Tävlingsregler för Benidorm Fest 2022

Benidorm FestSchlagerpinglan: TVE tar emot bidrag till Benidorm Fest 2022 från den 29:e september till den 29:e oktober 10:e november (kl. 23:59:59), vilket ni kan läsa mer om här.

Det fullständiga regelverket (på spanska) hittar ni hos rtve.es medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska.
(Grafik lånad från RTVE.)

OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt, se den spanska originaltexten längst ner på sidan.

Uppdaterat 2021-10-27: Deadline att skicka in bidrag till “Benidorm Fest” har flyttats från den 29:e oktober till den 10:e november.


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


Eurovision 2022 – Se de grunder som reglerar valet av låten och Spaniens representant i Eurovision 2022

RTVE lanserar en tävling om valet av artisten (eller gruppen) och sången som kommer att representera Spanien i Eurovision Song Contest 2022 (nedan Eurovision) som arrangeras av European Broadcasting Union (EBU) som kommer att hållas i Italien i maj 2022.

För att genomföra detta urval har RTVE träffat överenskommelser med Generalitat Valenciana och Benidorm stadsfullmäktige för organisationen av Benidorm Fest 2022, och att det är artisten / gruppen (eller gruppen) och sången som är vinnaren / a av samma, som beskrivs i dessa baser, som innehar en sådan representation av Spanien i Eurovision.

Tävlingen styrs av dessa baser som publiceras på www.rtve.es, liksom av alla andra som EBU kan kräva. Bara det faktum att man deltar, på något av de sätt som man tänker sig i dessa grunder, innebär att man villkorslöst accepterar dem.

RTVE förbehåller sig rätten att när som helst under processen utvisa alla deltagare som inte följer reglerna från tävlingen. I händelse av att RTVE upptäcker att de har kränkts kan det, om någon skada orsakas, begära skador inklusive rykte.

Krav på deltagande

a) Av deltagarna:

Varje fysisk person som uppfyller följande krav kan delta i tävlingen:

– Deltagande av författare / kompositörer och / eller artister eller musikaliska grupper accepteras; Vid deltagande som författare eller kompositör begärs att förslaget från en associerad tolk ingår. Under alla omständigheter förbehåller RTVE sig rätten att ändra den och kommer att ha det slutliga beslutet om vem som ska tolka låten som presenteras.
– Ålder: vara minst 16 år före den 1 maj 2022, det vill säga födas före den 1 maj 2006. Om de inte har fyllt 18 år vid tidpunkten för deltagande måste minderåriga lämna samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare.
– Nationalitet: ha spansk medborgarskap eller permanent vistelse i Spanien. När det gäller grupper måste minst 50% av deltagarna ha ackrediterat ett sådant tillstånd.
– RTVE-anställda och deras första graders släktingar, eller personer som är involverade i dess produktion eller relaterade till Eurovision Song Contest och Benidorm Fest, Benidorm stadsfullmäktige eller Generalitat Valenciana, samt familjemedlemmar i första klass, förutsatt att de befattningar de innehar kan anta att de kan påverka tävlingens organisation.
– Var innehavare av ditt konstnärliga namn och få det registrerat.
– Att inte ha en skiva, publicering eller något annat naturkontrakt som förhindrar utnyttjande av sången och / eller tolkningen och bilden av artisten / författarna av RTVE och UER. I händelse av att det krävs skriftligt tillstånd från företaget / företagen, vilket accepterar villkoren i dessa grunder.

Varje deltagare får endast presentera:

– Författarna / kompositörerna: ett (1) ämne som huvudförfattare och högst två (2) ytterligare som medförfattare. Därför kan de totalt presentera tre ämnen.
– Konstnärerna / artisterna / musikgrupperna: de kan bara presentera sig genom att tolka en (1) låt, oavsett om de är författade eller inte. Om de tillhör deras författarskap kan de presentera andra teman upp till de gränser som anges i föregående avsnitt, men de får inte tolka mer än ett enda tema.
– Om någon av dessa begränsningar överskrids kommer endast de första mottagna förslag som överensstämmer med det angivna att beaktas, resten utesluts.
– Förutom efter överenskommelse med RTVE accepteras inte ersättningar hos de presenterade deltagarna.
– De som deltar i andra tävlingar eller uppmaningar att representera ett annat land i Eurovision kommer inte att kunna delta i tävlingen.
– För att delta i denna tävling är det också ett krav att uttryckligen acceptera efterlevnaden av dessa regler och de krav som fastställts av Eurovision, samt de vanliga åtaganden som detta innebär när det gäller marknadsföring och överföring av rättigheter till RTVE och UER för ärendet. att bli vinnare, enligt bilagorna som bifogas (författare och artister).

RTVE kan kräva lämpliga ackrediteringar.

b) Av låtarna / framträdandena:

– Låtarna måste vara original och inte ha publicerats, framförts eller distribuerats, helt eller delvis, före den 1 september 2021.
– Längden på den presenterade låten är minst 2 minuter 30 sekunder och högst 3 exakta minuter.
– Den måste innehålla texter (inte uteslutande instrumentala låtar), på spanska och / eller medofficiella språk i Spanien. Låtar med fragment på främmande språk accepteras också, så länge de inte överstiger 35% av texterna på det språket.
– Låtar och nomineringar som använder olämpligt eller kränkande språk, politiska eller liknande budskap eller gester eller någon form av publicitet som kan riskera att bli utvisad från Eurovision kommer att vara skäl för avslag och uteslutning. Också alla som inte uppfyller minimikvalitetskrav i sin sammansättning eller produktion.
– Du måste ha skriftligt tillstånd från alla författare / kompositörer.
– Det kommer att presenteras i en ljudfil som innehåller sångdelen i MP3 -format, eller MP4 -video eller Mov.
– För föreställningen bör det beaktas att det inte får vara mer än sex personer på scenen, inklusive sångare, korister, dansare och andra proffs som deltar i föreställningen.
– Du måste också ta hänsyn till begränsningarna för liveframträdande i Eurovision när det gäller röster på scen, backstage-röster och instrument:

