Tävlingsregler för Söngvakeppnin 2022

SöngvakeppninSchlagerpinglan: RÚV tar emot bidrag till Söngvakeppnin 2022 från den 3:e september till midnatt 6:e oktober (isländsk tid), vilket ni kan läsa mer om här.


Det fullständiga regelverket (på isländska) hittar ni i RÚV:s pdf-fil medan ni här nedan ser en (ordagrant återgiven) Google Translate-version på svenska. OBS! Det finns inga garantier för att den svenska versionen är korrekt översatt. (Grafik lånad från RÚV.)


Se även: “TV-bolag som tar emot bidrag till Eurovision Song Contest 2022


SANGKONKURRENS REGLER 2022

(FÖRSLAG – MED RESERVATION OM ÄNDRINGAR)
RÚV Programavdelning

1. Sångtävlingen – beskrivning

1.1. Vad är sångtävlingen?
Sångtävlingen är en isländsk lagkonkurrens som hålls av Ríkisútvarpinu ohf. (nedan kallad RÚV). I sångtävlingen 2022 väljs den låt som kommer att vara Islands bidrag i förberedelserna till European Television Song Contest 2022 (Eurovision Song Contest 2022, nedan kallat ESC 22) som kommer att äga rum i Italien i maj 2022.

1.2. Arrangemang
Sångtävlingen 2022 äger rum i tre direktsändningar på RÚVs video-, ljud- och elektroniska medier. Korsa förberedelser och resultat. RÚV annonserar för låtar i september 2021 och tio låtar kommer att väljas att delta i den inledande tävlingen. Fem låtar tävlar varje kväll i den preliminära tävlingen och två når finalen i var och en av dem. Totalt tävlar de fyra låtar på den sista kvällen i Song Contest oförändrad. Tävlingens verkställande kommitté har dock en chans att låta en låt till fortsätta, om hon tror att det har ett speciellt syfte med resultatet. Om det händer kommer lagen att öka ungefär en på den sista natten i sångtävlingen 2022.

1.3. Val av vinnarserie
Den rådgivande urvalskommittén och tävlingens verkställande kommitté väljer de tio lagar som tävlar i den preliminära tävlingen, jfr. gr. 4.1. Allmänheten kommer att rösta i den inledande omgången i ett rent telefonval under en direktsändning. I resultaten finns också aktiv bedömningskommitté och dess vikt är 50% mot 50% vikt av allmänna telefonröstningar. De två bästa låtarna i det kombinerade resultatet av dessa två ska flyttas igen och ett omval ska ske mellan de två. Låten som får flest röster i sångtävlingen 2022. Denna artikel publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.

1.4. Provision
Sångtävlingens verkställande kommitté behandlar alla dess huvudfrågor, till exempel översyn av regler och tävlingens organisation, anställning av konstnärliga ledare, det slutliga valet av deltagarlag samt utvärdering och fatta beslut i tvister som kan uppstå i tävlingens förberedelse och genomförande.

2. Villkor för deltagande

2.1. Författare
Lag- och textförfattare som har isländskt medborgarskap och / eller har hemvist på Island har rätt att delta Island från 1 september 2021 och senare ESC 22. Om deltagarna inte uppfyller dessa villkor kommer de att beaktas deras arbete är inte berättigat till tävlingen.

Deltagare får dock komponera låtar och texter i samarbete med andra, inkl. de som inte uppfyller ovanstående villkor, så att två tredjedelar av låten och hälften av texterna är av isländska författare. Fasta anställda anställda på Ríkisútvarpsinn ohf. under ovanstående period får inte delta i sångtävlingen 2022.

