO GIOVANI.

Festivalorganisationen kommer att publicera – på lämpligt område på webbplatsen www.sanremo.rai.it. – ljud- och / eller videospåren (eller en del av dem) av bitarna från ovanstående 8 artister.

°°°

Konstnärer från Sanremo Area -tävlingen 2021

Tillsammans med de ovannämnda låtarna / artisterna kommer de att delta i SANREMOs sista kväll UGN också n. 4 (fyra) Artister med relativt nya låtar, identifierade av samma Musical Commission bland vinnarna av Sanremo Area -tävlingen 2021, enligt den nuvarande konventionen och de gällande avtalen mellan Rai och Sanremo kommun e resultatet av en separat förhandling. Vinnarna av Sanremo Area 2021-upplagan måste också lämna in till organisationen av festivalen, i tiderna och på de sätt som anges av detta, en andra “ny” sång, för tidigare beskrivna ändamål (artikel 4 näst sista stycket).

Festivalorganisationen kommer också att ordna publiceringen – alltid på en speciell sida område på webbplatsen www.sanremo.rai.it. – ​​ljud- och / eller videospår (eller delar av dem) av bitarna av de vinnande Artists of the Sanremo Area -tävlingen 2021, så snart de kommer valt och kommunicerat av Sanremo Symphony Orchestra Foundation, det organiserande organet av tävlingen.

De 4 artister som valts bland vinnarna i Sanremo Area -tävlingen 2021 -upplagan för Deltagande i SANREMO GIOVANI -tävlingen måste uppfylla kraven som avses i föregående artikel 2, punkterna 1) och 2), och måste först ha videon av sin låt nytt för festivalorganisationen (i de tider och metoder som anges av det senare) och formellt registrera dig hos SANREMO GIOVANI – senast den 22 november 2021 – genom ett skivbolag eller, misslyckas detta, genom stiftelsen Sanremo Symphony Orchestra, arrangör av Sanremo Area red. 2021, producerar – på det sätt som festivalorganisationen anger – material som avses i punkterna a), c), d), e) och f) enligt tidigare teknik. 4 (med undantag av punkt b)).

Slutkvällen

KONST. 6 SANREMO GIOVANIs sista kväll kommer att äga rum i Sanremo under månaden December 2021 (på ett datum som fastställts av Rai på grundval av dess programmeringsbehov) e det kommer att sändas live av Rai Uno.

De kommer att delta i den sista kvällen av SANREMO GIOVANI n. 12 (tolv) sånger / artister, (de åtta låtar / artister som valts av Musical Commission efter resultatet av live-auditionen, plus de fyra låtar / artister som valts – alltid av samma musikaliska kommission – bland dem vinnare av Sanremo Area-tävlingen 2021).

Artisterna kommer att uppträda live tillsammans med ett musikband tillgängligt av RAI.

Under tv -kvällarna kommer låtarna / artisterna i tävling att röstas av:

– Musikalkommissionen
– en TV-jury (eller annan jury som ska definieras)
– allmänheten genom Televoto (hädanefter bara “Televoto”).

Den procentuella vikten av rösterna i de olika röstkomponenterna och röstmetoderna kommer att kommuniceras före den sista kvällen (se även Televoting Regulations) med publicering på webbplatsen www.sanremo.rai.it.

RAI förbehåller sig dock rätten att använda ytterligare röstkomponenter och / eller ändra dem de som beskrivs ovan och att omedelbart meddela dem på deras webbplats www.sanremo.rai.it.

°°°

I slutet av den sista kvällen vann vinnarna av SANREMO GIOVANI n. 2 artister med relativ sång.

De vinnande artisterna i SANREMO GIOVANI kommer att delta i tävlingen på 72nd Festival della Italiensk sång med den andra “nya” låten som presenterades under registrering i vid förhandlingen.

°°°
Utan att det påverkar vad som anges i den tidigare art. 4, är i alla fall fakulteten vid Artistic Director begär och utvärderar ytterligare “nya” låtar till SANREMO -tävlingen 2022, ersätter den ovan nämnda andra låten.
Det är också fakulteten för de två vinnande konstnärerna i SANREMO GIOVANI att vid behov överlämna till Artistic Director andra “nya” låtar, som alltid ersätter den ovan nämnda sekunden låt.

Beslutet är i alla fall uteslutande upp till den konstnärliga chefen, enligt hans egen otvivelaktiga konstnärliga och redaktionella kriterier.

°°°

För en grupp måste detta delta i SANREMO 2022 med samma utbildning som han anmälde sig till urvalen med.

°°°

Metoderna för SANREMO GIOVANI -tävlingen, genomförandet av den sista kvällen, indelningen och placeringen av artisterna inom den, eventuella direkta utmaningar eller den möjliga sammansättningen av grupper kommer att fastställas – på grundval av obestridliga behov konstnärlig och redaktionell – av den konstnärliga ledaren och av författarna till överföringen i samförstånd med RAI – RaiUno.

I samband med SANREMO GIOVANIs sista kväll kommer den konstnärliga ledaren att kunna be artisterna om deras deltagande utan kostnad i stunder av showen också musikalisk.