1. Artisten / s kommer att uppträda live, åtföljd av en musikalisk inspelning som inte kommer att innehålla röster av något slag eller någon vokal imitation.
2. Det finns möjlighet till förinspelade refränger så länge originalrösten eller -rösterna är live, dubbel sång live live från scen eller backstage, live eller förinspelade backröster

Tävlingsregler

Deltagaren kan, om han är tolk, inte ha något hinder att fysiskt delta i den tredje och fjärde fasen av urvalsprocessen enligt förklaringen nedan, och i händelse av att bli vinnare, i Eurovision Song Contest.

På samma sätt åtar sig deltagaren / deltagarna, om de är vinnare, att ställa sig fullt ut och med största möjliga ansträngning och lojalitet, till fri förfogande för RTVE att delta i Eurovision -tolkningen av den valda låten, och i alla handlingar eller reklamprogram för sin egen eller andras för vilken RTVE kräver, nationellt och internationellt, enligt den upprättade agendan som prioriterar produktion och marknadsföring av Eurovision, från det ögonblick som det väljs ut och till firandet. av festivalens final, och även senare när han återvände till Spanien till slutet av juni 2022, utvecklade han alla aktiviteter relaterade till förberedelser och repetitioner, dokumentation, resor, reklamevenemang och press som ringdes av RTVE eller av EBU.

Deltagaren / erna garanterar RTVE och UER största möjliga tillgång till sångens utnyttjanderättigheter för att säkerställa att den används så fullständigt som möjligt (inklusive redaktionell). För detta kommer det att vara ett väsentligt krav att underteckna de åtaganden som bifogas som bilagor (författare och artister) eller andra om det krävs av UER -föreskrifterna.

Den / de tävlande får inte under alla omständigheter marknadsföra någon tjänst eller produkt, och de får inte heller använda olämpligt språk eller svordomar eller göra förtal eller förtal eller säga något som kan kränka eller skada en person. Företag, företag eller enhet.

RTVE förbehåller sig rätten att diskvalificera alla tävlande om de anser att deras prestationer på något sätt är olämpliga eller strider mot någon utfärdandekod, etik, regler eller tillämplig lag.

På samma sätt kommer ersättningen av tolkar eller grupper som har presenterat en låt i registreringen att avbryta deltagandet av den låten i urvalet, förutsatt att den inte hade godkänts av RTVE.

Tävlingsmekanik

Tävlingen består av fyra faser:

a) Första fasen, webbregistrering och direktinbjudan:

I den första fasen kommer två processer att öppnas parallellt, en öppnas via RTVE: s webbplats och den andra genom direkt urval av RTVE.

1.- Registrering via RTVE: s webbplats:

– Deltagaren / deltagarna måste fylla i formuläret som kommer att aktiveras för detta ändamål i RTVE.es. och som kommer att innehålla åtminstone:

1. Data som rör konstnären (arna) (namn och efternamn, konstnärligt namn, antal komponenter, födelsedatum, kontaktinformation).
2. Sångtitel och texter i pdf -format, författardata, datum för första publicering.
3. uppgifter om chefen eller kontaktpersonen (namn och efternamn, adress, telefonnummer och e -post) och uppgift om förvaltningskontrakt, skivbolag eller utgivare.
4. Uppgift om den person som fyller i form och accept av villkoren av artister och författare.
5. Fotografier av Artist / s i högkvalitativt jpeg -format, neutral bakgrund, utan att vara mobila och andra människor visas. Inkludera minst en horisontellt.
6. Publicerbar biografi med länk till alla sociala konton.

– Formaliseringen av formuläret innebär att dessa grunder accepteras, inklusive åtaganden och tilldelning av rättigheter som krävs för deltagande i Eurovision som beskrivs i bilagorna.
– Modellen och annat material skickas enligt ovan i digitalt format via webben, i hög kvalitet och en maximal vikt på 60 MB. Den bör innehålla röst och melodi, idéer och hörbara riktlinjer för låtens slutliga arrangemang. De slutliga versionerna av dessa måste skickas till RTVE om de väljs av juryn före 23 november 2021.

2.- Direkt inbjudan från RTVE:

För att garantera högsta närvaro och kvalitet i urvalsprocessen kommer RTVE att direkt utbjuda tolkar / författare med erkänd prestige på den aktuella musikscenen att lämna förslag till urvalsprocessen.

Förslag kommer att skickas via e -post via en adress som kommer att aktiveras för detta ändamål.

RTVE kan också föreslå artist / er med erkänd prestige tolkning av låtar som presenteras via webben.

För att undvika eventuell försämring av deltagarnas konstnärliga bana åtar sig RTVE att behålla vederbörlig sekretess och att inte kommunicera eller avslöja de namn och förslag som kasseras enligt detaljerna i följande fas, och offentliggör endast de som är utvalda.

Inlämningsfristen för denna första fas, antingen via webben eller genom direkt inbjudan, är 1 månad, från 29 september 2021 till 29 oktober 2021 (kl. 23:59:59), båda ingår.

Eventuella saknade dokument kan leda till borttagning eller uteslutning. Kostnaderna för deltagande bärs av deltagarna.

b) Andra fasen, utvärdering av de förslag som presenteras:

RTVE kommer att utgöra en jury som kan bestå av yrkesverksamma från RTVE och musikindustrin som kommer att bedöma de förslag som mottagits både via webben och genom direkt inbjudan, med maximalt tolv (12) deltagare och sex (6) vikarier, som väljer kommer att gå vidare till nästa fas (tredje fasen).