2.2. Sånger och texter
Inlämnade låtar och texter måste vara nya och opublicerade författarverk. Lagar som deltar i tävlingen kanske inte är det längre än 3 minuter. Varken låt eller text får under några omständigheter ha publicerats privat eller marknadsregistrering, inkl. på en skiva, CD, video, film, online eller någon annan form av publicering. Texten får inte ha offentliggjorts, t.ex. i tryck, online eller någon annanstans. Låtar och texter är inte tillåtna
har sänds på radio, tv, på fältet, på Internet eller vid offentliga sammankomster. Provision Sångtävlingen har full behörighet att bedöma om det inlämnade bidraget uppfyller ovanstående kriterier eller inte. Vid tvivel i detta sammanhang har tävlingskommissionen det sista ordet och dess beslut är giltigt.

2.3. Språk
Alla låtar i förspel till sångtävlingen 2022 måste framföras på isländska. På tävlingens sista kväll, alla låtar, som har valts till finaler, framförda på det språk som författaren avser att framföra låten i ESC 22 i Italien, kommer att vara en låt hans för valet. Det slutliga beslutet om språket ska fattas i samråd med tävlingskommissionen.

2.4. Konstnärer och utseende
Antalet deltagare i fältet ska vara högst sex personer, vare sig i sångtävlingen eller ESC 22 och deltagare i fältet måste ha fyllt 16 år senast den 1 februari 2022.

Allt ackompanjemang kommer att spelas in i förväg och spelas av digitala enheter i kval och final Sångtävlingen. Därför kommer det inte att finnas något live instrumentalt spel på planen. All sång, både sång och backsång, ska dock vara i liveframträdande och inga röstsimuleringar eller återgivna röster får användas i loppet.

3. Urval av låtar till tävlingen

3.1. Arrangemanget av urvalet
Tio låtar kommer att delta i sångtävlingen 2022. Låtarna kommer att väljas bland inlämnade låtar, liksom under de senaste åren (jfr. punkt 3.2), men dessutom kommer vissa författare att kontaktas och begäras att delta i tävlingen. Tävlingens uppdrag avgör dessa författare.

3.2. Lagförslag
Bidrag från deltagare i sångtävlingen ska laddas upp elektroniskt på RÚV: s webbplats, www.ruv.is/songvakeppnin innan 23.59, onsdagen den 6 oktober 2021. Det går inte att ladda upp en låt efter den tiden. Bidrag Deltagare som får RÚV under inlämningsperioden men inte uppfyller tävlingsreglerna anses inte vara berättigade och som ett resultat är de inte berättigade till urval i förspel till sångtävlingen.

Bidrag som laddas upp till RÚV: s webbplats behöver inte vara klara i den slutliga versionen, inte heller måste de vara utförs av den slutliga utföraren. De måste dock tydligt ange hur låten och melodilinjen låter ackompanjemang med en eller flera sånger. Om en låt fortsätter måste författaren slutföra den i samarbete med RÚV låten med den valda artisten. Det är också tillåtet att skicka in en ljudversion av låten på en annan språk men isländska, men på ett sådant sätt att ett utkast till isländska texter ingår, jfr. gr. 3.5.

3.3. Antal låtar som skickats in
Varje låtskrivare kan lämna in högst två låtar till tävlingen. Copywriters kan dock vara författare / medförfattare till mer än två texter.

3.4. Registrering av information
När du laddar upp en låt kommer den viktigaste informationen om låten och författaren, inkl. låttitel, pseudonym författare, avsändarnamn och författarnamn tillsammans med ID -nummer, adress, telefonnummer och e -postadress. Viktigt är att författaren / s väljer en pseudonym som den rådgivande lagvalsutskottet endast tar emot pseudonymer och namn på låtar i urvalsprocessen.

3.5. Låttexter
Alla författare måste ladda upp ett utkast till en isländsk sångtext och ange om författaren tänker utföra en låt på Isländska eller ett annat språk kommer det att slutföras. Det slutgiltiga beslutet om finalspråket tas senare
samråd med tävlingens verkställande kommitté. Om en utländsk text är tillgänglig när låten skickas, är författaren fri att bifoga den till ansökan, men den slutliga utländska texten måste godkännas av kommissionen
av tävlingen innan inspelningen av mästarna börjar (se artikel 5.1.).