Rösterna som gjordes under TV -sändningen på Rai Uno kommer att spelas in av notarier utsedda av RAI.

Sånger

KONST. 7 Texten till alla låtar i tävlingen måste vara på italienska. Den anser sig själv text på italienska också texten som innehåller ord och / eller fraser och / eller korta fraser i dialektala och / eller främmande språk och / eller ny-idiom eller verbala fraser som inte har någon mening bokstavligt / språkligt, förutsatt att de inte snedvrider textens övergripande italienska karaktär (enligt konstnärliga / redaktionella utvärderingar av den konstnärliga chefen).

Låtarna som presenteras av artisterna och närstående skivbolag måste vara nya för vid tidpunkten för ansökan om att delta i urvalen (o registrering för Sanremo Area -evenemanget 2021) och förbli så till deras publicering på webbplatsen www.sanremo.rai.it.

Låten som, i dess sammansättning som helhet eller endast i den musikaliska delen eller endast i den litterära texten, har inte redan åtnjutits av en närvarande eller avlägsen allmänhet, eller framförts eller tolkats alls
antingen delvis live eller i en inspelad version i närvaro av en närvarande eller avlägsen publik.

Som exempel och inte uttömmande finns det också kännetecknet för en “ny” låt när:

(i) sångerna – i kompositionen som helhet eller i den musikaliska delen endast o endast i den litterära texten – har bara ibland tolkats och / eller utförs live (dvs. sänds i en inspelad version) i ett sammanhang privat och / eller familjemedlem eller på annat sätt utanför yrket konstnärligt även om en filmning och / eller inspelning har skett och / eller reproduktion av någon utan samtycke och / eller kunskap från artisterna samma;
(ii) har utförts endast inom författarnas privata krets eller av artisten närvarande vid Selections och i tävling på SANREMO GIOVANI eller av de insiders i skivbolaget eller förlaget som de tillhör av ovannämnda konstnär eller operatörer inom sektorn, och i alla fall utan syfte kommersiell;
(iii) har transkriberats på trycksaker eller andra liknande medier eller registrerats på fonografiska skivor och band eller liknande media, inklusive audiovisuella, men aldrig placerade cirkulerar utanför områdena under (i);
(iv) vid användning av utdrag ur musikaliska och / eller textmässiga partier av låtar redan publicerade så länge de aldrig säljs / marknadsförs på media fonografer eller digitala butiker online eller strömmande erbjudanden a betalning, förutsatt att de är sammansatta av samma författare / kompositör och / eller av samma grupp författare / kompositörer av samma låt presenterade e så länge dessa totalt inte överstiger en femtedel av den nya låten sig.
(v) vid användning av loopar, generiska samplingsbibliotek, beats, riffs, etc. (avsedd som musikaliska element i det nya stycket, även i handel) eller rytmiska backingspår (avsedda som redan existerande låtar eller
specifikt och på alla möjliga sätt som innehåller register över musikkompositioner också släpptes ut på marknaden, genom de olika digitala plattformar eller via andra fonografiska stöd, som ska användas som musikaliskt stöd för överlagring av sång eller instrumentella framträdanden, förvärvat eller köpt i olika former via onlinebutiker eller plattformar, eller från tredje part, eller i alla fall i någon form) utan att det påverkar tillägget av musikaliska element som att bestämma ett stycke med ursprungliga egenskaper, baserat på de otvivelaktiga bedömningarna av Rai – Management of Rai Uno, in överenskommelse med Musical Commission.

Som ett icke-uttömmande exempel finns det ingen ny låtfunktion om ensemblen eller den musikaliska delen eller sångens litterära text:

▪ har genererat intäkter från utnyttjande, spridning och distribution helt eller delvis av kommersiell karaktär, verifierbar och verifierbar av de ansvariga organen insamling av upphovsrätt och / eller redaktionella rättigheter, utan att det påverkar inkomster som härrör från blott utskrift för interna ändamål utanför någon typ av distribution;

▪ redan har haft helt eller delvis anställning i någon verksamhet eller initiativ, direkt eller indirekt kommersiell även utan att generera inkomst.

°°°

Alla rättigheter (artister, skivbolag, förlag, kompositörer, författare etc.) ja tvinga att inte sprida, använda och / eller utnyttja de ovan nämnda låtarna – helt eller delvis – för radio, tv, telefoni, via internet (utom vad som anges i föregående punkt 4) etc. tills deras publicering på webbplatsen www.sanremo.rai.it av låten från del av festivalorganisationen. Försäljning till allmänheten, i vilken form som helst (online, telefoni, skivor, media
fonografiska och / eller audiovisuella av något slag) av låtarna kan börja från tidpunkt för publicering på webbplatsen www.sanremo.rai.it för det redigerade stycket av festivalorganisationen. Den konstaterade överträdelsen av dessa skyldigheter leder till att låten / artisten utesluts från SANREMO GIOVANI 2021 -utgåvan eller – om det upptäcks eller fastställs före slutet av 72: e italienska sångfestivalen – från själva festivalen och dess möjliga ersättning med del av den konstnärliga chefen, i samförstånd med RAI-RaiUno Direction och efter att ha hört yttrandet från Musical Commission, enligt villkoren i följande artiklar 19 och 22, utan att det påverkar ersättning för lidande skada

°°°

Under live -auditionen och den sista kvällen av SANREMO GIOVANI uppträdanden av tävlande låtar måste var och en ha en maximal varaktighet på 3’30 “(tre minuter och trettio sekunder). Överskridanden av några sekunder över den angivna längden är endast tillåtna vid obestridliga konstnärliga och / eller utformande behov. På begäran av den konstnärliga chefen måste den vid sådana tillfällen utföras av kammaren spela in och / eller av artisten en reducerad version eller i alla fall av en annan varaktighet av verket presenteras, utan avgifter för RAI.