Av de tolv utvalda förslagen kommer minst två (2) att väljas bland de förslag som tas emot via webben.

Vid bedömningen av juryn kommer följande kriterier att beaktas:

– Könsparitet i utvalda
– Kombination av stora namn (referenser med fans) med små upptäckter
– Olika stilar
– Öppna dörren till nya stilar eller musik

Juryn kommer att offentliggöra sitt urval mellan november och december 2021 och offentliggöra de totala resultaten med de 12 semifinalisternas och 6 vikariernas namn och låtar, och marknadsföra specialprogram på alla sina plattformar för att publicera deltagarna.

Deltagaren samtycker till att behålla vederbörlig sekretess och att inte kommunicera eller publicera låten utan tillstånd från RTVE (ingår i sociala nätverk) förrän, när så är lämpligt, deras deltagande är helt uteslutet.

Deltagarna kommer att återfå full tillgänglighet på de låtar som inte presenterats, även om RTVE inte kommer att returnera det levererade materialet.

Deltagande kan dras tillbaka när som helst innan det meddelas att det har valts ut för den tredje fasen. Från det ögonblicket måste återkallelsen ske genom ömsesidig överenskommelse.

c) Tredje etappen: Deltagande i de två (2) semifinalerna i Benidorm Fest:

RTVE kommer att organisera de två (2) semifinalerna i Benidorm Fest 2022 som kommer att sändas live på RTVE -plattformarna. I var och en av dem kommer sex (6) semifinalister att delta och tre (3) förslag kommer att väljas, som kommer att klassificeras för finalen, efter att ha fått högsta poäng. (Semifinalen och finalen kommer från och med nu att kallas “Galas”).

RTVE kommer att ta hand om styrelsen och logi för de utvalda artisterna under semifinalen.

Mekaniken för denna omröstning kommer att publiceras av RTVE i detalj en vecka innan omröstningen äger rum, med hänsyn till följande:

– 50% kommer att motsvara juryns röst (med en sammansättning 60% nationell, 40% internationell, delegationschefer, journalister, artister, musiker och / eller andra yrkesverksamma).
– 50% kommer att motsvara allmänhetens röst på följande sätt:

1. 25% sker via tv -röstning (via app, internet, telefoner och / eller samtal).
2. 25% kommer att väljas av en jury bestående av ett urval av den spanska befolkningen som valts ut från statistiska och demografiska regler.

I händelse av oavgjort är vinnaren den / de artister / författare som får bäst poäng från allmänheten. Vid tekniska fel är vinnaren den / de artister / författare som får bäst poäng av juryn.

De semifinalistiska kandidaturerna förbinder sig att följa alla regler och instruktioner från RTVE för att säkerställa en korrekt utveckling av Galas produktionsprocess, och måste därför omedelbart närvara så många samtal och / eller repetitioner som görs för detta ändamål. de regler, indikationer och riktlinjer som tillhandahålls under beredningen och produktionen av den.

d) Fjärde fasen: deltagande i Benidorm Fest-finalen och val av vinnaren och representanten för Eurovision:

RTVE kommer att organisera finalen på Benidorm Fest som kommer att sändas live på RTVE -plattformarna. De 6 klassificerade semifinalisterna kommer att delta i den (3 från varje semifinal). Under utsändningen av finalen kommer det vinnande budet att röstas fram.

RTVE kommer att sköta underhåll och boende för de utvalda artisterna under firandet av finalen.

Mekaniken för denna omröstning kommer att publiceras av RTVE i detalj en vecka innan omröstningen äger rum, med hänsyn till följande:

– 50% kommer att motsvara juryns röst (med en sammansättning 60% nationell, 40% internationell, delegationschefer, journalister, artister, musiker och / eller andra yrkesverksamma).
– 50% kommer att motsvara allmänhetens röst på följande sätt:
1. 25% sker via tv -röstning (via app, internet, telefoner och / eller samtal).
2. 25% kommer att väljas av en jury bestående av ett urval av den spanska befolkningen som valts ut från statistiska och demografiska regler.

I händelse av oavgjort är vinnaren den / de artister / författare som får bäst poäng från allmänheten. Vid tekniska fel är vinnaren den / de artister / författare som får bäst poäng av juryn.

Finalistkandidater förbinder sig att följa alla regler och instruktioner som tillhandahålls av RTVE för att säkerställa en korrekt utveckling av den slutliga produktionsprocessen, och måste därför omedelbart närvara så många samtal och / eller tester som görs för detta ändamål. Och observera regler, indikationer och riktlinjer som tillhandahålls under beredningen och produktionen av densamma.

Det vinnande förslaget kommer att representera Spanien vid Eurovision Song Contest 2022 som arrangeras av EBU, som kommer att hållas i Italien i maj 2022, och förpliktar artisten / s med RTVE att delta i presskonferenser, reklamresor, produktion och sångarrangemang, repetitioner etc. .

Kostnaderna för att delta i reklamresor täcks av RTVE, i överenskommelse med artisten / artisterna.

Cession av rättigheter

Alla tävlande med sitt deltagande ger sitt uttryckliga och oåterkalleliga samtycke genom att acceptera dessa grunder så att RTVE direkt eller indirekt kan använda sin bild, namn och / eller röst samt material som levereras för deras deltagande i alla medier och genom någon formutnyttjande, inklusive reproduktion, offentlig kommunikation, tillgängliggörande, distribution och transformation, samt att genomföra tävlingens marknadsföring, antingen själv eller genom tredje part, i alla former av spridning och / eller program relaterade till urvalsprocessen, Benidorm Fest och / eller Eurovision Song Contest, i alla sorters kampanjer, i någon egen eller tredjepartsmedia, inklusive tv, webbplatsen och RTVE-plattformen, på ett helt eller fraktionerat sätt, separat eller på ett grupperat sätt, utan tidsmässig eller territoriell begränsning och utan att få ersättning för det.