3.6. Hantering av inlämnade lagar
Alla som skickar in en låt men inte går vidare till tävlingen kommer att meddelas via e -post senast 15. December 2021. Därefter är författarna till dessa lagar fria att använda sina lagar i ett annat forum. RÚV förstör alla lämnade donationer som inte deltar.

4. Förval av inlämnade lagar

4.1. Sammansättning av en rådgivande urvalskommitté
Tävlingens verkställande kommitté utser en rådgivande urvalskommitté med sju medlemmar i samråd med FTT (Association of Composers and textförfattare) och FÍH (Félag íslenskra hljómlistarmanna) som granskar inlämnade låtar och lämnar synpunkter till tävlingens verkställande kommitté. Det är konfidentiellt hur urvalskommittén tillsätts, men representanter ersätts varje år.

4.2. Genomförande av lagvalet
Urvalskommittén träffas och lyssnar på alla inlämnade låtar. Urvalskommittén blir bara medveten om författarnas pseudonymer och lagens namn och varje kommittémedlem väljer utifrån sin egen övertygelse. När urvalskommitténs arbete är avslutat finns en lista tillgänglig den lag som fick utskottet flest röster. Kommissionen fattar sedan ett slutgiltigt beslut vilka låtar som kommer att väljas för att delta i tävlingen. RÚV förbehåller sig rätten att kontakta låtskrivare och begära låtar från dem, förutom de låtar som skickas till tävlingen.

RÚV uppmuntrar författare av båda könen att delta i tävlingen och är engagerade i att hitta sätt att säkerställa det utjämna könsförhållanden när det gäller programmering i samband med sångtävlingen i enlighet med deklarerade målen för RÚV i jämställdhetsfrågor.

4.3. Meddelande till författare
När urvalskommittén har lämnat sitt yttrande till kommissionen och lagen har valts kommer den att kontaktas upphovsmännen till dessa lagar. Möten kommer att hållas med författarna, de kommer att förklaras mer detaljerat reglerna, framstegen i frågor, förberedelse och inspelningsprocess samt preliminära och slutliga arrangemang.

4.4. Deltagandeform och kontrakt
Författarna till de låtar som kommer att väljas för att delta i kvalet till sångtävlingen måste lämna in deltagarformulär med giltiga underskrifter av alla låtskrivare och textförfattare senast 7 dagar efter dem har bjudits in att delta.

Om det finns mer än en författare i en sång, ska författarna välja en representant för att hantera den upphandlande myndigheten och vara kontaktperson för författargruppen. Samma part tecknar ett bindande avtal med RÚV om produktion av en låt och dess deltagande i sångtävlingen 2022 på gruppens vägnar.

4.5. Upplysning om lagval
RÚV tillkännager officiellt namnen på låtar och namnen på författare och artister. Tills dess, valet av lag och deltagarna konfidentiella. Efter RÚVs tillkännagivande av deltagare kan inte låtskrivare och textförfattare dra sig tillbaka eller relevanta låtar och texter från tävlingen.

5. Förberedelse och produktion

5.1. Sångproduktion
När en låt har valts ut för deltagande väljer författarna de slutliga artisterna i samråd med RÚV och sätter igång när man gör den sista versionen av låten.

Inspelningar av låten som slutförts enligt nedan måste skickas in senast måndagen den 6 december 2021:
1) Avslutad “master” för publicering och distribution på isländska (med instrumental spel, lead vocals och backing vocals).
2) “Karókí-útgáfu” på isländska för publicering och distribution (endast med ackompanjemang och backvokal).
3) Uppspelning av “master” och “tune” som ska användas som ackompanjemang i en sändning (endast med instrumentspel, inte sång eller backing).
4) Om författaren, i samråd med tävlingens verkställande kommitté, har beslutat att framföra låten på ett annat språk än Isländska i tävlingens final, författaren måste också skicka in den färdiga “master” och “karaoke versionen” av låten på det språket (jfr punkterna 1 och 2 ovan).