°°°

Alla låtar, liksom allt skickat ljudvideomaterial, måste följa noggrant den nuvarande primära och sekundära lagstiftningen och / eller finns i koder för självreglering och / eller resolutioner / åtgärder från de italienska och / eller sektoriella myndigheterna internationell, för alla tillämpliga titlar, även med hänsyn till att låtarna och ljudvideomaterialet som skickas kan kommuniceras till allmänheten av del av RAI och / eller dess efterföljare i titeln, på ett och / eller flera elektroniska kommunikationsnät.

I synnerhet måste de följa, som ett icke-uttömmande exempel, lagstiftningen i föremål för: skydd av minderåriga, reklam, direkt och indirekt, och mer allmänt relaterat till kommersiell kommunikation och produktplacering, förbud mot diskriminering, hets våld och hat, respekt för människor, rätt till sekretess för personuppgifter, pluralism, immateriella rättigheter, upphovsrätt och närstående rättigheter (även nedan kollektivt “föreskrifter”), liksom bestämmelserna i RAIs etiska kod (tillgängliga för samråd på webbplatsen www.rai.it).

KONST. 8 Artisterna och deras respektive skivbolag som har lämnat in ansökan deltagande på det sätt som föreskrivs i dessa föreskrifter kan lämna in en formell invändning till RAI-RaiUno-ledningen om den eventuella bristen på kravet på nyhet i en av de konkurrerande låtarna.

Tvisten ska formuleras med straff för avvisning skriftligen till postadressen elektronisk sanremo2022@rai.it måste nå festivalorganisationen senast tredje dagen från publiceringen av artisternas sånger på sajten www.sanremo.rai.it. Även när det gäller de vinnande artisterna i Sanremo -området upplaga 2021 betyder termen för de tre dagarna från det att de publicerades låtar alltid på samma webbplats www.sanremo.rai.it.

Tvisten måste åtföljas av dokumentation för bristen på krav.

RAI-Direction av Rai Uno, efter att ha mottagit ovannämnda tvist på det sätt som anges ovan, och om det på grundval av bevisen innehåller det konstaterar bristen på ovannämnda krav på “Nyhet” enligt beskrivningen och planen i dessa förordningar måste därför i sin tur tävling – skriftligt och till en eller flera av de e -postadresser eller fysiska adresser som anges i formuläret registrering – nämnda brist till skivbolaget och den berörda artisten inom 3 dagar från mottagandet av det formella klagomålet och kommunicerar samtidigt uteslutningen från SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan av låten och dess artist tolk-utförare, utan att det påverkar någon ytterligare rättighet och / eller handling, inklusive ersättning, enligt lag och / eller genom dessa föreskrifter.

°°°

RAI-Direction of RaiUno kan i alla fall ta över när som helst och i vilket som helst på eget initiativ eller på rekommendation, under urvalet och tävling av SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan, (men också senare och senare vid slutet av den 72: e italienska sångfestivalen) bristen på nyhetskravet av en låt och / eller ett och / eller flera krav som anges i dessa föreskrifter och / eller reglerna finns däri och kan fortsätta – efter en utredning och efter att ha hört den berörda parten – med undantag av låten / artisten från SANREMO GIOVANI 2021 -utgåvan eller – om det upptäcks e konstaterades senare – av den 72: e italienska sångfestivalen.
Denna aktivitet kommer att utföras i tid och med de mest funktionella metoderna för korrekt utveckling av manifestation.

°°°

Det förblir förstått att konstnären och / eller huset motsätter sig uteslutning av en given anledning skivbolag kommer att kunna föreslå inom de närmaste tjugofyra timmarna från meddelandet av själva uteslutningen, motiverat klagomål och åtföljt av bevis och / eller delar som är lämpliga att göra betrakta bristen på ansvar, även indirekt, för bristen på nyhetskravet och / eller andra krav som anges i dessa föreskrifter eller för brott mot reglerna däri innehöll.

°°°

I händelse av uteslutning kommer den konstnärliga ledaren att ha den obestridliga rätten – efter att ha bedömt omständigheterna i målet, efter överenskommelse med Rai-Direction of Raiuno och efter att ha hört kommissionens yttrande Musikal – att välja, där förutsättningarna och tidpunkten möjliggör inkludering i tävling, en annan artist med sin nya låt (bland dem som deltog i den senaste urval / anbudsfas i kronologisk ordning) att inte fortsätta med några substitutioner.

