Tävlingsregler för Supernova 2022

SupernovaSchlagerpinglan: LTV tar emot bidrag till Supernova 2022 från den 7:e oktober till den 7:e december, vilket ni kan läsa mer om här.

(Grafik lånad från supernova.lsm.lv.)


Det fullständiga regelverket (på lettiska) hittar ni hos supernova.lsm.lv medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt (eller att originalet är felfritt – t.ex. så låter 1.3.-formuleringen orimlig).


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


Föreskrifter om ansökan till den lettiska tv -författar- och artister tävlingen “Supernova 2022”

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa förordningar (nedan – föreskrifterna) fastställer förfarandet för att ansöka om sång och artister eller deltagare i sågtävlingen “Supernova 2022” (nedan – tävlingen) organiserad av staten SIA “Latvijas Televīzija” (nedan – LTV);

1.2. För dessa föreskrifter är entreprenören en lettisk medborgare som är minst 16 år gammal eller en icke-medborgare i Lettland (med status som icke-medborgare) vars permanenta vistelse är Republiken Lettland – en solist, en duo av sådana personer, eller en förening (grupp) med upp till 6 personer. För att delta i tävlingen måste entreprenören ha fyllt 16 år senast den 1 december 2021.

1.3. Lettiska medborgare och icke-medborgare i Lettland som permanent är bosatta utanför gränserna för Lettland får delta i tävlingen som entreprenörer.

1.4. För tillämpningen av dessa föreskrifter är författaren en person eller en grupp personer som har fyllt minst 16 år. För att kunna delta i tävlingen måste författaren ha fyllt 16 år senast den 1 december 2021.

1.5. Utländska medborgare får delta i tävlingen som producenter av fonogrammet till en sång; (författarfördelning – 33,33%)

1.6. För att bekräfta uppdelningen i upphovsrättsrelaterade upphovsrättsrelaterade rättigheter är deltagarna skyldiga att till tävlingsarrangörerna överlämna dokumenten som bekräftar registrering av låten och uppdelningen av författarskap senast den 7 december 2021;

1.7. I dessa föreskrifter är en producent en producent av en sång som har deltagit i skapandet av låten genom att arrangera den och ge sitt kreativa bidrag till skapandet av låten. För att kunna delta i tävlingen måste producenten ha fyllt 16 år senast den 1 december 2021.

1.8. För tillämpningen av dessa föreskrifter är en Deltagare en förening, ett projekt eller ett kollektiv av utföraren, författaren och producenten som deltar i tävlingen med en låt;

1.9. För tillämpningen av dessa föreskrifter är en sång ett musikverk skapat av författare, utförare, producent (er) eller deras kollektiv. Maxlängden på dess mekaniska fonogram är 3 minuter, det har inte publicerats på alla offentligt tillgängliga plattformar eller spelade (även i liveframträdande) i offentliga evenemang före den 1 september 2021.

1.10. En färdig version av låten (arrangemang) måste skickas till tävlingen, om deltagaren går in i nästa omgång med den specifika låten och vill göra ändringar i arrangemanget, mixa, sångens mästare, måste de komma överens med LTV separat.

1.11. Entreprenören, författaren och producenten ingår ett avtal med TV: n om deltagande i tävlingen (deltagaravtal).

1.12. I enlighet med villkoren i denna tävling ger deltagaren / låtskrivaren LTV obegränsade rättigheter att använda den inlämnade låten utan begränsningar av tid, typ av användning, territorium eller placeringsplattform i förhållande till:

– i programmet och andra typer av självannonseringsmaterial, i programmet – för offentliga framträdanden.

– på något annat sätt, inklusive men inte begränsat till bestämmelserna i dessa förordningar och deltagaravtalet.

1.13. Songs Authors är ansvariga för att inte ingå ett avtal med tredje part, vilket kan vara ett hinder för att bevilja LTV rättigheter.


2. Tävlingslåtar och Deltagarnas utvärderingskriterier

2.1. Låten och deltagarnas inträde i tävlingens direktsändning bestäms av en jury som valts ut av lettisk tv. Latvian Television väljer jurymedlemmarna utifrån deras erfarenhet och prestationer i branschen.

2.2. Juryn utvärderar sångerna och deltagarnas ansökningar enligt sin professionella diskretion, med beaktande av följande kriterier:

2.1.1. Sångens struktur – originalitet, arrangemang, budskap, efterlevnad av moderna marknadstrender;
2.1.2. Sånger och Deltagares möjligheter och potential att konkurrera på den internationella popmusikmarknaden;
2.1.3. Utövarens yrkesförmåga och personlighet;
2.1.4. Tidigare branschprestanda eller potential för framtida prestanda och existens på den verkliga marknaden.

2.3. Titlarna på de poster som valts av juryn och som ingår i nästa omgång, inklusive sångförfattarna, kommer att publiceras av LTV i december 2021.


3. Ansökningsförfarande för deltagare

3.1. Från den 7 oktober 2021 klockan 10:00 till den 7 december 2021 klockan 23:59 sker ansökan om deltagarna på webbplatsen för projektet “Supernova 2022” https://supernova.lsm.lv, ansökan accepteras om frågeformuläret fylls i helt;

3.2. LTV har rätt att ändra bestämmelserna på grundval av och / eller i samband med:

3.2.1. ATV-programplanering och / eller ekonomisk kapacitet, eller andra administrativa eller administrativa rättsliga omständigheter;
3.2.2. Force majeure omständigheter.


4. Förfarande för att avgöra vinnaren

4.1. Finalen i tävlingen “Supernova 2022” kommer att äga rum i februari 2022;

4.2. Förfarandet för att bestämma vinnaren kommer att publiceras i en separat förordning i januari 2022.


5. Pris

5.1. Deltagaren som vinner tävlingen får möjlighet att delta i priset “Eurovision Song Contest 2022“, för vilket deltagaren och LTV ingår ett separat avtal;

5.2. Om deltagaren inte tecknar ett samarbetsavtal om deltagande i den internationella tävlingen inom två arbetsdagar efter “Supernova 2022” -finalen, har LTV rätt att ingå ett avtal med vinnarna av nästa platser efter tävlingsarrangörernas gottfinnande.


6. Övriga bestämmelser

6.1. Genom att ladda upp / skicka in en låt till Supernova 2022 -tävlingen godkänner du villkoren i tävlingsbestämmelserna.

6.2. För att delta i Supernova 2022 TV-val kan en deltagare behöva visa upp ett interoperabelt Covid19 -vaccinationsintyg.

6.3. Vid frågor, kontakta genom att skriva ett e-postmeddelande: supernova@ltv.lv.

6.4. TV förbehåller sig rätten att bjuda in artister / författare att delta i Supernova 2022.

(Källa: Google Translates tolkning av Pieteikšanās nolikums – 2021-10-07)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se