5.2. Deltagare i fältet
Förutom ovanstående måste fältdeltagare väljas (upp till maximalt sex) och iscensätta objektet för den preliminära tävlingen som kommer att sändas live på tv. RÚV -proffs ger råd och vägledning produktion av en låt och förberedelse av ett objekt och har det sista ordet om dess iscensättning.

5.3. Betalningar till deltagare
RÚV betalar för produktion, förberedelse och deltagande av en låt baserat på förutbestämda priser, som är mer detaljerade anges i kontraktet med författarna.

5.4. Beslutsfattande makt
RÚV har den slutgiltiga beslutanderätten kring val av programföretag, produktion av tv-program, arrangemang av reklammaterial, planering, iscensättning och presentation av föremål och all offentlig lek. Detta inkluderar t.ex. kommando instrumentalist, fältarrangemang, alla scenrörelser, kostymer, stilisering, fältrekvisita, bildbehandling, belysning, all ljudbehandling i hallen, på planen eller i sändningen och allt annat som hör till tävlingen. Vid tvist eller tvivel i samband med valet av artister eller genomförandet av en artikel, gäller RÚV: s förslag. Ingen överenskommelse kan nås om detta RÚV har fullt tillstånd att avvisa en låt från en tävling och välja en annan istället.

6. Jury- och telefonröstning

6.1. Juryns sammansättning
RÚV tillsätter en bedömningskommitté som bara arbetar i finalen i sångtävlingen. Juryn består av proffs specialisering inom musikområdet, såsom låtskrivare, låtskrivare, instrumentalister, inspelningsdirektörer, DJs eller andra som är anställda inom musik eller musikskapande. Könsbalansen ska bibehållas, ålder och bakgrund för dem som sitter i juryn.

Jurymedlemmar får inte ha nära kontakt med författarna eller artisterna och kanske inte ha arbetat med att skapa dem låtar som tävlar om finalen i sångtävlingen 2022. De måste rösta enligt sin egen övertygelse och alltid ha professionella mat som guide. Namnen på jurymedlemmarna kommer att offentliggöras före den sista natten i sångtävlingen.

6.2. Juryn är viktigt
Juryns vikt är 50% mot 50% tyngden av den allmänna telefonröstningen i föregående val i finalen Sångtävlingen.

6.3. Juryns arbete
Juryn tittar på det slutliga flödet och utvärderar punkterna (inte själva den sista tävlingen). Varje jurymedlem betalar röstar och överlämnar resultaten till tävlingens verkställande kommitté.

Vid tekniska problem i slutflödet som inte kan lösas och som påverkar juryn För att kunna utvärdera föremålen på lika villkor, bör objekt flyttas tillbaka om det är möjligt eller juryn gör att titta direkt sänd på kvällen och rösta igen direkt efter överföringen. Tävlingens verkställande kommitté tar beslut i sådana frågor i samråd med Sångtävlingens sändningsteam och juryn.

6.4. Arrangemang för oavgjort
Om två eller flera lagar är lika efter att alla jurymedlemmarnas poäng har lagts samman ska ett nytt val hållas om lagen borde vara högre. Om det fortfarande är oavgjort efter det, ska den yngsta jurymedlemmen ha det sista ordet.

Om två eller flera lagar är lika när juryn och telefonvalets kombinerade resultat kombineras ska det låt vara högst upp som fick flest röster från telefonmätningen.

I händelse av att de två låtarna som tävlar i duellen på finalkvällen är lika, kommer kvällens första val att gälla.

7. Författares skyldigheter

7.1. Avtal med tredje part
Kontrakt mellan låtskrivare, textförfattare eller artister med skivbolag, agenter, sponsorer eller andra har ingen effekt på bearbetning, produktion, programmering eller något annat som är relaterat till tävlingen. Författare, artister och andra deltagare, inkl. skivbolag, agenter och andra måste godkänna villkoren regler för RÚV och Association of European Television Stations (nedan kallad EBU) angående tävlingen.