TESTER

KONST. 9 Repetitionerna av låtarna för SANREMO GIOVANIs sista kväll kommer att hållas i Sanremo och / eller på andra platser och datum som kommer att meddelas av organisationen.

Artisterna måste, utifrån den kalender som fastställts av organisationen, utföra allt de tester som kommer att anses nödvändiga av organisationen själv.

Skivbolag förbinder sig att göra artister tillgängliga för organisationen, liksom alla element eller material som används för utställningen, för de datum som anges för bevis.

De förbinder sig också att tillhandahålla, när och inom de tider som festivalorganisationen kräver, grunderna i låtarna både i fullversionen och i den möjligen olika versionen begäran om provspelning, såväl partiturer och / eller musikaliska delar och vad som än behövs av förberedelse av liveframträdandet under den sista kvällen. De medföljande backningsspåren och ljudsekvenserna kan, om de används, inte innehålla andra röster som
vridit låtens rad under en betydande varaktighet.

Artisterna kommer att delta gratis i TV -finalkvällen.

SANREMO UNGA KROPPAR och RÖSTER

Den konstnärliga ledaren

KONST. 10 Den konstnärliga chefen, i samförstånd med RAI-Direction of RaiUno, utarbetar och hanterar evenemangets projekt, leder ordningen för Musical Commission och / eller juryn TV i alla verk av val av låtar / artister och utför alla aktiviteter samt som föreskrivs i dessa föreskrifter.

The Musical Commission

KONST. 11 Rai-Direction of RaiUno utser Music Commission, som leds av Konstnärlig ledare och består av experter från musik- och kulturvärlden och multimediakommunikation, bland vilka författarna till TV -program som ingår i projektet SANREMO GIOVANI och festivalen och element av festivalorganisationen. Musical Commission har till uppgift att:

– välj – bland alla som har skickat sina ansökningar för att delta enligt förfarandena i förordningarna – artisterna att bjudas in till audition från Jag bor;

– välj – vid utgången av auditionen – artisterna som kommer att delta i den sista kvällen av SANREMO UNG;

– välj bland vinnarna i Sanremo Area ed. 2021, Artisterna med släkting nya låtar som kommer att delta i SANREMO GIOVANIs sista kväll tillsammans med de som identifierades vid resultatet av den levande förhandlingen;

– bestämma – under den sista kvällen, genom sina röster tillsammans med dem av de andra röstkomponenterna – de vinnande artisterna i SANREMO GIOVANI som kommer att delta i festivalen.

The Musical Commission gör sina val och röstar på grundval av obestridliga konstnärliga och redaktionella utvärderingar, även med hänsyn till tolkningsförmågan hos Konstnärer och förslagenas originalitet.

TV -juryn

KONST. 12 Den konstnärliga chefen och Rai-Direction i RaiUno utser gemensamt Television Jury, som består av experter och personligheter från musikvärlden, av kultur och multimediakommunikation.

TV -juryn har till uppgift att:

– bestämma – under den sista kvällen, genom egen röst och tillsammans med de andra röstkomponenterna – de två vinnande artisterna från SANREMO GIOVANI som kommer att delta i festivalen.

TV -juryn röstar på grundval av otvivelaktiga konstnärliga utvärderingar ta också hänsyn till konstnärernas tolkningsförmåga och förslagenas originalitet.

KONST. 13 Under den sista kvällen av SANREMO GIOVANI, omröstningen med hjälp av Allmänhet kommer att rösta på TV (röstning från fast och mobiltelefoni) i enlighet med föreskrifterna från myndigheten för garantier i kommunikation angående transparens och effektivitet för Televoto -tjänsten godkänd med resolution nr 38/11 / CONS e efterföljande ändringar (nedan kallad “AGCOM -förordningen”), liksom den specifika Bestämmelser om ärendet för SANREMO GIOVANIs sista kväll, som kommer att publiceras på webbplatsen www.sanremo.rai.it, med alla detaljer om röstmetoderna. RAI förbehåller sig rätten att integrera röstmetoderna för Televoto också genom en specifikation APP. De slutgiltiga metoderna kommer att anges i ovannämnda förordning om Televoting för den sista kvällen av SANREMO GIOVANI.

För att återspegla Televotings absoluta äkthet som ett uttryck för folkröstningen eller manifestationen av allmän sympati, samt röstning i allmänhet, t.ex. att inte påverka resultaten av SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan och enligt art. 5 punkt 4 i den ovannämnda AGCOM -förordningen är det uttryckligen förbjudet att rösta genom system, oavsett om de är automatiska eller inte, fasta eller mobila, vilket möjliggör massiv sändning av
samtal eller SMS och / eller från verktyg som tillhandahåller callcentertjänster. Bristande efterlevnad av ovannämnda förbud innebär dock omedelbar uteslutning av ansvarig och i alla fall för artisten med den relativa sången, även i enlighet med vad som är nedan som föreskrivs i dessa förordningar, utan att det påverkar eventuella ytterligare rättigheter och / eller planerade åtgärder enligt lag och / eller dessa föreskrifter för att skydda och skydda RAI och SANREMO 2022.