På samma sätt vet och godkänner tävlande med sitt deltagande att RTVE fortsätter till fixering och fullständig inspelning av deras verk och tolkningar och av alla aktiviteter som utförts av deltagarna under hela tävlingen som avses i detta dokument, och uttryckligen erkänner RTVE hela äganderätten till alla rättigheter att utnyttja inspelningarna och det resulterande audiovisuella arbetet som erkänts av spansk lagstiftning om immateriella rättigheter till den audiovisuella producenten, i denna handling uteslutande överlåta äganderätten till exploateringsrättigheterna till det ovannämnda företaget (reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling) som, när så är lämpligt, kan överensstämma med inspelningarna och det resulterande audiovisuella arbetet med överföringsförmåga till tredje part så att allt detta kan utnyttjas i alla typer av stöd eller format till på något sätt och / eller teknisk procedur, att kunna göra det personligen lmente RTVE eller genom någon tredje part till vilken den i sin tur helt eller delvis tilldelar de exploateringsrättigheter som den innehar, över hela världen och under den maximala juridiska tiden för nämnda rättigheter för den audiovisuella producenten.

Som tidigare angivits i dessa regler garanteras RTVE och UER största möjliga utnyttjande av sångens och tolkningens rättigheter för att säkerställa en så full användning som möjligt (inklusive redaktionell) av den. För detta kommer det att vara ett väsentligt krav att underteckna åtagandena och uppdragen i de termer som anges i bilagan, eller någon annan om det krävs av EBU -standarderna.

Behandling av personuppgifter

För tillämpningen av EU -förordning 679/2016 General Data Protection (RGPD) och organisk lag 3/2018, den 5 december, skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informerar RTVE deltagarna om införlivandet av de personuppgifter som den tävlande tillhandahåller , vid genomförandet av detta initiativ, till de automatiska filer som ägs av det, såväl som den automatiska behandling som de kommer att utsättas för, för att kunna användas i utvecklingen av processens urval och genomförande av tävlingen, eller efterföljande aktiviteter som en konsekvens av detsamma om man blir vinnare.

Den rättsliga grunden som legitimerar behandlingen av deltagarnas uppgifter är genomförandet av ett kontrakt.

Uppgifterna kommer att sparas under den tid som fastställs av tillämpliga lagar. Deltagarnas uppgifter kommer, när så är lämpligt, i samband med urvalsprocessen att överföras till organisationer relaterade till Benidorm Fest och / eller Eurovision Song Contest; och genom laglig skyldighet.

RTVE informerar deltagarna om att de kommer att behandla uppgifterna på ett lagligt, lojalt, öppet, adekvat, relevant, begränsat, exakt och uppdaterat sätt.

Deltagaren kan komma åt sina uppgifter, korrigera eller radera dem, motsätta sig behandlingen och begära dess begränsning eller överförbarhet genom att rikta sin begäran som åtföljer en fotokopia av sitt ID eller pass till adressen proteccióndedatos@rtve.es eller genom att kontakta RTVE Corporation, genom att Post, på Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) medföljer en kopia av ditt ID eller pass.

Om deltagaren vill få mer information om behandlingen av sina uppgifter kan de konsultera följande länk: http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html

Hopplock

– RTVE kommer att kunna vidta alla typer av åtgärder på ett oväntat sätt till förmån för produktionen och sändningen av Galas och den ordnade utvecklingen och framgångsrika genomförandet av urvalsprocessen för Spaniens representant / sång och sång i Eurovision 2022.
– RTVE förbehåller sig rätten att dra tillbaka, avbryta, skjuta upp och / eller ändra tävlingen och alla dess krav eller faser av tekniska, operativa, kommersiella eller publikskäl, och ändra dessa grunder efter behov.
– Om ett tekniskt problem uppstår under tävlingen som påverkar kapaciteten hos en eller flera tävlande, kommer situationen att åtgärdas på det sätt som RTVE bedömer vara effektivt efter eget gottfinnande.
– Alla beslut som fattas för att lösa alla typer av problem och / eller tvivel som kan uppstå under urvalet och / eller omröstningsprocessen kommer att lösas av RTVE. De beslut som fattas är slutgiltiga.
– Deltagaren (erna) erkänner att denna tävling kan skjutas upp eller avbrytas efter RTVE: s beslut vid händelse av force majeure och olyckliga händelser som pandemi, brand, översvämningar, naturkatastrofer, terrorhandlingar, förordningar eller order. , liksom för andra orsaker som ligger utanför RTVE: s kontroll, utan att ställas till svars.
– RTVE förbehåller sig rätten att kunna ersätta det förslag som valts för att representera Spanien i Eurovision 2022 med det omedelbart följande förslaget som skulle ha fått en högre poäng, endast om det finns motiverade skäl som rekommenderar det, efter RTVE: s bedömning.
– Deltagaren (erna) förbinder sig att hålla RTVE ofarliga mot alla påståenden som den kan få från en tredje part och som härrör från ett brott mot de villkor och krav som krävs för deltagande i tävlingen, utan att det påverkar det faktum att den också svarar till RTVE för sådana orsaker.
– Deltagande i denna tävling innebär uttryckligt godkännande av dessa regler och uttrycklig inlämning av de tolkningsbeslut som fattats av RTVE.
– Med undantag för obligatorisk bestämmelse som fastställs i lag om jurisdiktionskompetens som kan vara tillämplig, är det överens om att för att belysa alla påståenden som kan uppstå från deltagande i denna tävling kommer det att lämnas till Madrids domstolar och domstolar.
– Dessa grunder kommer att noteras inför en notarius publiceringsdatum när de publiceras.
– Deltagaren (erna) kan göra sina anspråk i samband med tävlingen på något av följande sätt:
1. Skriftligt, med ett brev skickat till RTVE med adress på Av. De Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
2. Via RTVE: s webbplats på: https://www.rtve.es/participacion/consultas/

Registrera dig genom deltagarformuläret i förvalet av Spanien för Eurovision 2022.