7.2. Deltagande i ESC 22
Författaren / författarna till den vinnande låten i Song Contest 2022 åtar sig att delta i ESC 22 i Italien, men låtarna kommer inte att vara Islands självvalda representanter eller andra ir artister som dök upp i scenen. Direkt efter sångtävlingen börjar en ny process där RÚV väljer, i samråd med författaren / författarna av låten, artisterna som deltar i ESC 22 på Islands vägnar, oavsett om det är en individ, en sånggrupp, musiker, dansare eller andra. De som är utvalda samtycker till att följa alla regler och villkor som RÚV och EBU i samband med tävlingen eller förlorar sin rätt att delta på annat sätt.

8. Rättighetsfrågor

8.1. Ägande av RÚV och EBU
RÚV förvärvar alla ljud- och videoinspelningar som skapas på grund av deltagande av sånger i sångtävlingen och på alla och obegränsad överförings- och publiceringsrätt till dessa inspelningar, för direktsändning eller för senare användning, vare sig vare sig det är på tv, på radio, på internet eller på något annat medium, i form av en show eller på något annat sätt, när som helst, under och efter Song Contest och ESC 22.

EBU har också full rätt att dra nytta av offentliga framträdanden och alla inspelningar av de berörda lagarna Sångtävlingen och särskilt den vinnande låten som kommer att representera Island i ESC 22 enligt EBU -regler. Gjord Det kommer att finnas ett särskilt publiceringskontrakt i samband med ESC 22 för den vinnande låten i sångtävlingen 2022. Avtalet kommer att introduceras ytterligare för författare som kommer att väljas ut för att delta i sångtävlingen.

8.2. upphovsrätt
Författare / författare har all upphovsrätt till sina låtar och texter och ansvarar för inspelning av låten och sin bodelning till STEF, Komponistföreningen och ägarna av överföringsrättigheterna. Alla royalties tillkommer i sin helhet författare, men på grund av RÚV: s avtal med STEF finns det ingen särskild betalning direkt från RÚV till kompositörer. RÚV betalar royalties för all användning av radio och tv till STEF, som senare fördelar betalningar till författare och innehavare av överföringsrättigheter baserade på användning.

8.3. upphovsrätt
Alla deltagare, låtskrivare, textförfattare och artister gör detta åtagande genom att delta i Sångtävlingen 2022 att deras musik och framträdande kommer att släppas i någon form, eller i någon av dem ett medium som RÚV väljer att göra själv eller i samarbete med ett förlag.

Vinnare av Song Contest 2022 (författare, artister och andra deltagare) godkänner villkoren i EBU att låten och texten i den slutliga versionen kommer att släppas på ett samlingsalbum (eller annan version) ESC 22, video och iscensättning i Italien kommer att släppas (i någon form) ESC 22 och allt reklammaterial, fotografier och mer material som kommer att utarbetas i samband med tävlingen utnyttjas fullt ut på något sätt som föreskrivs i EBU: s regler.

I slutet av tävlingen kan författaren / författarna spela in och publicera andra versioner av sin låt på egen bekostnad. Författare / författare kan också få använda en inspelning som gjorts före tävlingen efter tävlingen men måste få ett formellt tillstånd från RÚV.

9. Reklamarbete

9.1. Marknadsföring
Marknadsförings- och marknadsföringsarbete för låtar i tävlingen kommer att samordnas i samråd med RÚV och författarna. Författare och programföretag måste arbeta nära med RÚV: s programmeringsavdelning, nya medieavdelning och marknadsföringsavdelning och vara beredda att delta i fotografi, radio, tv och andra medieintervjuer, rekommendationer och andra evenemang som relaterade till presentationer av sånger och deltagare i sångtävlingen 2022.