Kontrollkommittén

KONST. 14 En särskild kommitté, utsedd av festivalorganisationen och sammansatt med minst 3 (tre) medlemmar, inom vilka Fackliga organisationer har undertecknat sektorn Nationella kollektiva arbetsavtal, kommer att utföra verifierings- och kontrollfunktioner under hela evenemanget och tillhandahålla särskilt för:

a) verifiera lämpligheten av den dokumentation som skickas av de tillkallade artisterna för live -auditionen och från deras skivbolag och rapportera till festivalorganisationen artisterna utan de krav som krävs för deltagande och / eller vars dokumentation är oförenlig, ofullständig eller bristfällig;

b) verifiera, i enlighet med och i syfte med denna förordning, villkoren för berättigade till vinnarna i Sanremo Area -tävlingen, 2021 -utgåvan, på grundval av dokumentationen som skickas av dem, rapporterar till Organisationen för Festival varje brist på erforderliga krav eller dokumentationsfall inte följsam, ofullständig eller bristfällig;

c) verifiera lämpligheten av dokumentationen för de valda artisterna – bland vinnarna av Sanremo Area -tävling 2021 -upplagan – för deltagande i den sista kvällen och deras skivbolag för registrering i SANREMO GIOVANI;

d) upprätta protokoll i slutet av de olika faserna av deras arbete, i dessa fall skedde i närvaro. Vid distansarbete (t.ex. i videochatt eller för e -post) kommer kommitténs medlemmar att verifiera sina beslut genom e-post.

BESTÄMMELSER ALLMÄNT OCH SLUT

KONST. 15 Samtidigt eller efter kommunikationen och / eller ev publicering på webbplatsen www.sanremo.rai.it av ljud- och / eller videospåren med den nya låten av artisterna efterlyste live -auditionen, titlarna på låtarna och namnen på artisterna, på författare och kompositörer kan spridas genom media.

KONST. 16 Materialet som levereras till RAI enligt dessa föreskrifter kommer inte att vara det återvände och kan förstöras tre månader efter slutet av den 72: e sångfestivalen Italienska.

KONST. 17 Den konstnärliga chefen – i enlighet med RAI -Direction of Rai Uno – förbehåller sig rätten fakulteten att bjuda in till TV -sista kvällen i SANREMO GIOVANI, som gäster, Italienska och internationella musikartister, liksom personligheter från kulturens värld, av underhållning och civilsamhället.

KONST. 18 Skivbolagen, när ansökningsblanketten har mottagits av deras artist kommer de inte att kunna överföra äganderätten till den kombinerade låten / artisten eller till fonografiskt eller annat stöd, även möjligen audiovisuellt, till andra hus skivbolag, med straff för uteslutning, upp till hela prestanda för SANREMO GIOVANI. För skivbolagen för de vinnande artisterna i Sanremo Giovani är ovanstående förbud från att förstås fram till hela loppet av den 72: e ITALISKA SANGFESTIVALEN.

KONST. 19 RAI – RaiUnos riktning förbehåller sig uttryckligen rätten vid förfall även bara en av bestämmelserna i dessa föreskrifter, liksom i koden RAI -gruppens etik och / eller de allmänna principerna i RAI -organisationsmodellen ex Lagdekret nr. 231/2001 och / eller i treårsplanen för förebyggande av korruption, i version av samma som gjorts tillgänglig av RAI själv (som publicerad i webbplats www.rai.it) rätten att när som helst utesluta från SANREMO GIOVANI o från den 72: e italienska sångfestivalen sången / artisten och / eller den ansvariga av bristande efterlevnad.

KONST. 20 garantier och ersättningar
Alla ämnen som i vilken egenskap som helst har deltagit och / eller kommer att delta i förverkligandet och framförandet av varje låt som presenterades vid SANREMO GIOVANI Selections och – vid passage – till 72nd Festival della Canzone Italiana, inklusive skivbolag, förklara och garantera att:

(i) det har designats och byggts i enlighet med föreskrifterna och kan vara det fritt kommunicerat till allmänheten av RAI, i det legitima utövandet av rättigheterna, som infra definieras, på grund av samma enligt dessa föreskrifter, utan några anspråk, av någon anledning, kan göras av tredje part i detta avseende;
(ii) att vara ensam ägare av alla rättigheter till LJUD, VIDEO, foton samt litterär text och att inte ha beviljat eller bevilja tredje part under Rättigheternas giltighetstid, enligt definitionen nedan, motstridiga rättigheter med RAI: ​​s och / eller att inte ha infört handlingar i motsats till de rättigheter som beviljas RAI, vilket också säkerställer deras fredliga njutning;
(iii) att ha uppfyllt alla möjliga avgifter, utgifter och avgifter av något slag till någon titel på grund av ämnena av någon anledning som är involverad i produktionen av LJUD, VIDEO, såväl foton som litterär text;
(iv) att LJUD, VIDEO, foton och litterär text är helt i överensstämmelse med egenskaper som beskrivs i denna förordning.
(v) att inneha alla tillstånd, tillstånd, utsläpp och licenser som de är skyldiga att tillåta fullgörandet av alla planerade skyldigheter om deltagande i SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan och den 72: e festivalen av Canzone Italiana, och att giltigt bevilja RAI de rättigheter som avses här Reglering;
(vi) att LJUD, VIDEO, foton och litterär text inte är föremål för någon tvist, tvång eller intresse för tredje part som kan förhindra eller begränsa någon hur man använder dem;
(vii) att ägandet och användningen av LJUD, VIDEO, foton och litterär text av RAI bryter inte mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till, rättigheter som härrör från avtal mellan ägarna och tredje parter, immateriella rättigheter, sekretess och datarättigheter personlig, reklam eller någon annan ensamrätt.