(Källa: Google Translates tolkning av RTVE:s Eurovisión 2022 Consulta las bases que regulan la elección de la canción y el representante de España en Eurovisión 2022 – 2021-09-30)


Eurovisión 2022 – Consulta las bases que regulan la elección de la canción y el representante de España en Eurovisión 2022

RTVE pone en marcha un concurso para la selección del/la/los artista/s (o grupo) y canción que representarán a España en el Festival de Eurovisión 2022 (en adelante Eurovisión) organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que se celebrará en Italia en mayo de 2022.

Para llevar a cabo esta selección, RTVE ha alcanzado unos acuerdos con La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm para la organización del Benidorm Fest 2022, y que sea el/la/los Artista/s (o grupo) y canción que resulte ganador/a del mismo, conforme se detalla en estas bases, quien ostente tal representación de España en Eurovisión.

El concurso se rige por las presentes bases publicadas en www.rtve.es, así como por cualquier otra que pudiera exigir la UER. El mero hecho de la participación, por cualquier de los medios contemplados en estas bases, implica la aceptación incondicional de las mismas.

RTVE se reserva el derecho a expulsar del concurso a cualquier participante que no cumpla con las bases en cualquier momento del proceso. En caso de que RTVE constatase que se han infringido las mismas, si se le ocasiona cualquier perjuicio, podrá solicitar daños y perjuicios incluidos los daños reputacionales.

Requisitos de participación

a) De los participantes:

Podrá participar en el concurso cualquier persona física que cumpla los siguientes requisitos:

– Se acepta la participación de autores/compositores y/o intérpretes o grupos musicales; en el caso de participar como autor/a o compositor/a, se solicita que se incluya la sugerencia de un intérprete asociado. En cualquier caso, RTVE se reserva el derecho a modificarlo y tendrá la última decisión en cuanto a quien interpretará la canción presentada.
– Edad: tener mínimo 16 años cumplidos antes del 1 de mayo de 2022, esto es, haber nacido antes del 1 de mayo de 2006. En caso de no haber cumplido los 18 años al momento de la participación, el/la/los menores deberán aportar el consentimiento de sus padres o tutores.
– Nacionalidad: tener nacionalidad española o residencia permanente en España. En el caso de grupos, al menos el 50% de los participantes deberá tener acreditada tal condición.
– No podrán participar en el concurso empleados de RTVE y sus familiares en primer grado, ni personas que intervengan en la producción del mismo o relacionadas con el Festival de Eurovisión y el Benidorm Fest, el Ayuntamiento de Benidorm o la Generalitat Valenciana, así como familiares en primer grado, siempre que por los puestos que desempeñen se pueda presumir que pueden influir en la organización del concurso.
– Ser titular de su nombre artístico y tenerlo registrado.
– No tener un contrato discográfico, editorial o de cualquier otra naturaleza que impida la explotación de la canción y/o interpretación e imagen del/la/los artista/s y autor/a/es por parte de RTVE y de la UER. En caso de tenerlo, se requerirá autorización previa por escrito de la/s compañía/s aceptando los términos contenidos en las presentes bases.

Cada participante sólo podrá presentar:

– Los autores/compositores: un (1) tema como autores principales, y hasta un máximo de dos (2) adicionales como coautores. Por tanto, en total pueden presentar tres temas.
– Los intérpretes/artistas/grupos musicales: sólo pueden presentarse interpretando un (1) tema, ya sea de su autoría o no. En caso de ser de su autoría, pueden presentar otros temas hasta los límites indicados en el apartado anterior, pero no podrán interpretar más que un único tema.
– Si se supera cualquiera de estas limitaciones, se tendrán únicamente en cuenta las primeras propuestas recibidas que se ajusten a lo indicado, quedando excluidas las restantes.
– Salvo acuerdo con RTVE, no se admitirán sustituciones en los participantes presentados.
– No podrán participar en el concurso quienes estén participando en otros concursos o convocatorias para representar a otro país en Eurovisión.
– Así mismo para participar en este concurso es requisito aceptar de modo explícito el cumplimiento de las presentes bases y de los requisitos establecidos por Eurovisión, así como los compromisos habituales que este conlleva en materia de promoción y cesión de derechos a RTVE y a UER para el caso de resultar ganador, conforme a los Anexos que se adjuntan (Autores y Artistas).