9.2. Sponsring och reklam
Sponsring för iscensättning, kostymer för artister eller något annat relaterat till artister eller författare personlig eller offentlig plats i samband med tävlingen är inte tillåten, med undantag av RÚV: s formella tillstånd.

Namnet, logotypen, liknelserna eller andra egenskaper hos Song Contest och ESC 22 får under inga omständigheter användas. användning för reklam- eller reklamändamål, oavsett om det är offentligt, offentligt eller på annat sätt; utan föregående avtal och skriftligt tillstånd från RÚV och EBU.

9.3. Lek och utseende
De låtar och texter som kommer att väljas för att delta i Song Contest 2022 får inte överföras eller publiceras på något sätt offentligt, på en inspelning, online eller i något slags medium, tills efter den första pjäsen och presentationen i RÚV -media. RÚV sköter den offentliga sändningen av låtarna i sina egna medier fram till tävlingen. Efter premiären av lagen på RÚV är författare är fria att spela, överföra eller marknadsföra (men inte sälja) sina låtar offentligt, på andra medier eller på vilket sätt de än väljer.

Författare kan också när som helst efter den officiella premiären presentera andra versioner av sina låtar av dem på RÚV, till exempel remixad version, liveversion, version med utländska undertexter, etc. RÚV betonar dock alltid den officiella versionen av låten i alla pjäser och alla låtar måste framföras på isländska i den inledande tävlingen.

Alla större beslut ska diskuteras med tävlingens verkställande kommitté och förklaras för den hur författarna tänker presentera sina låtar. Beteende måste observeras i alla avseenden och ha i åtanke författarna och
artisterna representerar RÚV under tävlingen.

10. Olika frågor

10.1. Pris
Författaren / erna till den vinnande låten får ett pris på 1 miljon ISK.

10.2. Moral
Författare och deltagare måste lova att behålla konfidentialitet och inte bedriva olämpligt beteende kan skada åskådarnas eller andra deltagares skam eller göra skam för Sångtävlingen, RÚV eller ESC. Texter, tal eller gester / scenrörelser av politisk eller liknande art är inte tillåtna i Sångtävlingen eller ESC 22. Detsamma gäller svordomar eller annat olämpligt språk i sångtexter. All propaganda eller annat sådant material är inte heller tillåtet i sångtexter eller iscensättning av sånger i sångtävlingen eller i ESC 22. Överträdelse av denna regel kan leda till diskvalifikation.

10.3. Brott mot regler
I händelse av att deltagare, artister, författare till sånger eller texter eller andra relaterade till framförandet av låtarna kränker tävlingsreglerna, oavsett om det är sångtävlingens regler 2022 eller ESC 22, RÚV förbehåller sig full rätt att utesluta personen från ytterligare deltagande utan någon betalning eller kompensation. Har personen redan tar emot betalningar från RÚV eller partner, förbehåller RÚV sig rätten att kräva fullt ut ersättning och / eller ersättning.

Brott mot reglerna för publicering, liksom andra regler i sångtävlingen 2022, orsakas av ett avtal sångare / artist till tredje part (inklusive ett förlag), sångaren / artisten är ensam ansvarig för dem påståenden som kan uppstå från tredje part. RÚV tar inget ansvar för detta avtalsbrott och bär inget ansvar kostnaden för det.

10.4. Signatur
Songwriter (s) och textförfattare / författare förbinder sig med sin signatur på deltagarblanketten att följa dessa regler och reglerna i ESC 22 i sin helhet.

10.5. Reglernas giltighet
Dessa regler fastställs av RÚV och träder i kraft den 1 september 2021. RÚV förbehåller sig full rätt att ändra reglerna, tolka dem mer i detalj och besluta om eventuella tvivel som kan uppstå.

Sångtävlingens verkställande kommitté 2022
RÚV: s programmeringsavdelning
September 2021

(Källa: Google Translates tolkning av REGLUR SÖNGVAKEPPNINNAR 2022 – 2021-09-03)


                 

                 

     

Musik bloggar Blogglista.se