Vidare åtar sig de ovannämnda ämnena att gottgöra och hålla RAI ofarligt från alla hävda att, av någon anledning, på valfri plats och / eller när som helst (inklusive den efter slutet av SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan och den 72: e festivalen för Canzone Italiana), kan avanceras av tredje part i förhållande till och / eller i alla fall i koppling till kommunikationen till allmänheten av RAI av de presenterade låtarna för deltagande i SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan och – vid behov – på den 72: e festivalen av den italienska sången och / eller utövandet av RAI av de rättigheter som tillkommer den på grundval till dessa föreskrifter, utan att det påverkar någon ytterligare rättighet och / eller åtgärd enligt lag och / eller genom dessa föreskrifter.

KONST. 21 Utan att det påverkar det absoluta behovet av att behålla nyhetskaraktären av bitarna – enligt beskrivning och specificering i dessa föreskrifter – upp till deras publicering på webbplatsen www.sanremo.rai.it, alla artister som deltar i tävlingen av SANREMO GIOVANI kommer inte att kunna delta – förrän i slutet av evenemanget e under straff för uteslutning och utan att det påverkar RAI: ​​s rätt till skadestånd i alla fall, även av bild – till tv -program utan föregående och uttryckligt tillstånd av RAI – RaiUno De vinnande artisterna i SANREMO GIOVANI kommer från det att de tillkännages föremål för förbud mot frågan i Reglerna för den 72: e sångfestivalen Italienska.

KONST. 22 Artisterna och deras respektive skivbolag tog emot meddelandet av deltagande i SANREMO GIOVANI, kommer inte att kunna dra ut före och / eller under evenemangets genomförande. Likaså de vinnande artisterna i SANREMO GIOVANI och respektive skivbolag kommer inte att kunna dra ut före och / eller under utförandet av 72: e italienska sångfestivalen, utom i fall av nödvändighet och force majeure.

Skyldigheten för konstnären att observera omfattningen av isolering eller karantän förblir opåverkad, föreskrivs enligt artikel 1 i lagdekret 16 maj 2020 n. 33, i dess lydelse omvandling 14 juli 2020, n. 74 och senare ändringar och tillhörande genomförandelagstiftning (genom att föredömligt och inte uttömmande, dekret från ministerrådets ordförande, förordningar av hälsoministern.

I fall av avhopp eller uteslutning, av någon anledning bestämd och utan att det påverkar rätten av RAI att betala ersättning för skador, inklusive bildskador, har den konstnärliga chefen rätt – överens med RAI-Direction of RaiUno, efter att ha hört yttrandet från Music Commission, bedöma omständigheterna i ärendet och efter eget gottfinnande – att välja och bjuda in en annan artist (bland dem som deltog i den sista urvals- / anbudsfasen i ordning temporal) eller att inte göra några byten.

KONST. 23 När artisterna deltar i evenemanget måste artisterna godkänna alla deklarationer de kan göra med RAI-Direction of Rai Uno. Även med anledning av ovannämnda deltagande kommer Artisterna inte att kunna hålla attityder och rörelser, göra gester eller uttala meningar som strider mot goda principer sed eller som bryter mot lagen eller tredje parts rättigheter. De kommer inte heller att kunna uttala
namn eller fraser och / eller föremål eller kläder som har referenser – också indirekt – reklam eller reklam.

KONST. 24 Vid samtidig med politisk, administrativ, Europeiska eller folkomröstning, måste konstnärerna avstå från alla bekräftelser, uttalande eller uppförande som direkt eller indirekt kan påverka eller
vägleda väljarnas röst, ge röstindikationer eller uttrycka röstpreferenser e de måste också avstå från att göra någon hänvisning till ovannämnda val och / eller folkomröstningskampanjer.

KONST. 25 Där en artist har uppträtt vid den första repetitionen i Sanremo, använda alla medföljande element (exempel: balett, musiker, etc.) det senare, som presenteras i nämnda test, kan inte göras senare ändras utan samtycke från festivalorganisationen. För att underlätta det konstnärliga och tekniska arbetet, under de allmänna repetitionerna, artisterna – på begäran av festivalorganisationen – de måste visa scenkläder.

KONST. 26 Alla artister som deltar i SANREMO GIOVANI utgåva 2021 och – if Vinnare – på den 72: e italienska sångfestivalen är de skyldiga, på begäran av RAI -Direction av RaiUno, för att delta i förverkligandet av RAI av tv och eventuella kampanjer videoklipp som är funktionella för de ovannämnda programmen och för att delta i radio- och tv -sändningar
relaterade och / eller kopplade till festivalen (t.ex. Domenica In).