RTVE podrá exigir las oportunas acreditaciones.

b) De las canciones/ interpretaciones:

– Las canciones deberán ser originales, y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2021.
– La duración de la canción presentada será de un mínimo de 2 minutos 30 segundos, y un máximo de 3 minutos exactos.
– Deberá incluir letra (no pudiéndose incluir canciones exclusivamente instrumentales), en idioma castellano y/o lenguas cooficiales de España. También se aceptan canciones con fragmentos en idiomas extranjeros, siempre que no superen más del 35% de la letra en dicho idioma.
– Serán motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, o cualquier tipo de publicidad que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión. También todas aquellas que no cumplan con unos mínimos de calidad en su composición o producción.
– Deberá contar con la autorización por escrito de todos los autores/compositores.
– Se presentará en un archivo de audio que incluya la parte vocal en formato MP3, o vídeo MP4 o Mov.
– Para la actuación se debe tener en cuenta que no puede haber más de seis personas en el escenario, incluyendo cantantes, coristas, bailarines y cualquier otro profesional que participe en la actuación.
– También se tiene que tener en cuenta las limitaciones a la actuación en vivo en Eurovisión en cuanto a las voces on stage, voces en backstage e instrumentos:

1. El/la/los Artista/s actuará/n en directo, acompañado por una grabación musical que no contendrá voces de ningún tipo ni cualquier imitación vocal.
2. Existe la opción de coros pregrabados siempre que voz o voces originales sean en directo, dobles vocales completamente en directo desde escenario o backstage, voces de acompañamiento en directo o pregrabadas siempre que no incluyan voces originales o dobles vocales que sustituyan a voces principales.

Reglas del Concurso

El participante en caso de ser el intérprete no podrá tener impedimento para participar físicamente en las Tercera y Cuarta fase del proceso de selección conforme se expone más adelante, y en caso de resultar ganador, en el Festival de Eurovisión.

Así mismo el/la/los participante/s se compromete/n, en caso de resultar ganador/a/es, a ponerse totalmente y con el máximo empeño y lealtad, a disposición gratuita de RTVE para participar en Eurovisión interpretando la canción seleccionada, y en cualquier acto o programa promocional propio o ajeno para el que RTVE le requiera, nacionales e internacionales, de acuerdo a la agenda que se establezca priorizando la producción y promoción de Eurovisión, desde el momento de su selección y hasta el momento de la celebración de la Final del Festival, y también posteriormente a su regreso a España hasta el final de junio de 2022, desarrollando todas las actividades relativas a la preparación y ensayos, documentación, viajes, actos de promoción y prensa convocados por RTVE o por la UER.

El/la/los participante/s garantiza/n a RTVE y UER la mayor disponibilidad de los derechos de explotación de la canción con la finalidad de asegurar el más completo aprovechamiento posible (incluso editorial) de la misma. Para ello será requisito indispensable la firma de los compromisos que se adjuntan como Anexos (Autores y Artistas) o cualquier otro si así lo exigiesen las normas UER.

El/la/los concursante/s no podrá/n, en ningún caso, promocionar servicio o producto alguno, ni tampoco podrá utilizar un lenguaje inapropiado ni groserías, o realizar declaraciones injuriosas, calumniosas o decir cualquier cosa que pudiera ofender o herir a una persona, empresa o entidad.

RTVE se reserva el derecho de descalificar a cualquier concursante en caso de que considere que su actuación es en forma alguna inadecuada o contraria a cualquier código de emisión, ético, de regulación o a alguna ley aplicable.

Asimismo la sustitución de intérpretes o grupos que hayan presentado una canción en la inscripción anulará la participación de esa canción en la selección, siempre que no hubiera sido autorizada por RTVE.

Mecánica del Concurso

El concurso se compone de cuatro fases:

a) Primera fase, inscripción web e invitación directa:

En la primera fase se abrirán en paralelo dos procesos, uno abierto a través de la web de RTVE y otro por selección directa de RTVE.

1.- Inscripción a través de la Web de RTVE:

– El/la/los participante/s deberá/n completar el formulario que se habilitará a tal fin en RTVE.es. y que contendrá al menos:

1. Datos relativos al/la/los artista/s (nombres y apellidos, nombre artístico, número de componentes, fecha de nacimiento, datos de contacto).
2. Título de la canción y letra en formato pdf, datos de los autores, fecha de la primera publicación.
3. datos del/la mánager o persona de contacto (nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico) e indicación de contrato de management, discográfica o editorial.
4. Indicación de la persona que rellena el formulario y aceptación de las condiciones por parte de artistas y autores.
5. Fotografías del/la/los Artista/s en formato jpeg alta calidad, fondo neutro, sin que sea de móvil y aparezcan otras personas. Incluir al menos una en horizontal.
6. Biografía publicable con enlace a todas las cuentas sociales.

– La formalización del formulario supondrá la aceptación de estas bases, incluidos los compromisos y cesión de derechos requerida para la participación en Eurovisión que se detallan en los Anexos.
– Se remitirá la maqueta y los otros materiales conforme a lo indicado anteriormente en formato digital vía web, en alta calidad y peso máximo de 60 MB. Debe incluir voz y melodía, ideas y pautas audibles para el arreglo final de la canción. Las versiones finales de éstas deberán enviarse a RTVE en caso de ser seleccionados por el Jurado antes del 23 de noviembre de 2021.

2.- Invitación directa de RTVE:

A fin de garantizar la mayor concurrencia y calidad al proceso de selección se llevará a cabo por parte de RTVE una invitación directa a intérpretes/autores de reconocido prestigio del panorama musical actual para presentar propuestas al proceso de selección.

Las propuestas se entregarán vía correo electrónico a través de una dirección que se habilitará a tal efecto.

RTVE también podrá proponer a Artista/s de reconocido prestigio la interpretación de canciones presentadas vía Web.

Con la finalidad de evitar cualquier menoscabo en la trayectoria artística de los participantes, RTVE se compromete a guardar la debida confidencialidad y a no comunicar ni revelar los nombres y propuestas que resulten descartadas conforme se detalla en la fase siguiente, haciendo públicas únicamente las que sí resulten seleccionadas.

El plazo de presentación para esta primera fase, ya sea por la Web, ya invitación directa, será de 1 mes, desde el 29 de septiembre de 2021 al 29 de octubre de 2021 (a las 23:59:59), ambos incluidos.

