Tävlingsregler för Festivali i Këngës 60

Schlagerpinglan: RTSH har ännu ej avslöjat om Albanien återigen kommer att använda sig utav Festivali i Këngës för att utse sitt tävlingsbidrag i Eurovision Song Contest 2022.

Klart är dock att de planerar att arrangera Festivali i Këngës 60 samt att de tar emot bidrag till festivalen mellan den 2:a juli och 30:e september, vilket ni kan läsa mer om här.

Här nedan ser ni de fullständiga reglerna (ordagrant återberättade från RTSH samt översatt till engelska med hjälp av Google Translate samt smått justerat).

Uppdaterat 21-09-27: Deadline har flyttats fram till den 15:e oktober.

Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022

FiK 60

FESTIVALI I 60-të njofton fazën e përzgjedhjes

RTSH fton të gjithë krijuesit dhe interpretuesit të marrin pjesë në konkurim për t’u bërë pjesëmarrës të Festivalit të 60-të të Këngës në RTSH.

Për të marrë pjesë në përzgjedhje kërkohet:

– Versioni final i kënduar i këngës
– Versioni final i instrumentales me dhe pa zërat shoqërues (backing vocals)
– Teksti i plotë i këngës.
– Emrat e autoreve te kenges, poeti dhe kompozitori
– Foto dhe profil/biografi e këngëtarit apo grupit përfshirë aktivitete, çmime e veçantí të tjera.

Mungesa e njërës prej kërkesave mund t’ju bëj të pavlefshëm për përzgjedhjen.

Mënyra e aplikimit është duke dorëzuar dosjen pranë stafit të Festivalit në Radio Tirana
ose duke e dërguar në postën elektronike: festival@rtsh.al

Afati i pranimeve deri më datë 30 shtator 2021

(Källa och grafik: RTSH 2021-08-02)

(Sista meningen ändrades senare till: Afati i pranimeve deri më datë 15 tetor 2021)


The 60th FESTIVAL announces the selection phase

RTSH invites all creators and performers to participate in the competition to become participants of the 60th ART Song Festival.

To participate in the selection is required:

– The final sung version of the song.
– The final version of the instrumental with and without accompanying voices (backing vocals)
– Full text of the song.
– The names of the authors of the song, the poet and the composer
– Photo and profile / biography of the singer or band including other activities, awards and specials.

The absence of one of the requirements may make you invalid for selection.

The application method is submitting the file to the Festival staff at Radio Tirana
or by sending it to the e-mail: festival@rtsh.al

Deadline for admissions is September 30, 2021

(Översättning: Google Translate)

(Sista meningen ändrades senare till: Deadline for receipts until October 15, 2021)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se