KONST. 27 Rättigheter

Med hänvisning till låtarna (litterär text, ljud, video och någon annan komponent), foton, videor och / eller tolkningar-föreställningar gjorda i samband med och / eller i syfte att delta i SANREMO GIOVANI 2021 -upplagan (inklusive urvalen), och / eller i syfte att Deltagande i festivalen och / eller andra RAI -program är RAI och, för den, sitt eget ansvar mottagare av någon anledning, exklusivt och utan begränsningar av utrymme, tid och / eller passager, med förbehåll för de strikta begränsningar som uttryckligen föreskrivs i fortsättning av denna artikel och i bilaga 1 till dessa föreskrifter:

(A) ljud- och / eller videofilmerättigheter och / eller fotografiska filmrättigheter (som också kan utnyttjas a tredje part) av den bild, röst och tolkningar som framförts av artisterna (i) både under live -auditionsfasen och de repetitioner och tv -program som gjorts av RAI som en del av SANREMO GIOVANI 2021 -utgåvan; (ii) båda, för de vinnande artisterna, i repetitioner och kvällar under den italienska sångfestivalen; (iii) båda inom ramen för tal / intervjuer i andra RAI -program (t.ex. Domenica In, TG, TGR), oavsett om de är det eller inte ansluten och / eller korrelerad till SANREMO GIOVANI 2021 -utgåvan och / eller till den 72: e festivalen i Canzone Italiana (allt material som avses i (i), (ii) och (iii) i denna bokstav A också gemensamt kallad “filmning”);

(B) rättigheterna för ekonomiskt och kommersiellt utnyttjande / spridning / kommunikation till allmänheten som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter (i) för resultaten av inspelningen, samt (ii) av ljud- och / eller videomaterial som tillhandahålls av artisterna och närstående skivbolag för ändamålen av de valda alternativen och för kvällarna och tv -programmen för SANREMO GIOVANI och, om tillämpligt, för festivalen, liksom (iii) det fotografiska material som producerats av RAI, direkt och / eller genom tredje part och / eller tillhandahålls av artisterna och / eller närstående skivbolag,

(nedan kallade rättigheterna enligt (A) och (B) även Rättigheter “).

I synnerhet särskilt de rättigheter som avses i föregående uthyrning. (B) punkterna ii) och (iii):

a) för de artister som deltar i urvalen genom sina skivbolag som bättre specificerat i föregående art. 2 och för deras respektive skivbolag som skickar online ansökningsblanketten som avses i föregående art. 2, Rättigheterna kommer att beviljas från presentationen av samma och tills kommunikationen av en del av Rai av namnet på de artister som valts ut för live -auditionen;

b) för artister som deltar i live -auditions (inklusive festivalens vinnare Röster Nya nya ansikten Castrocaro Terme och Terra del Sole red. 2021) och relaterade Skivbolag fram till sändningsdatumet för den femte och sista kvällen SANREMO 2022;

c) för de artister som valts – vid utgången av auditions – att delta i den sista kvällen av SANREMO GIOVANI och deras respektive skivbolag, lika högt upp till femte och sista kvällen SANREMO 2022;

d) för de vinnande Artists of the Sanremo Area -tävlingen 2021, med hjälp av en separat lämplig form handling, från det att de tillkännagavs och fram till den 31 december 2021;

e) för de artister som valts bland vinnarna i Sanremo Area -tävlingen, upplaga 2021, för deltagande i SANREMO GIOVANIs sista kväll och för de därtill hörande husen skivbolag, från och med dagen för inlämnandet av det registreringsformulär som avses i den tidigare art. 3 fram till den femte och sista kvällen i SANREMO 2022;

f)) för de vinnande artisterna i SANREMO GIOVANI som deltar med rätt i den 72: e festivalen av den italienska sången och för de närstående skivbolagen fram till den 31 december 2022;

Det är underförstått att de ovannämnda tidsbegränsningarna liksom de som anges i bilagan inte gör det kommer att gälla med hänvisning till användningen av rättigheter på webbplatser med Rai.it -domänen och / eller Raiplay i syfte att främja RAI -programmering och / eller för institutionella ändamål.

Genom att skicka in ansökningsblanketten och / eller genom att registrera dig hos SANREMO UNG alla skivbolag och alla artister, inklusive medlemmarna i grupperna erkänna att de har tagit en tydlig och exakt vision av dessa förordningar, fullt ut förståelse för alla klausuler, och att villkorslöst och oåterkalleligt acceptera innehåll, särskilt erkännande, för sig själv och för alla ämnen som har – i vilken kapacitet som helst – rättigheter till låtarna, vilka rättigheter som tillhör RAI i de villkor som anges ovan.