Cualquier documento que falte puede conllevar la eliminación o exclusión. Los gastos vinculados a la participación correrán por cuenta de los participantes.

b) Segunda fase, valoración de las propuestas presentadas:

RTVE constituirá un Jurado que podrá estar compuesto por profesionales de RTVE y de la industria musical que llevará a cabo la valoración de las propuestas recibidas tanto a través de la web como por invitación directa, seleccionando un máximo de doce (12) participantes y seis (6) suplentes, que pasarán a la siguiente fase (Tercera fase).

De las doce propuestas seleccionadas, un mínimo de dos (2) serán escogidas de las propuestas recibidas a través de la web.

En la valoración por el Jurado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

– Paridad de género en seleccionados
– Combinación de grandes nombres (referentes con fans) con pequeños descubrimientos
– Variedad de estilos
– Puerta abierta a nuevos estilos o músicas

El Jurado hará pública su selección entre los meses de noviembre y diciembre 2021, dando a conocer los resultados totales con los nombres y canciones de los 12 semifinalistas y 6 suplentes, y promoviendo programas especiales en todas sus plataformas para dar a conocer a los participantes.

El participante se compromete a guardar la debida confidencialidad y a no realizar comunicación ni publicar la canción sin autorización de RTVE (incluido en redes sociales) hasta que, en su caso, quede totalmente descartada su participación.

Los participantes recuperarán la plena disponibilidad sobre las canciones presentadas no seleccionadas, si bien RTVE no devolverá los materiales entregados.

Se podrá desistir en cualquier momento de la participación antes de que se comunique haber sido seleccionado para la Tercera fase. A partir de ese momento, el desistimiento deberá ser de mutuo acuerdo.

c) Tercera fase: Participación en las dos (2) semifinales del Benidorm Fest:

RTVE organizará las dos (2) semifinales del Benidorm Fest 2022 que serán emitidas en directo en las plataformas de RTVE. En cada una de ellas participarán seis (6) semifinalistas y resultarán elegidas tres (3) propuestas, que se clasificarán para la Final, al recibir la mayor puntuación. (Las semifinales y final serán nombradas a partir de ahora como ‘Galas’).

RTVE se hará cargo de la manutención y alojamiento de los artistas seleccionados durante la celebración de las semifinales.

La mecánica de esta votación se publicará por RTVE en detalle una semana antes de que tenga lugar la votación, teniendo en cuenta lo siguiente:

– 50% corresponderá a Voto del Jurado (con una composición 60% nacional, 40% internacional, jefes de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros profesionales).
– 50% corresponderá a Voto del público, de esta forma:

1. 25% será por televoto (vía app, internet, teléfonos y/o llamadas).
2. 25% será por elección de un jurado compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

En caso de empate, resultarán ganador/a/es el/la/los artista(s)/autor(es) que reciban la mejor puntuación del público. En caso de fallos técnicos, resultarán ganador/a/es el/la/los artista(s)/autor(es) que reciban la mejor puntuación del Jurado.

Las candidaturas semifinalistas se comprometen a acatar cuantas reglas e instrucciones les proporcione RTVE con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso de producción de las Galas, debiendo, por tanto, asistir puntualmente a cuantas convocatorias y/o ensayos se les efectúen a tal efecto y observar las normas, indicaciones y directrices que se le faciliten durante la preparación y producción de las mismas.

d) Cuarta fase: participación en la final del Benidorm Fest y elección del ganador y representante de Eurovisión:

RTVE organizará la Final del Benidorm Fest que será emitida en directo en las plataformas de RTVE. En ella participarán los 6 semifinalistas clasificados (3 de cada semifinal). Durante la emisión de la Final, se votará la candidatura ganadora.

RTVE se hará cargo de la manutención y alojamiento de los artistas seleccionados durante la celebración de la final.

La mecánica de esta votación se publicará por RTVE en detalle una semana antes de que tenga lugar la votación, teniendo en cuenta lo siguiente:

– 50% corresponderá a Voto del Jurado (con una composición 60% nacional, 40% internacional, jefes de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros profesionales).
– 50% corresponderá a Voto del público, de esta forma:
1. 25% será por televoto (vía app, internet, teléfonos y/o llamadas).
2. 25% será por elección de un jurado compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

En caso de empate, resultarán ganador/a/es el/la/los artista(s)/autor(es) que reciban la mejor puntuación del público. En caso de fallos técnicos, resultará ganador/a/es el/la/los artista(s)/autor(es) que reciban la mejor puntuación del Jurado.

Las candidaturas finalistas se comprometen a acatar cuantas reglas e instrucciones les proporcione RTVE con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso de producción de la Final, debiendo, por tanto, asistir puntualmente a cuantas convocatorias y/o ensayos se les efectúen a tal efecto y observar las normas, indicaciones y directrices que se le faciliten durante la preparación y producción de la misma.

La propuesta que resulte ganadora representará a España en el Festival de Eurovisión 2022 organizado por la UER, que se celebrará en Italia en mayo de 2022, comprometiéndose el/la/los artistas con RTVE a participar en ruedas de prensa, viajes promocionales, producción y arreglos canción, ensayos etc.

Los gastos derivados de la participación en viajes promocionales serán cubiertos por RTVE, de común acuerdo con el/la/los artista/s.

Cesión de derechos

Todos los concursantes con su participación otorgan mediante la aceptación de estas bases su consentimiento expreso e irrevocable para que RTVE pueda directa o indirectamente utilizar su imagen, nombre y/o voz así como los materiales entregados para su participación en cualquier medio y a través de cualquier forma de explotación, incluida la reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, distribución y transformación, así como a llevar a cabo la promoción del concurso, ya sea por sí misma o través de terceros, en cualquier medio de difusión y/o programas relacionados con el proceso de selección, el Benidorm Fest y/o el Festival de Eurovisión, en todo tipo de promociones, en cualquier medio propio o de terceros, incluidos la televisión, la web y la plataforma de RTVE, de forma completa o fraccionada, por separado o de forma agrupada, sin limitación temporal ni territorial y sin percibir remuneración por ello.

Asimismo, los concursantes con su participación conocen y consiente expresamente que RTVE proceda a la fijación e íntegra grabación de sus obras e interpretaciones y de cuantas actividades se desarrollen por los participantes durante todo el concurso a que se refiere el presente documento, reconociendo expresamente a RTVE la plena titularidad de cuantos derechos de explotación de las grabaciones y de la obra audiovisual resultante conforme reconoce la legislación española en materia de propiedad intelectual al productor audiovisual cediendo en este acto, en exclusiva, a la citada mercantil la titularidad de los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) que, en su caso, le pudieren corresponder, sobre las grabaciones y la obra audiovisual resultante, con facultad de cesión a terceros para que todo ello se pueda explotar en cualquier tipo de soporte o formato, a través de cualquier medio y/o procedimiento técnico, pudiéndolo hacer personalmente RTVE o a través de cualquier tercero al que, a su vez, ceda, total o parcialmente, los derechos de explotación cuya titularidad ostenta, en el ámbito mundial y durante el plazo máximo de duración legal de dichos derechos para el productor audiovisual.

Como ya se ha indicado anteriormente en estas bases, en caso de resultar ganador, se garantiza a RTVE y UER la mayor disponibilidad de los derechos de explotación de la canción e interpretación con la finalidad de asegurar el más completo aprovechamiento posible (incluso editorial) de las mismas. Para ello será requisito indispensable la firma de los compromisos y cesiones en los términos que se expresan en Anexo, o cualquier otro si así lo exigiesen las normas UER.

Tratamiento de datos personales

A los efectos del Reglamento UE 679/2016 General de protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, RTVE informa a los participantes de la incorporación de los datos de carácter personal que el concursante facilite, en ejecución de esta iniciativa, a los ficheros automatizados titularidad de aquélla, así como del tratamiento automatizado al que van a ser sometidos, con la finalidad de ser empleados en el desarrollo de los procesos de selección y ejecución del concurso, o las actividades posteriores consecuencia del mismo en caso de resultar ganador.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los participantes es la ejecución de un contrato.

Los datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables. Los datos de los participantes solo serán cedidos, en su caso, en relación al proceso de selección, a organizaciones relacionadas con el Benidorm Fest y/o el Festival de Eurovisión; y por obligación legal.

RTVE informa a los participantes que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

El participante puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte a la dirección a la dirección proteccióndedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.

Si el participante desea obtener más información sobre el tratamiento de sus datos puede consultar el siguiente enlace: http://www.rtve.es/comunes/politica_privacidad.html

Miscelánea

– RTVE podrá adoptar de forma sobrevenida cualquier tipo de actuaciones en beneficio de la producción y emisión de las Galas y el desarrollo ordenado y buen fin del proceso de selección del/de la/de los representante/s y canción de España en Eurovisión 2022.
– RTVE se reserva el derecho de retirar, cancelar, posponer y/o cambiar el concurso y cualquiera de sus requisitos o fases por motivos técnicos, operativos, comerciales, o de audiencia, modificando en lo necesario las presentes bases.
– Si se produjera un problema técnico durante el concurso que afecte a la capacidad de uno o más concursantes, la situación se remediará en la manera en que RTVE considere efectiva a su entera discreción.
– Todas las decisiones que se adopten para solventar cualquier tipo de problemas y/o dudas que puedan surgir durante el proceso de selección y/o votaciones serán resueltas por RTVE. Las decisiones adoptadas serán inapelables.
– El/la/losparticipante(s) reconoce(n)que el presente concurso podría ser aplazado o cancelado a discreción de RTVE en caso de fuerza mayor y caso fortuito como pandemia, incendio, inundaciones, desastres naturales, actos de terrorismo, reglamentos u órdenes gubernamentales, así como por cualquier otra causa fuera del control de RTVE, sin que a esta puedan exigírsele responsabilidades.
– RTVE se reserva el derecho de poder sustituir la propuesta seleccionada para representar a España en Eurovisión 2022 por la propuesta inmediatamente siguiente que hubiera obtenido una mayor puntuación, únicamente en el caso de que hubiere motivos justificados que lo aconsejen, a criterio de RTVE.
– E/la/los participante(s) se compromete(n) a mantener indemne a RTVE frente a cualquier reclamación que pudiera recibir de un tercero y que tuviese su origen en un incumplimiento en los términos y requisitos que se exigen para la participación en el concurso, sin perjuicio de que también responda ante RTVE por tales causas.
– La participación en este concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe RTVE.
– Salvo disposición imperativa establecida por Ley en materia de competencia Jurisdiccional que pudiera resultar aplicable, se acuerda que para dilucidar cualquier reclamación que pudiera surgir derivada de la participación en este concurso, será sometida a los Tribunales y Juzgados de Madrid.
– Las presentes bases se hallarán protocolizadas ante notario el día de la fecha de la su publicación.
– El/la/los participante(s) podrá(n) efectuar sus reclamaciones en relación con el concurso por cualquiera de estas vías:
1. Por escrito, mediante escrito enviado a RTVE con domicilio en Av. de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
2. A través de la web de RTVE en: https://www.rtve.es/participacion/consultas/

Inscríbete a través del formulario de participación en la preselección de España para Eurovisión 2022.

(Källa: RTVE – 2021-09-30)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se