KONST. 28 För det enda syftet att uppmuntra och underlätta konstnärernas deltagande i händelse, även med beaktande av de rättigheter som erkänns till RAI på grundval av detta dokument Föreskrifter, RAI, utan att anta någon skyldighet att göra det, kan: (i) bidra till utgifter för skivbolag för deltagande av deras artister i Sista kvällen för SANREMO GIOVANI 2021, och / eller (ii) erkänna ett bidrag till husen Inspelningar i samband med utnyttjandet av rättigheterna på tredjepartsplattformar, allt i viss utsträckning liknande det som kändes för den tidigare upplagan av SANREMO GIOVANI.

°°°

KONST. 29 För tvingande behov av allmän ordning och hälsa, under framträdandet av tv -sändningar kommer bara att släppas in på teatern åskådare med inbjudningsbiljett och den s.k grönt pass och / eller annat eventuellt hälsodokumentation som krävs enligt gällande bestämmelser om nödsituationer. Under repetitionerna för varje artist kommer endast representanter för huset att tas in i rummet skivbolag som berör specialpass som utfärdats av organisationen. Både under repetitionerna och under tv -sändningarna kommer att släppas in i hallen eller backstage, strikt bara en representant för varje skivbolag, medan medföljande ledsagare (sömmerska, frisörer, makeupartister, olika personal) kommer att kunna gå in i omklädningsrummet i ett begränsat antal och i alla fall endast om det är godkänt och utrustat med pass utfärdat av organisationen.

Passet måste alltid bäras på ett klart synligt sätt inne på de platser som avses händelsen. Pass och eventuella biljetter till evenemanget kan tillhandahållas system för att kontrollera närvaron i rummet och räkna personer med erkännande av korsningsriktningen, utan att det påverkar skyldigheten att följa tillämplig lagstiftning och de förfaranden som Rai antagit även i samband med nödsituationer epidemiologisk från Covid-19. Rai förbehåller sig rätten att fastställa ytterligare begränsningar för åtkomst till sina egna bosättningar eller miljö i sin tillgänglighet som en funktion av evolutionen av den ovannämnda epidemiologiska nödsituationen.

KONST. 30 Var, på grund av utvecklingen av den epidemiologiska nödsituationen från covid-19 och / eller den nationella, regionala och lokala lagstiftningen utfärdad och antagen för att hantera den och / eller bestämmelser från de behöriga myndigheterna, Rai, även med hänsyn till sina egna kopplade redaktionella och / eller konstnärliga och / eller schemaläggningsbehov, bör avbrytas, i alla eller delvis organisationen av SANREMO GIOVANI (inklusive urvalen) och festivalen eller att inte sända tv eller ändra SANREMO GIOVANI (ibid inklusive urval) och festivalen enligt en annan artikulation, i inget fall Rai kan hållas ansvarig för misslyckandet och / eller annan organisation och / eller överföring och inget konstnärerna eller skivbolagen kan göra anspråk på av någon anledning. I detta avseende ger artisterna och skivbolagen den största garantin och ersättningen från eventuella krav från tredje part.

Konstnärer och skivbolag förbinder sig att följa nationell lagstiftning, regionala och lokala utfärdade och utfärdade för att hantera den epidemiologiska nödsituationen från Covid-19 pågår liksom kraven i det delade regleringsprotokollet åtgärder för att bekämpa och begränsa spridningen av Covid-19-viruset i arbetsplatser undertecknade av regeringen och arbetsmarknadens parter den 14 mars 2020, som uppdaterad den 24 april 2020. Artister och skivbolag åtar sig också, nu då, i enlighet med de förfaranden som antagits och / eller antagits av Rai i förhållande till den epidemiologiska nödsituationen, som kommer att göras tillgänglig innan du går in någon Rai -bosättning eller miljö i tillgängligheten av Rai. Samma ja de åtar sig också att lämna en specifik deklaration i detta avseende när de kommer in i dessa webbplatser.

KONST. 31 Vid tvister har domstolen i Rom.

KONST. 32 Under giltighetstiden för dessa föreskrifter har RAI-Direction of RaiUno fakulteten att göra tillägg och förändringar för organisatoriska och / eller funktionella behov.

Rai-Direction RaiUno kan också, för oförutsedda händelser eller överlevnadshändelser, införa ändringar och tillägg till själva förordningen, för att skydda och skydda den konstnärliga nivån programmet och för evenemanget i allmänhet och / eller till försvar av RAIs etiska kod, genom att göra dock utan att det påverkar lokalernas anda och händelsens artikulering. Rai-RaiUno Direction kommer att ge tillräcklig publicitet till de ovannämnda ändringarna e tillägg.

Ingen av bestämmelserna i denna förordning kan tolkas, individuellt eller som helhet, i kränkande mening eller inte i enlighet med riktigheten, god tro, lojalitet och andra allmänna etiska principer och relaterade uppföranderegler, som t.ex. särskilt betraktas i etiska regler, MOGC 231 och PTPC för RAI -gruppen

° ° °

för kontakter: sanremo2022@rai.it

(Källa: Google Translates tolkning av Regolamento Sanremo Giovani 2021 – 2021-09-15)

Uppdaterat 2021-12-02: RAI har presenterat förändringar av reglerna, vilket bl.a. gör att de kan presentera Sanremo-deltagarna redan fr.o.m. den 2:a december.


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se